Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3441O • ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η παραίτηση της κας Μαρίνας Πατούλη από το ΠΕΑΠ
Λυκόβρυσης - Πεύκης σήκωσε κύµα συµπαράστασης
από γνωστά πρόσωπα της περιοχής

∆ηµόσια
αναγνώριση

«Αδιαφορία από
τη διοίκηση για
την τοπική
αγορά»
Πρωτοβουλίες για την
στήριξή της από τη
Συµµαχία Πολιτών
Πεύκης - Λυκόβρυσης
ΣΕΛ. 9

«Το όνοµά του
έχει συνδεθεί
άρρηκτα µε
το Γαλάτσι»
Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆Α
αποχαιρέτησε τον Βασίλη
Παπαδιονυσίου
ΣΕΛ. 3

«Φωτεινή»
κοπή πίτας
Την πίτα του Συλλόγου
Αθµονέων έκοψε ο
∆ήµαρχος Αµαρουσίου
ΣΕΛ. 11

«Μια υπέροχη
αθλητική και καλά
οργανωµένη
οικογένεια»
Ο ΑΟ Λυκόβρυσης
έκοψε την πίτα του

Π

ραγµατικά δεν έχει προηγούµενο το
κύµα συµπαράστασης προς την κα
Μαρίνα Πατούλη, µετά την παραίτησή
της από την Προεδρία του ΠΕΑΠ, το Νοµικό
Πρόσωπο του ∆ήµου Λυκόβρυσης - Πεύκης
που έχει στην αρµοδιότητά του τα θέµατα Περιβάλλοντος, Αθλητισµού και Πολιτισµού.
Οι δηµόσιες τοποθετήσεις γνωστών προσώπων της περιοχής αποδεικνύουν το σηµαντι-

κό έργο που παρουσίασε η κα Πατούλη.
Είχαµε αρχικά παρέµβαση από τον κ. Γιώργο
Κωνσταντόπουλο, ανεξαρτητοποιηµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο του ∆ήµου Λυκόβρυσης –
Πεύκης
Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε δηµόσια ο
πρώην αντιδήµαρχος Λυκόβρυσης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Γεώργιος Κοσµάς.
Ανοιχτή επιστολή απέστειλε η κα Βενετία Κο-

Προγραµµατισµός
προσλήψεων και
χρηµατοδότηση από
το Πράσινο Ταµείο

λοκοτρώνη, µέλος του ∆.Σ. του ΠΕΑΠ.
Ακόµη η παραίτηση της κας Πατούλη προκάλεσε τη δηµόσια τοποθέτηση του καθηγητή
του πανεπιστηµίου Πειραιώς και δηµότη Πεύκης, κ. Γιάννη Σίσκου.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΑΟ Πεύκης, κ. Σταύρος Μονεµβασιώτης, σε ανακοίνωσή του έχει
µόνο καλά λόγια για την κα Πατούλη.

ΣΕΛI∆Α 8-9

ΟΙ «ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ»
ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ

ΣΕΛ. 14

Για πρώτη φορά θα συνεδριάσει το 2017 το δηµοτικό συµβούλιο
Μεταµόρφωσης, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, στις 19:30, µε 20
θέµατα στην ηµερήσια διάταξή του, αρκετά εκ των οποίων ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.

ΣΕΛ. 3

Με εξαιρετική επιτυχία και µε τη συµµετοχή πλήθους κόσµου, παρά την σφοδρή κακοκαιρία πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του
Συνδέσµου Μικρασιατών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας "Οι Αλησµόνητες Πατρίδες".
ΣΕΛ. 10-11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα