Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Έτος 60ο Αρ. φύλλου 16.942
Τιμή 0,60 €
ρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
gro [email protected]
Χωρίς πραγματική απασχόληση η φτώχεια θα ανακυκλώνεται
Τηvμερικήήεκπερπροπής εργασία δενTηνυπολογιζου.
το ενα
eipthroδimόςmpοςαροίοεmδιοδρwo mimoΑΕΔ Χειμώνας... όπως παλιά οφετινός
κυρίως για τα ορεινά της Ηπείρου
ανεργώ μεγαλύτεPAvoοποίοι δρόμο, ζημιές όμως σταδtrυα ύδρευσης καιηλεκτροδότησης σε
αι Τζουμέρκα ο Λεmουργούν σήμερα τα σχολεία στους πιο πολλού
αναγκάζει να πάΔήμους ο Γεωλόγος του ΙΓΜΕ σε κατολίσθηση στηνΚλημαmάΔΖfrσας
ρουν το δρόμο της ξενmας φαί.
την χώρα μας.
χρόνια ογα να επιστρέφε
επίπεδα πριν
την κρίση, προκαλούν τρόμο
σήμερα, μπροστά
εφιάλτη της ανεργιας
ότερες γενιές
δέονται να εργαστούν και με-μοθούς πείας!
Αριστερά χθεσMi εικόνα
το καλυμμένο με ορεινό Πωγώνι
μια επαγγελματική σταδιοδροΔinλοanoMoMoμένος δρόμος σε χωριό του Ζαγορίου.
εξωτερικό,
μία, αντάξα
σταση
όπως αυτές
εβδο- ραμένουν
Χρόνια είχαν να ζioουν
φορετικά,
ρεινά Χupά της Ηπείρου έναν τό- μόδων, με παγετό
η κυβέρέντονο reμώνα
ταγράφονται προβληματα
ή μια με ημενηση προσπ
μάλιστα πιmέςpονomτώσεις,
ρομηνία λήξης,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
Θρασύτατη ένοπλη ληστεία σε
Αιτήσεις για άδειες
ορισμένα χωριά όnnoς η
βοίm το ύψος
χιονιού ξεπέσούπερ μάρκετ των Ιωαννίνων
υπαίθριου εμπορίου
ένα μέτρο,
λούς ορεινούς οικισμούς του Παοδράστηςάρπαξε μετρητά χαι ε5αφavioτηχε
στην Π.Ε. Ιωαννίνων
Ακυροι οι τίτλοι σπουδών από
ρείων Τζουμέρκων έφτασε
εκατοστά. Ο δρόμοιπάντως
κτείνεται η μxροaγκλημα.
17 Ιδιωτικές Σχολές της χώρας
στην ακριτική
μος περιοχή από την
κάτοχοί τους απόδιαγωνισμούς
Υπό... κυβερνητική κηδεμονία
ένοπλες ληστείες.
ΑΣEΠγια διορισμό
δημόσιο
Προχθές βράδυ μα ακό.
ληστεία- μετά από αρΕυρωπακό Forum στα Πάννενα!
κετό καιρό
σούπερ μάρκετ
κεντρικό δρόμο
φέρει στην Ηπειρο Ευρωπαίους hoτgγούς Εξωτερνών
Υπουργείο Παιδείας ανακοίΔέκα επτά πpιν τις
σούπερ μάρκετ ετοιμάζονταν
κατεβάσει ρολο άγνωστος με
προοώπου του, ειοήλθε στο κατάσημα και με την απειλή όπλου άραπό
Anpo κηρύσσονται
είναι ιδιαίΣχολές όλης της χώρας, με
σύσταση Εn
πό αυτές
nζοντor στην
Αρτα. Πρόκειται
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
πpodήσεις έχουν
όριά τους,
οποίων, ματμε τους undo.
Τσάμικο κόμμα
ζητάει τη
στην Αλβανία,
σημαντική διεθνής
Διπλή εξεταστική για
σταση ειδικής
διοργάνωση, η οποία θα φέρει
Αλβανικό Κοινοβούλιο, γιαd νομίστην Ηπειρο Ευρωπαίους ΥmοιP
γούς Εξωτερlκών
στελέχη της Εuρωπαiuis Eur
πραγματοποιηθεί το επόΑΘΛΗΤΙΚΟ
μενο διάστημα
Αναδρομές
νικη πί του Πανιωνiou
Τραυματισμός της
ΣΤον ΠΑΣ Γιάννινα «αναπνέουν» γα
ΑΠΟΨΕΙΣ
«Οικογενείας»
το τέρμπτης Δευτέρας με τον ΠΑΟΚ
xνδυνεύεΗ
ΤουΔΗΜΗΤΡΗKOPAKH
Μετά τη νίκη κόντρα
Δημοτικό Νοσοκομείο leavvivuν λεπouργούπολλά χρόνια ακούμε στερεότυπα, δογματικά θα
μο τρίποντο
γα στις διμερείς συναντήσεις με ξένους επιoήp
τότε με περιορισμένο αριθμό πpoσumκού
Γιάννινα στην
λιγότερες οδικότητες
μ' αυτές
φορά, μονότονα το διο Εmρίζουμε
δικό νοτινής, διζomκής ομοoπονδίαςe. Τόσο από
πάρχουν στα σημερινά Νοσοκομεία. Ετσι, δουλεύa
τος, άπαντες
τους ξένους ηγέτες όσο
από τις ελληνικές κυβερνήσεις.
της ομάδας της Ηmapου
αναφορές αυτές pνονται με τέτοια δογματκή ευλόPε
όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από ειδικότητα
έχουν στρέφει την προσοχή
Σύμβολο της Πίστεως σε θρησιcεumή
πρόκεmαι
τους στο δευτεριάτικο έλειπαν από το δραonταν
Η νοτική ομοσπονδία υπήρξε εξαρχής απαίτηση
E8Mκό Στάδιο
αυτό η μεταφορά
εξumpετούσε τα συμφέροντα
σχέδια της
της Τουρ
αρρώστων με φορείο wνονταν από τις πρακτικές
μόνο. Καταλάβarνε ο κάθε Ελληνας επίσημος όταν
Ηπειρώτες θέ-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα