Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 20.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5680
Εξαιτίας της αβεβαιότητας γύρω από τη συμμετοχή του ΔΝΤ
Citi: Απίθανη η ένταξη της Αθήνας στο QE μέχρι τον Μάρτιο
Δεν μπορεί να προβλεφθεί βάσιμα τότε χαι πόσα δημόσια έργα θα προχηρυχθούν
κλίμα εκνευρισμού επικρατεί στον κλάδο της Ανησυχία του
Πληροφορικής, καθώς δεν μπορεί να προβλεφθεί
Συλλόγου
άσμα πότε και πόσα δημόσια έργα θα προκ
Εργαζομένων
1 01.001
ηρυχθούν
Στροφή εταιρειών στον ιδιωτικό τομέα και στο
στην Alpha
010 10
Bank για το
εξωτερικό
μέλλον του
Τις προηγούμενες δεκαετίες, η έλευση ενός νέου Κοικλάδου
νοτwού Προγράμματος ήταν
σε θέση να
σει στα
Αυτό είναι το ραβασάHι
ύψη τις τιμές των μετοχών Πληροφορικής στο ταμπλό Την έντονη ανηοχα
του ΧΑ να αποτελέσει μαχοάν το επίκεντρο του
την επόμενη ημέρα
ήματος της χώρας,
για εθελοντική
διαφέροντος των στελεχών του Ηλάδου
Σήμερα
έφρασε στη διάρκεια της
ωστόσο, που -θεωρητικά τουλάχιστον- αναμένεται να
τικής Γ
ής Συνέλευσης
αποκάλυψη εισοδημάτων
τρέξουν τα έργα του νέου ΕΣΠΑ, τmτα τέτοιο δεν
Συλλόγου Προσωπιχού Alph
συμβα
Bank, παρου
πλέον ενταζομένων στην Τράξα, ο πρόεδρος Τάσος ΓxιάτΤΕΛ
Οπως αναφέρ
στη σχετική
μελετημένο έγκλημα
αφελΣυνάντηση Κουντουρά με
ληνισμό του τραπεζι cού συστή
ώ τόν
ματος
ερα ανήσυχος για
μέλτον Ισπανό Βασιλιά στο
κλάδου, μετά την «έφοδο Κατρ.
της εφορίας
θα λάB
τις επόμενες
πλαίσιο διεθνούς έκθεσης
χιλιάδες φορολογούμε
δικαιώματα
Ο Τ. Γxιάτης σημείοσe
ισοδημά
oάπeξeς θα πρέπει άμεσα
Ποιοι έχ
επιστρέψουν στη
προτεραιότ
Η Υπουργός Τουρισμού
ίοι βρισιών
δεν είναι άλλη
Κουντουρά
σύντομη συνάντηση μ
μέτdποι με έλrro
ό τη στήριξη τη
σωπet την Ελλάδα στη Διe
Βασιλιά
νδεχόμενο σμιμετοχής.
ς στις διατάξεις
κής μίας, με την αύξηση
Τουρισμού
Φελίπε ΣΤ'
Παλάτι
FITUR στη Μαδρίτη,
IΙάρδ
ισοδημά
τους, θα
ιδίδονται
ιδικά ραβασάx
Ο πρόεδρος
Ελληνικός
Οργανισμός συνομίλησε
την Ελλάδα
της εφορίας-Η δημοσίευση απόφασης
Γκιάτης, φερόμενος
Τουρισμο
μμετέχει μ
ρισμό,
της ΑΑΔΕ Γιώργου IIιτoηλή για τη
τόνισε ότι όλε
ρπτερο, στόχο την
πλαίσιο εκδήλωσης τη
gεχόμενο της "Ειδικής
άξεις
ενίσχυση του τουριστικού Βασιλικής Οικογένειας τη
απέναντι στους τρππΕξού
ρεύματος από την Ισπανία Ισπανίας προς τιμή
ύλης παρελθόντων ετών
λήλους,
προς την Ελλάδ
2017.
ξιωματούχο
ις δικές
σύμφω
zπροσωπούν
με σχετική
εισφορές
κοίνωσησυμμετέχο
μαύρες τρύπ
άνοιξε
διαχρονικά η
xοδιαχείριση