Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΕΛΛΕΙ Ο ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ
ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης
Μόλις 26 πυροσβέστες για
ζητούν μειωμένα τιμολόγια
10.000 κατοίκους το 2017!
μεγάλη αποδ
Το διοικητ
βούλιο της ΠΕΑ-ΚΜ αποφάσισε να ζητη
λόγητη
η σε τιμολόγ
φαση για τ
η της
Θεσσαλονίκη
λόγο ο Απ. Τζιτζικώστας γι
Πυροσβ
λωτές γι
ΣΕΛ 7
ΣΕΛ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19-1-2017 Ι ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6740 ΕΤΟΣ 23o www.typosthes.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 0 IBAN ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
Επί ποδός στο
'Ενα πάρκο «όαση»
Δήμο εν όψει και
νέας ΚαKOKαIριας
θέλει οΣαββίδης στη Θέρμη!
Δήμος Θ
δος βρ
για την επερχομενη κακοκαιρία
χθες ο Δήμος έχ
μάδες
τακτά μέτρα για τις ε
τι, ενω
Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Θέρμης Ο ρόλος του Δήμου Θεσσαλονίκης
TEA 3
Ο Ιβάν Σαββίδης σχεδιάζει Οπως αναφέρει ο δήμαρχος δόπουλος για να προσθεσε
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-YTEl
τη δημιουργία ενός πολύ Θέρμης, Θεόδωρος Παπα
πως «το επόμενο βήμα πρέ
η γρίπη
μεγάλου χώρου αναψυχής δόπουλος, «Θα προσελκύσε
να το κάνει ο δήμος
με γήπεδα, παιδικές χαρές πάρα πολύ κόσμο, θα είνα
Θεσσαλονίκης, (που) θα
ξεσπάει συνήθως
και περιπατητικές διαδρο
συνδυασμός λουτρών με βρει έναν τρόπο για να πα
μές στα όρια των Δήμων
ραχωρήσει την έκταση αυ
ενα πάρκο νερού κα
ΤΟ Χειμώνα
Θέρμης και Θεσσαλονίκης
ψυχής» ανέφερε ο κ. Παπα
τη». ΣΕΛ 7
ΣΕΛ 8-9
ΧΘΕΣ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΗ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΟΧΑΙΟ ΤΩΝ I ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ
Σκληρή κόντρα
Πρώτο βραβείο στις ΗΠΑ κλMκή στο Θεαγένειο Τσίπρα
Μmaτάκη
για τον ΔΟΛ
ΔΕΘ- HELEXPO
Η Κίνα θα είναι
η ΠμώμενηΧωρα
στην 82η ΔΕΘ
συναλλαγές
Ο ΣΥΡΙΖΑ δ
ρέει δ
Σύσκεψη για
τινες, αν
μο τη
κή βούληση μπορ
ροετοιμασίας της διοργάνωσης
Κίνα-Τιμώμενη χώρα στην
ατεύει όλες τις επιχειρήσεις του
82η ΔΕΘ» πραγματο
ήθηκε
ργός. ΣΕΑ 4-5
ήταν η τρίτη
για την
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
διοργάνωση, αφορούσε θέματα
Πού θα βρείτε
τις πλειενδιαφέρον για
οφέλη
μπορε
αποφε
Πρώτο βραβείο καλύτερης παρον
ασης 0ωρακοσκο
ής επέμβασης απέ
σε διεθνή διαγωνισμό, που διενερ
ρει η διοργ
ση αυτή
ανα την πολη
ΗΠΑ, η Θωρακοχειρουργική-Ογκολογική Κλ
ν Αντ
τι του
νομικό επίπεδο. ΣΕΛ 10
TEA 3
μείον Θεσσαλ
ης. ΣΕΛ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα