Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ελλάδα θο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 .TO:1.00Ε Α.Φ. 1 Σάββατο
21.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ
Χρηματοδοτικά κίνητρα
αγοράζουν σε χαμηλές
Χάσαμε περιουσίες αξίας 167 δισ
Αγορά τεχνολογίας από το Ισραήλ
σε 7 χρόνια Μνημονίων
με... επιδότηση
Δείτε ποια
Μισθοί έως 800 ευρώ
οτάξ στις
λευταία έχ
για ναν στους μισθωτους
Ελλάδα. Οι αγοραστές
όπως θα περι
ίς, μόνο BogE
ποιοι, αλλά προέρχονται
zατά 15% από τις ΗΠΑ
ατά 10% από πην Κι
νδιαφέρ
τις ποwieς ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOOMBERG
σχετίζ
ενδι σεις στην Ελλάδα
Νέα «βόμβα» Σόιμπλε: Δεν
νητρα. Πάντως
ολογικά
στηρίζουμε καινούργιο ελληνικό
Κινέζοι προσελ αiοντα
από την άδεια
πρόγραμμα χωρίς το ΔΝΤ
λληνική
βέρνηση
όσους πολί
χωρών exτώς
ΔNΤο τόνο
τελευταίο διάστημα
ΕΕ επενδύουν στην Ελλάδ
ο ατσάρος» της
g από
από 250,000 ethω
Νταβός. Ισzvoίστηκε δε, ότι εά
μερικές ημέρες μετά
από συνέντευξή
Ταμείο αρνηθε
Η γεgμ
ή εφημερίδ
οτελεί ένδειξη ότι
ρύττωση αποχώρηση
τότε από
ναφέρει ότι
δήλωσε σήμερα ότι η Μπούντεσταγκ
Ελληνες δεν συμμορφώνοντα
με τις
ες αγορές εξοχ
στηρίξει νέο πρόγραμμα εάν
δεσμεύσεις τους
ξένους γ
στη Μύ
ειδή θα έχει
ποχωρήσε
Ταμείο.
ρματιστε
Την Παηιο
τη Σαντορίνη
από την
του το 2010 στη συμμε- του, η βάση τ
νήτων στην
Ελλάδα έπεσαν xατά 40 με
eemann
50% μεταξύ
2015, αλλά από πέρυσι
μέσος μισθός ανέgχεται σε 1.060 ευρώ, το 50%
των εργαζοΣτην%ατηγορία «Χαμηλής
μενων με σχέση εξαρτημέντς εργασίας δεν λαμβάνει πάνω από 800
κάθε περπτωση είναι
ευρώ. Στο 1,6%
των επιχειρήσεων απασχολeται το 44% των
κατά ένα το
εργαζομενων. Αίξηση στην εγγeγραμμένη ανεργία.
Διασποράς
από ότι
πό τη διεθνή
Ενας στους δύο μισθωτούς, πριν, ήτοι το 2012
ή 849.896 μotoτοί από τους
μείβονταν
μόνο όσο
Ευρωπαίο
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στη αποφάσισε τη μεταφορά
των συνο
1.702.524 που
εργάτες
Ελλάδα στην σημερινή συνεδρίαση της Διο
μετοχών της στην Κατηγορία
απασχολούνται στις 233.151
Πλέον
ότι η χώρ
xούσας Επιτροπής του, αφού «Χαμηλής Διασποράς»
από την
επιχειρήσεις, πληρώνοντα
που έχει πέσει στα 586
μέλος τις ΕΕ
έλαβε υπόψη ότι η διασπορά 18η Ιανουαρίου 2017
στο τέλος του 2016 με μαθ6 ευρώ, αμείβονται 176.256
ρω ζώνης,
μετοχών τη
που δεν ξεπερνά τα 800 εργαζόμενοι.
μέλλον
ΑΒΕΕ.
ς μη Ευρωπαίους μάλλον
νόν αποφάοιστ την αναστολή ευρώ. Μισθό που 4 χρόνια
σύμφωνα με την 16.01.2017
αδιάφοg
ανακοίνωσή της, δ
προόντων δανεισμού της
ποσοστό μικρότερο
λίγω μετοχικο