Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
EΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΥ 20
δρντη
ρίας της Ε
δευσης
Ερώτηση της Χ. Κεφαλίδου
Σημερα στις 3 μ.μ
ράμα.
Το Σχολείο στην
προς τον υπουργό Παιδειας
Δόξα Δράμας-Νέστος
Η Κυβέρνηση
Κρυοπηγή Ν. Ζίχνης
Χρυσούπολης
Η Δράμα.
αντιμετωπίζει
του Νομού Σερρών
τα Σχολεία Δεύτερης
Χρυσό μετάλλιο για
Ευκαιρίας ως Σχολεία
και ατομικό ρεκόρ
του 1922
Δεύτερης Κατηγορίας
τη Μαρία Τσακίρη
κατά την Τουρκοκρατία
Συμβού
σελ 3
ελ. 3
σελ.7
Ξεκινούν κατασχέσεις Με πρωτοβουλία του βουλευτη Δράμας Δ. Κυριαζίδη
Απεργία πείνας
για μικροοφειλές
Ερώτηση των τριών βουλευτών
ασφαλισμένων
Ευαγγελου Μαρινόπουλου
της Δράμας για την παραμονή
εσμες οφειλές
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου
βιβάζ
Κέντρο Ε
τως ύψους
γι αυτό
πολαιώ με όλα
μέσα δολοφονώ
ΠΡΩΤΟΒΟΥ
ής Ασφάλισης,
υτή Δρα
Πετροπ
EAO διαβιβάζο
χiδη.
στήματα εμπορων λιr
Κυριαζίδη.
Τράπεζες,
ληξπρόθεσμες οφειλές
ΕΕ ενημέρεις βουλε
αγωνίζομαι για να εξαφανίσω
κ. Καραγιαννίδ
την έκδοση τη
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
κατεδαφίσω τις Αρχές της
πάταξη
δεν βρίσκ
ργούς ρυθχώρας, άσχετα αν αυτές
εκλεγμέ
μισής.
λαό. Τις κυβερνήσε
Βασικός βεβαίως στόχος
Σημειώνει
ότι μέχρι σημ
όθεσμες οφειλε
ήταν η ανάληψη
πολίτες
ανα Νικο, που αγωνιυρώ εντάσσ
στο ΚΕΑΟ. Από τα Τέλη
ζονται για την πρόοδο
την ελευθερία.
000 ευρώ προς
Αρα πρώτα να εφαρμόσουμε ένα σύστημα
El Δράμα
(της βασιζόμενο στην θεωρία τού αναρχι
Χρέη κάτω
ο ΕΤΑΑ. Ν.Δ. βουλευτής Δράμας
συντρόφους μου μέχρ
Έτσι όλ
μεία (ΙΚΑ
Κυριαζίδης.
γκρέμισμα της σημερινής και κάθε άλλη
ΟΓΑ, ο
είμενο' εί
Παιδεί
κυβέρνησης. Ικρατικηεξουσία
ινίδη, συναντήθη
γι αυτό εμείς6α καταργήσουμε κάθε εξουΣχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
Υπενθυμίζεται πως
ΑΟ μπ
Αν μως παρ'ελπίδα μεσuΑλάβουwγνω.
ραπεζκού
ς, μετά
κάνω απεργία πείνας, πι
Σε κινητοποιήσεις χωρίς
στεύω ότι
μας κυβερνούν
Καμία μεταβίβαση
ανόητο ψευτοδημοκράτες
καλο, θα μου εξασφαλίσουν καλές
αγροτεμαχίων απο αγροτες
συνθήκες μέχρ
με οφειλές σε ταμεία
τρακτέρ προσανατολίζονται
δραπετεύσω απόπν φυλακή. Ανμουφέροσκληρά θα Βλωφωτιάσταστρώματα
Προσκόμματα στις πωλήσεις ακινήτ
κουβέρτες γνωρίζοντας ότιθαμου
οι αγρότες της Δράμας
έντρο Είσπραξης Ασφ
με καινούργια. Ανδεν
μου αρέσουν τα φαγητά, θα κά
απεργια πείνας
καλύτερο
Σήμερα συνάντηση αγροτών κτηνοτρόφων στο Δημαρχείο Δράμας
μοι επειδή ο κύριοι αυτοί θελουν να φαίυς από
την πώληση.
φιλάνθρωπο,ενώ
εστάλη
στην πραγματικότητα είναι φασίστες και
υς Συλλόγους
νητοποιήσει
ΕΑΟ επιβ
ξεκινήσει, καθώς
λεγχο για την ύπαρ
προηγού
φάλισηςo της οφειλής
ρκούς
βεβαίω
ριος για τηνyάφκα μου. Χρήματαqu
τρακτέρ
μβολαιογράφος
γνώση
άφθονα από τις ληστείες κα μπορώ να δωδη κλείνουν διά
χρειαστεί Απεργίαπείνας
ρακράτηση μέρ
παραστεί ανάγκη ξέρω να νηομοποιώ
αποφασίσει
ρυθμισμένη, η μεταβίβαση
δηλαδή τρακτέρ
Εντιquς στην Ελλάδα δεν κυβερνά
φαλιστική ενη
ίδη (2
ρότες, κτη
σκληρή Θάτσερ,
θα με άφηνε
μεταβιβάζων
βάνω από πείνα».
βάλει αίτηση
διαφορετικούς
λλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας
χορήγησης "διασφ
ης της οφειλής
οέδρο
γροτικού
Φαντάζομαι ότι έτσισκέφτονταιααναρ.
ζοντας βεβαίωση οφειλ
χκοί στην χωρα μας, γι' αυτό
δεν φοδεκτικό
ρολογικής Ενημερότητας
έρουν ότι αν κάνουν
Η αποpί
λαιπωρημένοLYu
πείνας, θα τους μεταφέρουν στο νοσοκοΛίγα... και σταράτα
φοβισμένοι, έτοιμο
on δεν
μείο, όπου θα τους θρέψουν με ορούς
έν τιμ
ίσως κρυφά θα τρώνε
κανένασάντoutτς
Δυο απορίες
μητικό πλημμύρισε την χωρα
ις δια
μηνός, αλλά, στη
με τυρί η σαλάμ Στην ηλία όμως μετά
χωρίς τα νερά
ρότερο από
τίμημ
απεργία.
ανθρα
ιαμονη
Δερμεντζόγλου
χρόνια τωp
ας. Οι μεγαλο
κανείς δεν τόλμη
τιμήματος
πραγάζουν στην Ελληνική γη
τέτοια χέρια ζητούν.
ίδιο τρόποδιαμαρτυρίας, διότιήaριότι
βίβαση
έλος, δηλ.
προϊόντ
μολύνσεως
διασφαλίζεται
θα τον αφήσουν απεθ
σαφές πλέ
κόμμα
στην ψ
κά συμφέρο
φόβος της
μεγάλα
όλυσης
οβίβa
ιαμαρτυρως συμπαράστασης,
μουν ν'
στευση. Στην
την λαθρομετ
φάσμα τη
σης εμπράγματου
μίζουν τις πώλαςμε συνθήματα
ραγματικότη
εφαρμόζεται, αριστοτεχν
για τους ντόδωρεά)
λαθpο μετανάστ
νηγημένο
εργάτες. Εμπρός στη
ιλή τη
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα