Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ατζέντα των συσχέψεων σε ΚΥΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4870 Παρασκευή 20.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Αυξημένη 3,7%
Μανιάτης:
Τόμσεν
η ασφαλιστική
21 χρόνια για μείωση της ανεργίας σε προ
Καθυστερούν αδικαιολόγητα τρεις
παραγωγή
άδειες στα μεταλλεία Χαλκιδικής
κρίσης επίτεδα
Afξησητης παραγωγής ασφαρίου
Νοεμβρ
:ατά 3,7%
ετήσια βάση
3,41 δισ. ευρώ, καταρατης Ενω
Ελλάδος.
άνοδο 5,1%
ετήσια βάση
ρώ, ενώ
κλάδος ζημιών
άνοδο 2,3%
Onως αναφέρει η ΕΑΕΕ,
ΝοέμFo
2016,
αλίσεις Ζωής αύξησαν την
μηνιαία
παραγωγή
Πρόγραμμα net metering
βάση για πέμπτο
μήνα.
Στις 1.025 οι αιτήσεις
Κατακόρυφη
άνοδος συμμε
για ενεργειαΗ0 συμUηφισμο
τοχών για την
έκθεση
γειαxό συμμηφισμό (net meter
Agrothessaly
ing) έχουν υποβληθε
σe όλη Ειδικότερα, όπως προείπει από
στοιχείο, το 85%
γράμματος Μάιος 2015), ενώ fη ίpουν προ ωgήσ3
στο στάδιο της
σύμβαση σύνδεσης, ενώ 443 (43%
σύμφωνα
απpουν) συστήματα
διασυνδεθεί λειτουργούν
metering
που ανακοίνωσe
Σύνδεσμος Εταιρ
προηγούμενη διοργάνωση
Ενώνει τον Eurogroup τηςEmς Ιανουαρίου eαιwτό το φόβο
Αύξηση 99% της επιβατικής
«xατάρρευσης» του προγράμματος
σε περίττωση αποχώρηθεσuαχών εγκαταστάσεων,
σης του ΔΝΤ, η κυβέρνηση ετο
μάζει μια πρόταση «έντιμου
μέχρι
συμβιβασμού», προαειμένου να ξεπαγώσει η διαπραγμάτευ
αποτέλεσμα την προεμασία της Πανελλήνιας
Exθεσης για τη Γeωργία
Κτηνοτροφία,
Σημαντική άνοδο
κατέγgoje περασμένου έτους, συνολx6ς
ο «έντιμος συμβιβασμός» ενός «εξειδικευμένου»
η ο θέντων eal- για την ελληνική tυβέρνηση, sxym ο οποίος θα αναφέρ
επιβατvκή xiηση στα αερο
αριθμός
Η «Αgroth
aly» θα πραγ
μματηςχαgας το 2016, σύμφωνα βατών
ρύττωση δημοΕλληνικά αεροδροόπως έχουν εξελιχθεί
ηθεί από τις 9 έως τις
με τα στατιστικά στοιχεία της μα έφθασε
τα 53.637.249, παι- πράγματα, περιλαμβάνει σιονομικών αποκλίσεων
2 Μαρτίου στη Λάρ
Ympεσίας Πολιτxής Αeροπο- ουσιάζοντας αύξηση 9.9% σε
υπουργός Οικονομικών
Σxεπαστή Αγοgά Νεάπολη
σχέση με
διά1. Την ψήφιση
από τη Βουλή
στημα του 2015, όπου ebtαν
διααπό την ΔΕ e-Helexpo
Ειδικότερα
στο σύνολο
του ιηθεί 48.811.600 επιβάτες.
δήμο λαgισαίω