Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26723 ΕΤΟΣ 88ο
Γ. Σταθάκης: «Οι
Ελληνες από
στοx01 για τη
Ενα ΑΕΠ έχασαν οι μείωση του
την αξία των ιδιωτικών τους
μεριδίου αγοράς
της ΔΕΗ στο 50%
περιουσιών
είναι δεδομένοι»
Υπέρ της αποκρατικοποίn
σης τουλάχιστον του 66% του
ΔΕΣΦΑ ο Επίτροπος ΕνέρΣε 856 δ
γειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε
τιμάται η καθαρή -μετ
ην αφαίρεση
ΔΕΣΦΑ
περιουσ
του 66% τ
μετοχ
023 δ
τάχθη
ροπος Κλιμ
ής Αλλ
Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κ
μα τη
ελληνικής κρίσης χρέου
τε, στην συνέντευξη Τύπου που παρα
το 2009
ο μεσημέρι της Πέμπτης από
ργό Περιβάλλοντος
Qιν η χώρα
λος της Ευρωζώνη
Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη
ρχές της δ
την πλευρ
2000, σύμφ
χεία της Cred
ημέρες, ύστερα %αι
από συνεννόηση μ
εβδομαδιαίο οικονομικό
λευθέρωση τη
φερομ
δελτίο του ΣΕΒ.
γοράς ηλ
α, πρ
93 χιλ. ευρώ, δηλαδή
μεριδ
χοι γ
την μ
7.657 ευρ
όρο στην Ελλάδ
χασαν σχεδόν ένα ΑΕΠ
ό την αξία τω
αγοράς της ΔΕΗ
δεδομέ
που ειχε με τη σειρά του αυξηθ
την Ελλάδ
χθούν με τη
χείρηση ισχυρή
50% περ
σχέση μ
διαφορ
ό την υπόλοιπη
2009 η
Ο Επίτρ
η κατηγορ
Σημειο
ζει ο Σύνδεση
ανά ενήλικα είχε αυξηθ
υπερδ
Ευρώπη
ΔΕΣΦΑ
σιο χρέος στην Ελλάδα
ρχότα
3.207 ευρ
διο συνέβη
ας απόφασης λάβει η
την εφαρμογή
στην υ
33.122 ευρ
πη Ευρώπη
μέγεθ
μως, η
βέρνηση
έλαβε την
ά ενήλ
ο 2000
2009 σε 16.793 ευρ
ά ενήλικα διαμορφωνότα
διαχειριστή
ροδιαγρα
δηλαδή διπλασιάσθηκε με
φές που θέτει η Κ
ή νομοθ
ερώτηση για τη
ΕΚΤ: Δεν υπάρχει χώρα στην ευρωΖώνη που το
της δ
ρης αξιολόγηση
Σταθάκης ανέφερε ότι τόσο
Δημόσιο χρέος της δεν είναι βιώσιμο
ΔΕΣΦΑ
Γερμανοί
ρχει χωρ
ρόβλημα β
άφησε γ
ρώτη φορά
Σοσιαλδημοκράτες:
Χρέος τη
ότομη
η ΕΚΤ
Το ελληνικό
Τη διαβ
ρογράμμ
ής χα
Χρέος της δ
υπογραμμίζ
βιώσιμο
μείωση το
πρόεδρος της Ευρ
λάρωση
η Γερβαίωση αυτή
θα αυξηθούν όταν θα ισχυρ
πρόγραμμα μπορεί
φαλής της ΕΚΤ
ρικής Τράπεζας, Μάρ
η ανα? της ευρ
ότι όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν ο
Ντράγκ, συμπληρώ
λιτική
χαμηλ
ραμύνθηxε τη
να χρηματοδοτηθεί
ρικής Τράπεζας λαμ
την περίπτωση της Ελλάδ
ις της Κ
φαρμόζει η ΕΚΤ
οστηρ
ξαρτη
από την Ευρώm
βάνοντ
η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα
φεληθ
τη εχ
ας, με μοναδικό γνώμονα την
χώρες μηδέ της Γερμ
ρούσα φάση διεξάγο
ας εξαιρουμέ
και χωρίς το ΔΝΤ
χει θ
η ίδια η Τρ
ς μεταξύ της κυβέρνηση
νης. Αλλο
ραγματ
φερε, η
λουτά, ο πρόεδρος της ΕΚΤ
συμπεριλαμβανομένων
ά πόσο
Γερμα
ρώτηση
μαστε το ΔΝΤ για τις επτ
ξαρτη
του, αλλ
Η ΕΚΤ γ
όμη μία φορά
Handelsblatt: Μεγάλο το διακύβευμα
δανειστή. Ως Ευρωπαίοι, οι
χι ως όλε
χώρες της ευρωζώνη
διαθέτουμε τ
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
για τον Σόιμπλε
διαρθρ
ρρυθμ
Στήριξης, είμαστε
θέση να βρούμε
Το τρ
Το Plan B του Βερολίνου για την Ελλάδα
μόνη της δ
αρχεί για την ανάκαμψη
χον προγραμμα μπορ
χωρίς το ΔΝΤ
ευμα της Handelsblatt, χαθώς πληθ
φέρει δημ
ενδείξ
ληθωρισμού
δική τροχ
Παρόλ
δρος τη
βουλευτικής ομάδας
το ΔΝΤ σκοπεύει
εγκαταλείpει το τρέχον τρίτο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, η
ν πληθωρισμού,
Σοσιαλδημοzρατών (SPD
πεπειρ
σχέδιο. Σύμφ
ή κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη
αλλαzτ
με τη γερ
τα βοήθειας προς την Ελ
στα π
μική εφημερίδα, μολ
Β. Σόιμπλε
ΔΝΤ θ
θαρρυ
λάδα, Κάρ
ενδείξεις ότι
θα εγκαταλεί
ο Ταμ
ελικά το
ως θετικα
Σ-/LA
σε συ
αμμα. «Τουλάχιστον ο Σόιμπλε προ
μάζεται γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα