Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αγές στη μετοχική σύνθεση πέντε εταιρειάν στο ΧΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΦ:1.00Ε Α.Φ, 4875 Πiμπτη 26.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Αυξήθηκαν
Εθνική Ασφαλιστική
Ρέγκλινγκ
13,4% οι πωλή
Επαναδιαπραγμάτευση της
Εχει αποτελέσματα η προσέγγισή μας
σεις της Dior
πώλησης ξητά ο ΥΠΟΙΚ
Hellas
στην Ελλάδα
«Μοντέλο τραπεζών>
Αύξηση 13,4% σημείο
λήσεις Dior He
2016 επιβεβαιώνοντας την
τάση ανάκαμψης
τη μηχατά της φοροδιαφνης
αγορά
λειας, σύμφωνα με σχετική
ις για την Di
2016 έφτασαν
3,436
σχεση
2015, με τη
μεγαλύτερη αύξηση 21,4%
σημειώ
αρώματα
Sauvage, Poi
τη Win
Miss Dior
Σημαντική αίξrpη
παρουσιαστή
μικρές%αι
αύξηση 5,8%
Νεα υπηρεσια για Captu
Prestige
προϊόντα
μεσαίες επιχειρήσεις
ke-up (Diorskin Forever).
Μάλιστα,
λήσεις
Τη νέα υπηρεσία έξwτvη
Ματιές με
συνεχ
διαχείρισης πελα.
όπως αναφ egeι η
ής επιλογή
λογου WIND Mark etapp
δυνατότητες
ρία, προσφέρ
Christia
Ομίλου LVMH.
έχουν σήμερα στη διάθεση ενός ολύxληρου τμήματος
μέλος
τους επαγγeματίες και εται- Marketing, με πρόσβαση
μεγαλyτegoυ ομίλου με
πελάτες WIND
Καλύτερα πιο σύγχρονα
λυτελείας
εργαλεία
που διgιnολίνουν
zόσμο, να ενισχύσει την παρ
Η νέα αυτή υmpeσία φέρνε
αποδοτικότερη τη
σην Ελλάδ
ιρείες
διαχείριση πελατών.
00% θurycrτg
ή της γαλλικής
νάπτυξη
θρώπι
δυναμικού μ
Πόντους αλλά «μετρητά» τα οποία θα εξαργpώνονται
ίδευση
ΕκπαιδευτιΚό πρόγραμμα
άμεσα από τους καταναλωτές φέρνει" λοταρία αποδείξεων.
Τα σχέδια επιβράβευσης του υπουργ
Οικονομ
μινάρια κατάρτισης, σύμφμε τις προδιαγραφές
οιΕθwης αναφέρε
όσους χρησιμοποιούν πλαστικό
χρήμα
Μοντέλο βράβευσης
αγορές τους, ή
χερδίζουν
παράλληλα με
ση των οικονο- Ενα πguτοποριακό Εsωτmbει- γάλακτος
τα, Νομού Σερgov συναλλαγών με πλαστικό απευθείας
έωττωση στον
μιxών μεγεθώ
λογαριασμό τους τη
χρήμα, το οποίο Quμtε
aoό πρόγραμμα,
στόχο έχ
τέλαβε την πρώτη
πλαίσιο πρωτοβουλιών
νίσcυση της ανταγωνιστueότ
αρκετά
μορφή
θέση ανάμεσα
όλες τις
Εταιρικής Υ
υθυνότητας της
παραγωγών, με
τραπεζών όπου
ξετάζει το υπουρΕταιρίας, σχεδίασε
μείωσης
κόστους παραγωλωτές μαζεύουν πόντους
οι γείο ΟwoνομMeών στο
παγκοσμίως, nατά τη διαδ
η εAnvκή γαλακτοβιομηχανία γής, της βελτίωσης της ποιότοποίοι μεταφράζονται σε πλαίσιο της λοmpίας.
:ασία πολύμηνης αξιολογ
Και ΚρLTo Exπαιδευτικό πρό- ητας
γελαδινού γάλακτος
κέρδος γ
πόμενες
πραγματοποίη
γραμμα, με την επωνυμία «Παιβελτίωσης της υγείας
σύνολο
Γάλοιxτος», απευθύνεται
στημάτων
γωγών αγελάδων.
παραγωγούς