Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 619
ΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ2017 ΙΕΤΟΣ 16ο ΦΥΛΛΟ 3.891 0,50 ΕΥΡΩ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Η Κεντρική προβλήτα του λιμανιού του νησιού μας νοσεί. Τα περισσότερα σημεία της
εμφανίζει ακαταλληλότητες και ανεπάρκειες guπητές... Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου
μπήκε ήδη όπως πρώτη η Κ είχε γράψει,στην διαδικασία εξωρασμού του εν όγωνευραλγικού
χώρου με στόχο και σκοπό να τον καταστήσει πιο λεmουργικό Και ασφαλώς πιο ασφαλή. Μετά
μάλιστα το λουκέτο που μπήκε στο καφενείο του λιμανιού, προ εβδομάδων, και εν όψει του
ήδη δρομολογηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη του νέου διαχειριστή του καφενείου, το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχωρά στην αποκατάσταση του χώρου των στεγάστρων (σκάδων)
του χώρου αναμονής επιβατών,ΗΚ»κατ' αποκλειστικότητα φέρνει στο προσκήνιο της τοπικής
επικαιρότητας σήμερα την Τεχνική Περιγραφή του υπό υλοποίηση έργου
Να πως έχειn τεχνική περιγραφή του έργου αποκαταστάσεως
Το μπλακάουτ
των σκiάδων της Κεντρικής Προβλήτας του λiμανιού της Νάξου
η διασύνδεση,
οι πολλές
ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΞΗΛΩΜΑ
Καθυστερήσεις
ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Και ΚαΛΟΚαιρΙ
που έρχεται.
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
HαΠΟΚαταστάσn TOU
ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Χώρου του ΚαρνανOU
στην χώρα, δε
Το σύνολο της εγκατάστασης
ςύλινων κιγκλιδωμάτων, που
Θα τοποθετηθεί επί υφιστάμενης
ολοκληρώθηκε
περιμετρικά, δεν φέρει τοιχοποιία
βρίσκονται περιμετρικά κα
στέγης, νέα ξύλινη επένδυση στο
ή άλλα αντιανεμικά στοιχεία, με
σύνολο της στέγης, προκειμένου
εσωτερικά του στεγάστρου.
Ο μετα
των παρκαρισμένων
αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα
Καθαίρεση υφιστάμενων σαθρών
να επιτευχθεί η πλήρης στεγάνωση
της γλίστρας χωρ
οφείλ
εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα
της κατασκευής. Θα χρησιμοποιηθ
επιχρισμάτων τσιμεν
ργικό.
στήσουν πιο λειτο
συνθετική ξυλεία, κόντρα
Κυρίως στους ισχυρούς ανέμους
Οπου απαιτείται, προκειμένου την
ότερες μπάρ
πλακέ θαλάσσης και στις θέσεις
πλήρη αποκατάστασή τους.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
θήτα) σημ
Πλήρης και έντεχνη αποκατάσταση
συναρμογής των φύλλων, θα
που κατ' αποκλειστικότητα
μηδεν
ιστούν τα
αρμολογήματος λιθόκτιστων
χρησιμοποιηθούν αρμοκάλυπτρα
παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια
ρκαρίσμ
τοιχίων-πεζουλιών, δύο όψεων
σήμερα η «Κ», προβλέποντα
Οι μαρμαροποδιές που θα
Η απόλυτη ευταξία στον εικονιζόμ
μεγάλ
οι ακόλουθες εργασίες: α
περιμετρικά και εσωτερικά του
τοποθετηθούν στα νέα παράθυρα θα
στεγάστρου
Αποξήλωση των υφιστάμενων
ίναι από μάρμαρο Νάξου πάχου
e-mail [email protected]
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84300
22850,24681, FAX: 22850,23511, KIN: 6974.311.260

Τελευταία νέα από την εφημερίδα