Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑAΩΝEΚΥΡΟΥ
AXLΛΛΕΥΣΑ ΚΥΡΟΥ
(1918-1930)
ΚΥΡΟΣΑ ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
9741997)
ΝΕΦΏΣΕΙΣ: T
Για όσους θυμούνται
τον Αττίχ
μένος
τον έχεις δει nάνω σThν
Αττικ ήταν
Μόνος
έβαζε μουσική
ας πιάνο μόνος
την έmbpoση ένός μεγάλου έρωΤα.
άγκάAMaoαν αυτόν τον κόσμο
νης της
όμορφης
ρομαντικής προnoλεμικής γεwacδιά, με τις ρομ
ούς στι.
μεγαλώσαμε,
λέγαμε τον άyanούσαμε. Πρέπει νά
ων, όταν έν
λοκalρι, ήρθε στην Κηφισιά νά
ον Κινηματογρά ο
άπό την Αλεξάνδρ
λικό σχολείο στην Αλεξανδρ
γονείς.
Τον tστtιλαν στο Παρίσ
υδές Κάποια
α, στην μέση των
λουν χρήματα στο Παρίσι. ΟΑΤτκ δέν Υόρ
ατμοσφαιρα
αίσθητο άνθρωπο, και.
ριβάλλει κάθ
με την
σε μικρές μπουάτ
δελφοί
τήνήμένοσταλvaγιό την Ελλάδα νsησc'rrν
πρόσφερε. Πίσω στην Ελλάδα τώρα
με λίγα όμως λερτά, άλλά μέ πολλά ρομαντικό
βρήκε μιά μάντρα στην
όνειρα, αντί γιά
δi στά δεκαπέντε μου χρόνια έκεινο τό ΒρόBu,
τήν Μάντρα γιά πρώτη
όταν έmρόκ
πώς τα παιδιά μαγεύονται εUsολα.ON 6
ος λόγος
ύ όταν άπό τή
Σήμερα
Το ΔΝΤ
Στούς δρόμους
τά τρακτέρ
νέος Πρόεδρος
ας τον
ντρικό ρόλο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΏΣ1876
Αριθμ. Φύλ, 40659 Τιμή 1,50 € (μέ το βιβλίο 48
Σiββατο-Κιrouzxη 21-22 Ιανουαρίου2017
Τηλccuνικό κέντρο: 2130170400, 213017040
2130170670.
2103220482 Συνδpομέca
Irλήνη 24ημερών
Έτος 141ον
Δυο χρονια
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Το αποτύπωμα της συγuβερνησεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
το εκλογικό
355 δισ.
p-Ταμείου, τό
aRuτιand Press Heraldb
Βαρβαρότη
απο τους
τζιχαντιστές
«Κύριε Πρωθυπουργέ
Χρέος 246 εκατομμυρίων
Διαβάστε τα άρθρα
Λίγη υπερθέρμανση