Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ασφυκτικές πιέσεις για μέτρα στο Eurogroup
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ I
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Αρ. φύλλου 20448 Ιδρυτής: Α. Βλάχος
Μη βιώσιμο
Ασφυκτικές πιέσεις για μέτρα στο Eurogroup
το ελληνικό
Προαπαιτούμενο nUήφισή τους για ολοκλήρωση της a&ολόγησης, η κοινή στάση των θεσμών έναντι της Αθήνας
χρεος
ώρα να κάνειnΕλάδα αυτά που υποxό δημοκρατικό
Εκτιμά το ΔΝΤ
θούν όμως
οποία πρωτστωsεπεl
σxέθηκεο, δήλωσε ο Γερμανό
ργός Οι019,
νίστηκαν χθε
κλείσει συμφωνία
επόμενη συνάνΒ. Σόιμπλε
γες απέκλειαν
γενναιόδωρα μέτρα
θεσμό, Χρι
ργών Οικονομικών
ΕΠΑ. Τσακαλώτος έδειξε»
Βουλή νομοσχέδιο
μία ακόμη
ε βάσιμο το ελελληνικής πλευράς
20 Φεβρουαρίου
τικό Ταμείο
οτέρων με
νικό χρέος, υποστηρξε
λοκλήρωση
αξιολόγησης. Δεδομένων xσουν οι εκλογικές
Πάντωs, το Eurogroup αναγνώρισε ότι
αμετpnσεus
διαφορών, το Euro
άμεσο θε
θέτnσnμέτρων δημο
αποτέλεσμα
ανάλυση
θεσμών, κλιμαxώ- θα ολοκληρωθεί πόεύ
στούν ενδ
2019 καλυ
6 Φεβρουαρίου
μείου,acτιμάται ότι το ελληνικό χρέος
θα ανέλθει
2060. Embns,
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξ
αντιδραση
από Αγκυρα
σκολη θέση
βερνήσεις πολλών
ρατών-μελών, όπω
ταβολή τό2040, ετημmνσn
για τους «8
30χρόνια.
έκδοση από Α.Π.
ΣΗΜΕΡΑ
υψηλούς τόνους αντίδραση
ρας προκάλε
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ
ΠΗΡΕΣΙΏΝ
Υποχρεωτικά τα POS
τουρκικές αρχές είχανεμπaxείστη
μέχρι το τέλος Ιουνίου
απόπειρα προξxompα
Τ. Ερντογεν. Σε ανακοί
Γιατροί, δικηγόροι εστιατόρι
σία προξ
τέλος
ενώ εκφράζοντα
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Παρά
δώρο ένα
Αρείου Πάγου
εξέΑΝΑΤΑΡΑΞΕΣΣTHΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ένταλμα σίλληψns asβάροs
δρασε με διΕπιμένει Κ Θάνου
ότρόπο
στη σύγκληση Ολομέλειας
ρβάλλον να παραπεμ
Rμένεinημεδροςτου Αρείου Πάγου
διάκριση εξουσιών. Σημειώνεταιότι
Αρεus Πάγος έλαβε
Αρείου Πάγου μεθέμ
ότι υπάρχουν υπόνοιες
οκτώ Τουρ
Αρείου Πάγου, όπου φραγi
απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου
δικαιωμά
καθησίxασεένας από
βpiσαονταν εκε.
Τουρκία.
τον, ότι
Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών
Η Daimler
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
κόμματα. Αντίθετα το ζήτημα άφησε
εξαγοράζει
a επιχειρήσεις προς Ταμεία, εφορία, τράπεζες Ολο
μοatέδι
Απογοήτευση
τnv Taxib
ΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περιλαμβάνεται
διάταξη
επαγγεADατlεsμε οφειλές
φορά το σύνολο
οποία παρέ
Διορθωτική δήλωση
20.000 ευρώ,
λαδή τα τραπεoxά δάνεια αλά
Μέσω της
θuyaτρticήςMy Taxi
Ιδρύματος Νupou
καθυστέρηση τουΜοαστον,μπορούν
από Αντόνιο Ταγιάν
διαδικασία εξω- ασφαλιστικά
ία. Η ρύθμ
ασφαλιστ ωνταμείαν
ρωενε από
μία από
δικαστικού συμβιβασμού, σύμφω
ριλαμβά
βάση το δημόσιο
έρον,όχι
άτους αναφορές
Σκόπια περί
ρήσεις,βρίοφειλής. Στο νομοσχέδ
τέρων.Τοέργο, όπωs
θη χθες
γράψε
εξαγορά
από τη γερμανική
ελληνικό
τόνιoΤαγιόνι,μετά
amer Benz.
αύλο πολιτικό.
0Νέτο ακύρωσε
σχόλια ακόδεν εουν πέσει
την επίσκεψη στις ΗΠΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΝΔ
φέs, σύ
πληροφορίες
εξαγορά θα γίνει με
Αντιδράσεις
Daimler, Myra
αριστείας. Asβολέψ
ες επιλογέ
έχει αναπτύξε
κάποιον άλλο τρόπο.
για τονΓ. Κιμούλη
εφαρμογnxλήσnsταξl, ιδρύθηκε
Εντονες αντιδράσεις προκάλε
από έξιχρόνια
συνεργάζετ
.000οδmγοίs
Αθήνα Επισns
Μεξικανός πρόεδρος
Νέα εποχή στις
φαλήςστο Κέντρο Πολιτισμού δρuμ
ρiκεΠένιο Νέτο
όπου συνεργάζετ
μεταμοσχεύσεις
αλτισμού
ρόμενη εβδ
800.000 χρήστε
σχέδιά
Μεταξύ διαφορετ
Αμερικανός αμόάλλες πόλεις
ροiαπαπούνσαβαρότητα
πέρβom
λονόςτου,εξαπiος της άρνησής
χώρας.Η θυγατρική
lerμέσω
οξύδιαΛευκός 0
τικών ειδών
ΜαρMδΠouλος:Η Επιτροπή
θεί από ειδικό pόρο
ννέα χώρε
θα χρημ
αγορά
από 10
όρο ότι
πanθοiv 22 καταστήμαπροστασίας κάπoων προμηθευτών
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Ενας ήρωας για Οσκαρ
είχαν υψπλήεξόpτησnαπό τις διο
01. Οκτώ Kai n ελληνική Δικanoσυνn
πήρε σχέδιο
κόσμο την τηςανεξόρτητης Πισμός
τείες- πετυμηγορiα
τημα δενείναι
πισμού Χθες, όμως, απορό
προσλαμβάνει ακόμη μεγαλίτερηoξiα.
συμπαθούμε ήσuμφωνούμΕμεαυτούς
uΟΗΕ για τους Πρόσφιγες. Σελ.6
άγοςαπέρριψ
ράκιση της Δημοκρατί
Συνοροφυλακή
ρετανiα, δικαστές
Κατηγορεί ως πpοδότ
έπρεπε να κριθεί
σήμερα ελέγχ
προξικοπηματkες. Η απόφαση
Κοινοβούλιο κατηγορήθηκ
κυβέρνηση σκέφτεται αθεσπiσειτηGaνοτική
In όπως έδειξε
δούς της εξόδου
επίδοξους πραξικοπηματkες.
εφημερίδα ως Ex8pol
δικαστές εκπλήρω
και Θεσσαλ
θρυλικά περιπολικό
ενικού
κάφος
Κτηματολόγι
φόβο ότι
602, έσωσε χιλιάδες
τά της Λέσβου
τουρκικής κυβέρνησης εναντίον της Δmιοσύμέσων μαζικής ενημέρωσης.
κείμενες αλλαγές στη δομήτης Εθνικό
Κυριάκος Παπαδόπουλ
εναντίον τουκράτουςδικοiουeαβε προσπάθεια
Κτηματολογιο και χαρτογράφηση»
πραγματικότητα Μπορούμε
οσύνης-Θαστημάτζε
οδηγήσουν σε νέαπολύετή καθυστέρηση
είναι unοψάρ
Οσκαρ Οπως διηγείται
ouαo πιλογή. απόρριψη
του το στούμε
Τραμπ θα αντιδράσει
ρόφηση εκφράζουν
άνθρωποι φτάν
ακατάλληλες
απήματος της Τουρκίας
καστικές αποφάσει
αρέσουν. λογοτεχνία, nιστορία
κόσμο δικαστές θα βρεθούν στην
ναiες αποφάσεις
Emλο στίγμα
μώaη μεταξύ Δικαιοσivης
Μπλόκα
εξοικειωθεiς με αυτό». Ο Κupιάκος
επικρα- άμεσο μέλλος
αλλά μέσα
δρόμων όσο
από την ΑκαδημαΑθηνώνλέειότι
εριοδικό κλείσιμ
ντοκιμαντέρόλοι
παντού, απόφαση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα