Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Θρίλερ έως τις 20 Φεβρουαρίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧHΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Im
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ap φύλλου 294450 Ιδρυτής: r.Α. Βλάχος
θρίλερ έως τις 20 Φεβρουαρίου
Εξοντωτικές
εισφορές για
επαγγελματίες
Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης- ΟιΕυρωπaiοι ενέκριναν τα βρaxυπρόθεσμα μέτρα για το
ουρές
λείσιμο Αβλίων
υργός Οικονο
άν θα
αχθούν μείωση
ψουν οι επικεφαλής
θεσμών
πέστε xθε
συντάξεων
Εξοντωτικές εισφορές
ποια υπάρξουν αποκλίσεις από
οδηγήσουν
ρώνει ότι
ές πλεόν
πό ορισμενε
βραχυπρόθε
μεγάλη αύξηση τ
συνεδρίαση
φές ότι,
θα παρουσώσειολοκληρωμέ
ότασn πλευρές
νέος στόχος θεωρεtταιφιλόδοξοs,
οδηγούν
eλονική πλευρά εί
εκκρεμή θεματα της διαπραγμάΧαιεtvαι
20 μονάδες
060, καθώς
νέο θεσμικό πλαίσιο
θα εί
υπογραμμdζουν πως απnτη στγμή δεν αει
σε μεία
Dματοδοτικών αναγκών
2019,
πρόοδος ώστε
ρέ- xώρ
τα πέντε μονάδε
σχολουμένους
αγρότες ΠοNo εξαυτών.
πβαρύνσεις, σπείΚοινό αίτημα.
Πρεμιέρα Τραμπ με μέτρα προστατευτισμού
λείσουν
ειδοποιητήρια
δημάρχων
δπλάεισφορές αναμένεται να εκδοθούν
στον Τσίπρα
αρonΒούν στην ιστοσελ
τικά, από
επόμενης εβδομάδας.
20 Φεβρουαρίου.
νησιών από πρόσwεs
ΣΗΜΕΡΑ
στήριξης
κατά mxθε
ΔΕΚΑ ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Λέσβου, Χου
ναδιάρθρωση
Λέρου. Κυβε
της ΕΥΠ
κτήρισαν τα αιτήματα
δεν πρέπειναxαταρρεύσει
Διατηρείται nΔιεύθυνση Εσωτερ
κής Ασφάλειας
διαρκή
δήμαρχος Λέσβου
οργανωμένου εμλήματος.
Σπύρος Γαλανός.
Μειωση
ΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ
τουριστικών
Στρατιωτικός εισαγγελέας
για τους 7 νεοσύλλεκτους
εσόδων
Τραμπ στο Λευκό Οiκο ΟνέοςΑμερικανός
κινήσεις προστατευτισμού
ρεμερα
Κατά 914
πρωτοστατήσει nκυβέρνηση0μme
δημιουργία
Μεξικόσε επαναδιαπραγμάτευση ς σxioυσας συμφωνίας ελευθέpου
άρεια Αμερική (Ν
έντρο Εκπαίδευσης
upτερα.oΤpαμπ
Αμερικανός πρόεδρος
ίειτο διάταγμα
σολοWiouσχηματίζοντας
έδωσε τηxαριστικήβολή
τό το σύμβολο
βανικού εθνικισμού καιαλύτρωτισμού.
έσοδα πε
Ακριβ
Θύελλα για τη θητεία των δικαστών
ζήτησε ουπουργός
Αμυνας, Πάνος Καμμέ
έξοδος
2015.
ές δικηγόροι
yματολόy
ς αύξησης
ηλικίας
ΑΠΟ ΤΑΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΝΔ
μέσnδα
Εκλογική ετοιμότητα
όλες οι
Αρείου Πά
ότι ήτ
θεί μόνο
58 ευρώ το 2015,γεγονός
εξηγεί
απο το ευρω
chτησε ο Κυρ. Μητσοτάκης
πλαίσιο αναθεώρησης
τάγματος,xαιζnτούντηδ
Tθμού
Ντράγκι
ζήτησε χθες
Μητσοτάκης από
δικαστικών Με αλλεπάλληλε
πρόεδρος
Αρείου
κράτος-μέλος
Πάγου θέτειGaο απροσωπxns
θυπουργός αεπoειρήσει
θέλει
αλείψει
οβουλος ταγματιxήacτροπi, επισημαί
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
έξοδο ανάλογα
ευρώ πρέ
Απαραίτητο
ωσύστημα,προειδοποι
Τα πρώτα μπλόκα
ΕΛΕΙΟΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΝτράγΗ. Σε
μετρο
Αποχώρηση αρχnγού
των αγροτών
προτάσει πολι
με αιχμές
απόxθες
βουλευτές, ξεκαθα
άμεσου εκσυγχρονισμού
ρίζει ότin έξοδος από το ευρώ δε
hσε, αλλά
δωρεά
ύ θα πρέπε
ολεμικήςΑεροπορiας
θα πρ
σμός εθνικής
υπογράμμισε χθες
oκαθαριστού
Χρ. Βoftσης.
οδού (Λάρισας- Κοζόνng
κεντροαis τρίnλεκτρονuτών τιμολοσυνα, από όπου
ρουντοs χρό
γιάν εφ'
υπάρχει nβούλnσn
μπλοκο της Νικ
διαφυγή. Τα
κεντρικής τρά
τοψόζονται τα μπλόκα
μεγάλη πληγή
ρικές τράπεζε
Ενρωζώνns
βους της Κουλοupας
μεθόδε
εξαφανισθο
τροπή Μορφ
βεβαίως ισχυρά αλά
0xού συστήματος τηs Ευρωζώνns
ιερά συμφέρ
Target 2)
όμως, ένα μέ
Βρεφικό γάλα:Η απελευθέρω
3526 δισ. ευρώ
ληφθεί,
αγοράς βρερ
δισ. ευρώ
ρίνθου- Πατρών.
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Η ώρα της Κωνσταντινούπολης
Emirati
Καθημερινές πτήσεις
haτi (δεν) χαιρεται ο κόσμος
Τραμπ κηρύσσονταςότι ζούμε τη γέννηση
απλούς ανθρώπους
όσους wάτε
ρότησε προφανώς
Ιστορία, το ξεκίνημα κάθε ταμένα
μπορούν
ξΕκrνά από
σοβαρής προσπάθε
Πρέπει να είναιn μοναδική φορά
άγνωστο, νέοςρiφαντάζεται
Νίκος Καραμούζης:
Προέδρου
ρικανός πρόεδρος:
ιδρύματα προωθούν
δi τους μαζικές αιμαonτικές ότouόλες οι απεναί
πεζirν, επικεφαλής
υψηλότερο καιπολύπλοκότερο
πάντως διαβεβαινε
είναι το ξεροψημένο ψωμι, σύμφ
ΚωνσταντινούποληoαναρωτιέταinToupτονους ειδικούς.
ώρα είναι
Γρηγόρης Παυλάκης:Πλήρης
το διεκδικήσουν κάποια στη- σκολες ουαντιμετω
Θεός ευλογεί την Αερική» εναι τόooάδεια
δών, Αυστριακών)
μανική πόλη Κόμπλεντς, όπουn
πορεί ακόμα
όπου έχει επικρατήσει τοoαrνόμενο
απόστρατος αύαρχος Γρηγόρης
μήνυμα βασίας» ωςμέσο αποπροστασας. «Οι επιθέσεις μας στέρησαν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα