Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
WWW-agon-gr
Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηπείρου -Ιδρuιήs Elos SSo-Ap. Φάλλαu 23996 -Τρitn 24 Ιανουαρίου 2017-060
Τα Ελληνικά Γράμματα
Σε συμφωνία για κατασκευή του οδικού άξονα Πανηπειρωτικό Στάδιο-Βογιάννου κaiαναβάθμion
Με «άγριες»
διαθέσεις οι αγρότες
της λεωφόρου Νιάρχου κατέληξαν περιφερειάρχης και δημάρχος, βάζοντας τέλος
στnν «υπόγεια διαμάχη
εθνικές οδούς της χώρας, με τrw
ΣΟΛΟΜΟΝΤΕΙΑ ΛΥΣΗ
oονnoαν το πρωτο μπλόκο
τηςApτας Σήμερα
οι ΟΠοφόoος
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
Επιμένουν
οι έμπορο
ναρκωτικών
κυκλώματα aοαγωγής
vemeούντο.
ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χωρίς μαγνητικό
για 80 μέρες
μερών θα
πραγματοnοιούνται
ακό Νοσοκομείο lωowt
μαγνητικής τομογραφίας
ΣΕΛΙΔΑ 7
Μίθρας
Και οι bύο πλευρές εκφράζουν την κανοποinοή τους από την εξέλιξη, ωστόσο υπάρχουν δοφορετικές
αναγνώσεις για την πορεία που aοεξελικBούν τα πράγματα. Από τmν Πλεucd της Περ φέpειας συνεxfονται να
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικό με mν επόpκεια των δοθέσιμων κονδυλωνενώn δημοτική αρχή εμφανίζετα
Πανάκεια ή κατάρα
βέBan πως αυτό είναι απόλυτο Εφικτό,
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΕΠΕEΤΡΕΨΕHΑΝΑΣΟAΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ0.ΜΟΡΑiTH Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΑExnΝ
Αθλητισμός
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟEKEΠΑΣΤΟ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜENHΙ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚHEIΥΜΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
«Τρύπα» τα σύνορα
ΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Σε θέση οδηγού
φύλαξη
a ισχυρό τρίτο πόλο
n Δόξα Κρανούλας
ΣΕΛΙΔΑ 19
upυμένο, πρώτο συνέδριο της inΣΕΛΙΔΑ 8
όλη χώρα. Η συμnόp
ΑΝΕΥΟΥΣΙΑΣHΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣHΓΙΑ ΤΗΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤnΝΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
έναυσμα
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Χιονοπόλεμος>
Τίμησε τη μνήμη του
Ευριπίδη Σκλιβανm
εντυπώσεων
ΣΕΛΙΔΑ 20
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα