Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Συνάντηση στο υπ. Οικονομίας για άρση δασμών σε κινεζικά φωτοβολταϊκά »ο
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 26/01/2017
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 25
Αρ Φύλλο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Περισσότερες από 1.400 επενδυτικές προτάσεις
Λίγες ημέρες πριν την πληρωμή
Ασφαλισμένο
Οι τέσσερις ταχύτητες
A στις εισφορές επαγγελματιών
Ανοδο
Λγες ημέρες πριν την πληρωμή θα πάρουν τα ειδοποιη
τηρια χιλιάδες ασφαλισμένοι.
Β ΕΠΕ Πώς δημιουργήθηκαν ασφαλισμένο
«τεσσάρων
ταχυπτων». Αναλυτκοί πίνακες με πς εισφορές ανά
«κατηγορία» επαγγελματία.
Από την ερχόμενη Δευτέρα ονο
Από τη warply το redesign
τελικό ετοιμο το "ροβασόκο" με ης
νέες αυξημένες ή ακόμη και διπλές
του «Επιστροφή App» της Eurobank
80φορές
ληρώ0ουν έως το τέλος Φεβρου0ρίου οι τουλάχιστον 1,4 εκατ
Η Warpy σχεδίασε και υλοποίησε τη νέα ανα
αδιάκοπα, κερδίζοντας πολλά βραβεία ως η
ελεύθεροι επαγγελματίες,
νεωμένη εφαρμογή «Επιστροφή App» του
καλύτερη loyalty εφαρμογή Η ανανεωμένη
πασχολούμενο κοι αγρότες.
προγράμματος πιστότητας χρεωστικών και έκδοση της εφαρμογής -όπως και η παλαιότε
Τα ειδοποιητήρια εκδοθούν και
ρη έκδοση- συνδέεται και χρησιμοποιεί το
καρτών
Επιστροφή της
πιστωτικών
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
έου «Επιστρο
Eurobank Η δημιουργiα το
Warply Engage Marketing C
d, για τις
φή App», επισφραγίζει την πενταετή συνερ
δυνατότητες loyalty couponing, mobile cam
άλισης (ΕΦΚΑ
γασία της Warply με το πρόγραμμα Επιστρο
paign management και rich push notifications
φή και την Eurobank, που εει ξεανήσει με
με στόχευση σε κοινά βάσει ουμπεριφορός
τη δημιουργία της αρχικής εφαρμογής
και τοποθεσίας του χρήστη
στροφή App' και συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Χ.Θ. 255+30
ογραφη
είναι η εργολ.
μβασης
πιχείρηση
εργολαβο
κές εργασίες για την
Ανώνυμη Τεχνική
ρανών, την προλαμβάνο
σταθερο
Συνδέο
Εταιρ
Η ολο
Τμήμα της σιδηρο
την περιβαλλοντική Ε
λήρωση
βρώσες
Connecting Europe
Γαλλία και ΗΠΑ έριξαν
ρανών κατά μήκος
Σιδηροδρο
Facility CEF) 2014
Σταθμό Teo
της Σιδηροδρομικής
μήνες Με τις φυτοΙΧωμ
των εισπράξεων στον
Σιδηρ
Γραμμής
ύς Πόρους
έξοδο
Σταθμ
Σήραγγας
Προγραμμ
εκτελ
ριβαλλ
τουρισμό
Όθρυος
poΧωρη
42+000 έως τη
(ΠΔΕ) μ
βασης θα
η ΕΡΓΟΣΕ