Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ανευραπαwl επιχειρηση για κλεμμένα έργα τέχνης
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .ΤΦ.:1.00E Α.Φ.4874 Τετάρτη 25.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ο 35% των
Τζανακόπουλος
Generali:
πολιτών με
Ενημέρωση owεργατόν
Το ΔΝΤ οφείλει να πάρει άμεσα
εισοδήματα
για φορολογία-ασφάλιση
αποφάσεις
Κάτω των
€10.000
Μείωση
σημάτων,
2015, Etyε
σχέση με
λιτών ζΕι με
0,000
Αυτά ποoχύTτου
μεταξύ
άλλον, από την
η Γενική
πραγματοποίησ
Συνομοσπονδία Επαγγελμαχνών Εμπόρων
Ελλάδος
θα παρου
πgωί, σε συνέντευξη Τύπου
στήρ ΙΙ
Με 91,23%
α χάσουν η Apollo Investments
Η εταιρία Αστήρ Παλάς Βουεκκαθαριστούν στις 24.01.2017
λιαγμένης ανακοινώνει ότι η
Apollo Investment Holde
Συνeπeία αu
SARL στις 20.01.2017,
απέX- λαγών, το ποσοστό των δxαιωμάτων ψήφου της Apollo στην
λικά 1.000.000
μαστιxές
εταιρεία
μετοχές
5,48 ευρώ περίτου
91,23% από περσών
ανά μετom μέσω χρηματιστή
90% 190,00027%
ήταν στις
ιαxάν συναλλαγών,
οι οποίες θα 9.12.2016.
Ρόλος της Αριστεράς
ένα από
ημένου μοντέλου ανάπτυξη
με τις ιδ
Ο υπουργός Ονωνoμυών, Ενκλείδης Toonuxλοτος, θα προ
ήσεις,
Δεν συCτήθηκε στη ΓΣ η ΑΜΚ
group της 26ης Ιανουαρίου με συγwwouέ
υφυπουργός Ανάumeης
νες θέσεις σε όλα τα εκρεμή ζητήματα για την αξιολογηση
TAIΠΕΔ
τέως πρόεδρ
ΙIιτσωρλας, η
λόγω έλλειψης απαρτίας
αναφέρουν anάλοι του υπουργείου Οwoνομυών.
Στέργιος
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οφEaει
προχωρή
πρόγραμμα ιδιωτ
Στη Β
Επαναλιγcτική ΓΣ της
νου μετοχικού κεφαλαίου, με
ζοντας παγιωμένες
Σύμφωνα με τις ίδιες αγές, Κατά τους ίδιους cίxλους,
Βωβός, η
έλαβε χοgα
αποτέλεσμα
ρνούν όλο
16η Ιανουαρίου 2017 για
τη ίται η ελάχιστη
ιτούμενη η κυβέρνηση ενημέρωσε γ
στην επιστολή δε
περιλαμλτικό σύστημ
λιNη απόφασης επί
θέματος απιστία
το θέμα τους θεσμούς, μέσω βάνοντα
θέσεις της
«Η υλοποιηση
προγράμτης αξηση
q- σης.Ως
Ex τούτου, το θέμα της
της επιστολής
του υπουργού. πλευράς.
αλαιον, από τους παριστάμενο- ημερήσιας
διάταξης
λεί, χατά τη γνώμη μου
υς μετόχους
χε ένας
βασικό μοχλό αλλαγής
2.146.300
από το νόμο
δομών της ελληνικής
μετοχές
απαρτίας.
μίας.
35,7981138%
του eαταBeβλημέ