Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
pITH 24 LΑΝΟΤΑΡΙΟΥ 20
Βάσει της σύμβασης
Με το δεξί
Στο κτίριο του Λυκείου
ράμα.
έχει υπογραφεί μεταξύ
βέρνησης
Fraport
των Ελληνίδων
πρεμιέρα Τα αδέσποτα
Προσωπικό Π.Υ. «Ο στην των Συνταγματάρχης
για το 2017
καλείται να καλύψει
πουλί» από τη
σκυλια
Τζαναβάρας: «Θέλω όλ
τα αεροδρόμια
Δραμινή θεατρική
οι παίκτες να δίνουν το 100%
ητής της Π.Υ. Δράμας
καθώς ο δρόμος για το
της Δράμας
ομάδα «Ράμματα
ς Δαδούδης
ρωτάθλημα είναι μακρύς
ελ. 3
σελ.7
Παραμένει Αστυνομικός Δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΔκ. Καψημάλη στον «ΠρωινόΤύπο
Η διάσωση
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ
Διευθυντής Δράμας
ο κ. Καπάκης
έντυπων κα
η κατασκευή δικτύου ύδρευσης ηλεκτρονικών ΜΕ
διατηρητέο
τις κρίσεις στη
Δήμου Δράμας στη Ζώνη 3
uάγγελουΧΜαρινόπουλου
Του Ε
Opσμένες εφημε
Πλήρης αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές Αμπελοκήπων
ρδεquaκώταope
Στενημάχου, Αγ. Κωνσταντίνου, Αγίου Τρύφωνα, Προαστίου, Διοικητηρίου
iπάκης είχε
τηλεοπτικο σταθμο
oαχθεί
Πολυμέν
ΕΓΡΑΨΕ την περασμένη
Μακεδονίας
ποτέλεσμα της
Ο νυν Γεν. Αστυνομικός
Μέτιος, την ένταξη
πτύχωσης είνα
φήνουν απλήρωτους
ός ση.
Δ/ντής ΑΜΘ κ. Ν. Μενεξίδης
null th.
αυτούς Σε ποφειλεται η πτώχευση
προάγεται σε υποστράτηγο
Δράμας. Πρόκειται για το έρ
γεγονός ότι
ΜΜΕ είν
πολλά-εκατοντάδες-οιδη
Δήμου Δ
Χιλιάδες-στρατιέςoλάκληρες
Ζώνη 3.
οποίο ανέρχετ
ις ημέρες
θαρή αξi
τηλεθεατές μεγύστεςoιακροατές
όλο και περισσότερο.
ερικές εφημερίδες εί
σκέτο χαρτί.
κακής ποιότητας ιρίς καμμιά ενημερωκή ή πνευματική αξία Όσα γράφουν
ΔΕΥΑΔ
ρατήγου Κων
εφημερίδες οκόσμοςταquηδη πληροφο.
ψημάλης: Παλα
ρηθεί από το ραδιόφωνο και την τηλεόλήρη
ατάσταση
ρωινό T
ραμένει στη θέση
ΔΕΥΑ Δράμας κ. Γιάννη
ψημάλης, σημεί
λοκηπ
ντής Αν.
δονίας
σημαντικότερα έργα της
ουσιαστικά πουλάνε wτί,
ης αλλά
συνοδεύουν μεδιάφορα δώρα.Οιραδ
ώτη ανάλη
άσταση ενός
φωνικο σταθμο
90% απο
σης της πόλης
εξiδης υπηρετούσε ως
πρωί μέχρι το βράδυ διαφημίζουν
τή τη
ύδρευσης της πόλης της
ξανδρούπολης,
δικοματα, εσώρουχα, καλλυντικά, τρόφιμα,
γγίζει
ατα- Δράμας,
στη Ζώνη
περιλαμβά
απορρυπαντικά, wτitγιίας
παροχών νερ
μέρα επαναλαμβάνουνταίδια
να ωφεληθεί ο ακροατη
Συγχαρητη
Οσογα
τηλεοπτικούς σταBμούς,
ΑEωμ απ τών ΕΛΑΣ ΑΜΘ
Ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας ΑΜΘ
κανείgoιδημοσιογράφοι
Για την ανεξαρτητοποίηση και αυτονόμηση
προβληθούν
σημαντικά πρόσωπα,
καταφείγοινσεεαπwικισμοίς θρασύτητα
Eωματικών Ελληνικής
του Θεραπευτηρίου και του Κέντρου
γένειαστιςσυνεντεύξειςκαιαπέραντη
δονίας Θράκη
ράζει τα συγχαρητήριά
Ενωση ΑΕ
πρωθυπουργός Τσίπρας μιλώντας
ράκης,ως ισχυρή
lροστασιας ΙΙαιοιου Δραμας
Α, θα συνεχί
ργάζεται
ρόλου,
θέτουν MME.
Αίτημα για μεταφορά της έδρας του Κ.Κ.Π.-ΑΜΘ από την Καβάλα στη Δράμα
λόγω χρεών πρέπει
ιασώ ονται, αρκεί
δανείοντα με
ίδιους όρους πουδα
επίκεντρο
μελών της.
ίζεται ο λαός Μα γατί να διασωθούw
ονόμησης
άνθρωπο
Εξαρτ
ριε Τούτρα: Οσοι κατέρρευσαν
μικά ας κλείσουν Κατέρρευσαν διότι
διού Δράξημένων
κακής ποoτητας
Προστασία
μια εφημερίδα αγοράζεται από 100-200
ανθρώπους δεν είναιφωσικώναπτωtύσες
Στη Δρά
Σύλληψη 56χρονου
βουλευτής Ν. Δρα
νάψει με τις Τράπεζες Παλιο ταλαίπωρος
Κυριαζίδης.
για κατοχή λαθραίων
λαός με ανακεφαλαιοποupη
ίας, Ασφάλιση
υτυχία Αiτ
Τσιγάρων και καπνών
ξύ άλλων
τόσο στοργικό ενδιαφέρον
καπιταλιστές! Η άποψη
Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής
στη Δ
ριε πρωθυπουργέ, μου έκανε dyεινη
οχευμένων
νικής Πρόν
μοτηνης) συγχωνεύθηκαν
για την
λαθρε
βερνητικών
Κέντρο
οι μόνοι ενημερωτικοί σταθμο.
ρθεμάτιζ
με έδρα την
της ομάδας
κούω με σχετικη
μπορώ
Θ. γεγονός
Δημόσιας Ασφάλει
ειναι της ΕΡΤ Αλλά η ΕΡΤ έχει άλλο
μοναδική εξαίρεση
Δράμας
της Ομάδας
βέρνησης της χώρα
ιλογη αυτή
βαρό μειονέκτημα. Επειδηoιδημοσιογpά
ΔΙΑΣ, της Δι
ας Δρ
άχθηκαν σφόδρα όλο
δράσεις
ς. 56χρονο
βουλευτής Δράμας
ρείς της Δράμας
Κόμματα,
σκήματίσθηκε δικογραφία για
ιαξiδης, αναφέρει μεταξύ
δεμόwων
ράβαση τη
ελωνειακού
Χρονί
ήσεων Δράμας.
Κέντρο Προ. ύλην αρμό
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα