Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτη
&Ε ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Έτος 60ο- Αρ. φύλλου 16.947 Tuή 0.60 €
Παρασκευή 27 Ιανο
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία Φ.Τζαβέλλα 11. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 o Τηλ Κέντρο 26510
25.677.33.791
Fac 26510 30.350 ο http://www.proinoslogos.gr ο email [email protected]
Σκληραίνουν τηστάσητους, μετρώντας και ζημιές απότηνΚακοκαιρία
ΟΣήνοιwμπλόκα στους δρόμους,δααπουνεναwάξτην
Δεκάδες παιδιά παρακολουθούνiδn μαθήματα σε σχολεία
Κυκλοφορία καικάνουν πορείες απαιτώντας-επός
Σε ομαλή... τροχιά η εκπαίδευση
των προσφυγόπουλων στην Ηπειρο
κοινωνική τάξη
PΤηνερχόμενη εβδομάδα ξεανάειτοάτυπο πρόγραμμα του Πανεπιστημ
αυτή την περιοδο
Συνάντηση χθεςτουΓ Καψάλη με τους υπευθύνους του.
μην έλεΗ
τη στάση
διαμένουν στην περιοm μας όΡΕΠΟΡΤΑΖ
δεν Θα κάνουν βrpα πίσω από
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
αυτή ακολουθήθηκε από
Υπουργείο Παιδείας, ωστόoo oriσκληρά μέ
μετά, η κατάστασυσσωρευμένα χρέη
Mγω της κρίσης, δέχτηκαν
Αποφαooομένοι να συντpoουν πς κινητοποιήσεις τους εμφανE
ζονται οι αγρότες της χώρας, ξητώντας από την Κοβέρνηση
Νομού Ιωαννtuν τα φιλοξενούμεικανοποιήσει τα δicαια αmiματά τους
παιδιά παρακολουθούν
τα μαθήματά τους.
ανmpοσωπεία της Εupamαiiης Γενικής ΔιΕύθυνσης της
συνδράμει το πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης τηpοσφύγων
22 Φε
υποδέχθηκε χθεςo Πρύτανης Καψάλης.
τη χώρα, γεγονός
ρατεταμ
οδnd σε αφανισμό.
Η Ηπειρος ιδανι κός τόπος
Από την άλλη, σημαντική είναι
Ένωση Περη συμβολή
φερειών Ελλάδας
για βιολογικές καλλιέργειες
άτυπη εκπαίδευση
δικαιούχοι
Ποιες εί
δράσεις
ερχόμενη εβδομάδα
τους. Από
δυο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Μπορεί ο αγponκός
κλάδος της χώρας
Κ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Hοπισθοδρόμηση
αναμμένα κάρθεμάτων, ενώ
βουνα, διαμαρτυρόμενος
της χώρας δεν έχει προηγούμενο
σειρά σκληρών μέστη Μώσσα
βέρνηση, όμως η δημοσί.
ο Δήμος Δρόπολης
ευση τη πρόσκλησης
πετρέλαιο θερ- Υπουργείου Αγροmps
Αλβανοί εθνικιστές λεηλατούν
νάπτυξης για υποβολή
βιολογικών καλλιεργειών.
χωριά στην Βόρειο Ηπειρο
νέους mpίbς αγρότες-mr woτρό ους
100 οι διαρρήξεις,
παfmσαν την απομακρυ
καταστροφές πινακίδων και σημaων...
Ηπειρο, τόσο
ΣΤο δρόμο χθες για την κεραία
Αλβανοί
οι μαθητές του 4ου Δημοτικού
μεγαλύτερα θύματα
στές. Τα περιστατικά
ποAmκής Τοinpα Καμμένου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
πς φωτογραφιμέση οικογένεια
νέστερο οικονομικά συμπολίτες
GRAPS
μας. Η αύξηση
καλύτερη ποιότητα παmpον xθες
Αλβανικό αετό.
ΕΚΑΣ οι οuξήoας
ής με σχολείο, παχνίδι
Δημοτικού Σχολείου
ενεργειακό προiοντα, στην
έκαναν μάθημα
Ελλαδικό χώρο.
απ' όλους τους οrxονομrκά οoθεώρα, από
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ «ΙΙ.Λ
Βορείου Ηπείρου, όπου εκδηHπa 1-0
ένα πρωτοφανές
στα Χανιά
Το κύπελλο
κλοπές, υποστολή
οποίες όΚατώτερος των περιστάσεων ο ΠΑΣ,
εκπέμπουν κεραίες τηs
λος τupiως eyeρε ως παράδειγτής τηλεφωνίας
μόνο,
Των προβάδισμα πρόκριση oΠλατανιάς
Ημερών
oΠεριστερίδης ζωντανές ιςekτίδες
χgάτησε ΒΟΛΕΣ
Το έθιμο της πίτας
Μεγάλες πληγές
Ηπερώτες ήταν κακοί
στο κόλπο της πρόκριΤο ΠΑΝΝΗΜΠΟΥΓΙΑ
Κάθε χρόνο την Πρωτοχρονιά «ανέκαθεν.
ρόντα χρόνια συμπληρώνονται σε λίγο, από τη μέρα
αείμνηστος Ανδρέας
ρίου, είπε
ιστορική φράση.
χεριά μας αλλά
και στις πόλεις
χτεσινό momΧόρα! Ηταν η απάντηση
ηλικίας, κρυμμένη,
ορτrνή μέρα τη φuλάμ
ς στο Αιγαίο το 1987. Εδώ επαλη
διάβολος φοβέρα θθα! Γιατί
στην καρδιά μας.
ρκοι, έκαναν
ένω ήθελαν
αντλήσουν πετρέλαιο
Μοσκοβολούoαν οι κρεαοόπττες με χοντρό Κpέας και ημένα π
στις μεταξύ τους
στην Ελλάδα
αλευρόmτες με μπόλικο τυριά
βούτυρο, ως έτοuρα, αλλά
πρώτα μεταπολιτεumκόχρόνa.
πολιτικοί ογκόλιθοι mς
-0 Χάρη
χώρας μας (Καραμανλής-Παπανδρέου) κυβέρνησαν
Γιατί η κάθε νοικοκυρά, η motμενη με άνεση
pημε το κουμάντο της θα τοίμαζαν
με σύνεση. Ηταν πολmκές οντότητες,
με σθένος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα