Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3444O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η δηµοτική παράταξη της Νέας Ιωνίας «∆ηµιουργία Αλληλεγγύη»
έκοψε την πίτα της - Το µήνυµα του επικεφαλής κ. Παναγιώτη Μανούρη

Πρόγραµµα
«Άθληση για
Όλους»

Αρχές και στόχοι

∆ήµος Μεταµόρφωσης
ΣΕΛ. 4

Μαθήµατα
Κεραµικής,
Γλυπτικής και
Πηλοπλαστικής
Προσφέρει ο ∆ήµος
Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας
ΣΕΛ. 3

Βράβευση
αιµοδοτών
Σύνδεσµος
Μεταµόρφωσης
«Κωστάκης Μεσογίτης»
ΣΕΛ. 10

Τ

ην Κυριακή πραγµατοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της
δηµοτικής παράταξης Νέας Ιωνίας
«∆ηµιουργία Αλληλεγγύη» στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου «Αστέρας» Νέας Ιωνίας, παρουσία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας κ.

Γαβριήλ, εκπροσώπων πολιτικών και δηµοτικών φορέων από όλο το δηµοκρατικό
τόξο, Προέδρων και εκπροσώπων 32 συλλόγων και σωµατείων της πόλης, καθώς και
πλήθους φίλων.
Όταν ο επικεφαλής της Παράταξης, κ. Παναγιώτης Μανούρης, έλαβε τον λόγο, ανέπτυξε τις βασικές αρχές και τους στόχους

∆ιερευνάται η αγορά χωρίς µεσάζοντες
Σε καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς χωρίς µεσάζοντες στο
∆ήµο Ηρακλείου Αττικής προχώρησε η
αντιπολίτευση σε πρόσφατη συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τι απάντησε
η δηµοτική αρχή.
ΣΕΛ. 5

Παρουσιάστηκε
η “Offshore”
του Πέτρου
Μάρκαρη

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΦΙΜΩΣΗΣ

∆ηµοτική βιβλιοθήκη
Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛI∆Α 5

ΣΕΛ. 8

Το ποσό των 500 ευρώ απαίτησε από την κα
Μαρίνα Πατούλη ο δήµος Λυκόβρυσης Πεύκης για να της παραχωρήσει την αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», για να δώσει τη συνέντευξη τύπου που είχε ανακοινώσει.

της παράταξης, αναφέρθηκε στα πεπραγµένα της και στον διαρκή ρόλο που διαδραµατίζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως
µείζων αντιπολίτευση, µε πολιτικό πολιτισµό, χωρίς παραπολιτικές προσεγγίσεις ή
χτυπήµατα κάτω από τη µέση και µε καθηµερινή παρουσία µέσα στην πόλη, δίπλα
στους πολίτες και στα προβλήµατά τους.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα