Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
Κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Τύπος Χαλκιδικής
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 210 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5177 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙ.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Ανέφερεσε συνέντευξηου πρωθυπουργός
μεφορμή τα δύο χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Τσίπρας:
«Ουτε ενα ευρω
επιπλέον μέτρα»
Παράταξη των τρακτέρ σε κομβικά
σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας
Ειδικότητες και
Κεντρική Μακεδονία:
η κατανομή των
Free at' Αγρότες και
θέσεων για προσλήψεις
κοινωφελούς
ΚτηνοτροφOI
εργασίας στους Δήμους
αποφασίζουν
της Χαλκιδικής
για κινητοποιήσεις
Σε κοινό πρόγραμμα για φροντίδα, ασφάλεια και πρόσβαση σε παιδεία
ΕΕ-UNICEF βοηθούν 6000 παιδιά προσφύγων
και μεταναστών στην Ελλάδα
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΑΠΡΟΣΦΟΡAΑΙΜΟΠΕΤΑΛΩΝ
δήμου Νεάπολης-Συκ
αλονΚη)δίνει μεπίστη
σιοδοξία
ρέψειδίιλαμαςδυνατόςκαιχαμογελαστός,
λεμΦοβλαστή λευχαιμία και οσηλε
αιδοoγκολογικό
Παναγιώτης πάσχ
μείο ΕΛΠΙΔΑ» στην Αθήνα,καιέeιανάγκη διαρκείας για αιμοπετάλια,
ία μπορούν
να προσφέρουνμόνοόσο κατοικούν στην Αθήνα, και αποκλε
στοwοσοκομείο ΕΛΠΙΔΑ»
σθησίας, που
ως τώρα η ανταπόκριση υνσυνανθρώπων μας στην πρόσληση ανθρωπιάς
ρξε συγκινητική καθώς επέρασαν τις 83.000.
μμετειαvστηνεκστρατεία ευαισθητοποίη
προσέλευση εθελοντι
μείο γατηvπροσφοράαμπεταλίων.
με άλη
οφείλουμε ακάνουμεγα όλους αυτούς
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Κάνουμε έκληση στην ευαισθησία των εθελοντ
είσουν απροστρέχουνγια προσφορά
για το 11μηνο Του 2016
Πορεία λειτουργίας
Αιματολογικό Τμήμ
με τη μητέρα
προσέρχ
Είχαμε περισσότερους
μείον ΕΛΠΙΔΑ (Λεβαδείας8,Γουδ)
προσφέρουν τη αγάπη τους
του ΚΔΑΠ Νέων Μουδανιών
σάκαλο Παναγιώτη του Δημητρ
τουρίστες αλλά
ΤΗΛΕΠΙΚΟ
ΙΑΣ:6908500944 (Ελένη Καρακώστα)
Κοινωφελούς Επιχείρησης
λιγότερα έσοδα
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΤΕΏ