Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ETA PTH 18 ΙΑΝΟΤΑΡΙor 20
Ο Παναγιώτης Τζαναβάρας
Επανέρχεται στη Βουλή
Η Δραμινη αθλήτρια
ράμα.
μιλάει στον «Πρωινό Τύπο
ο Δ. Κυριακίδης για τ
Εχουμε μπροστά μας
Μουσικό Σχολείο Δράμα
1919: Το Γεωργικό
Αννα Κορακάκη
πέντε ημέρες
Παραμένει η δυσλειτουργία
συνέδριο της
για να βρούμε τον
στο Μουσικό Σχολείο
στην κορυφή
ρυθμό μας, και να
Αν. Μακεδονίας
όπως και οι διαμαρτυρίες
μπούμε στα παιχνίδια
μαθητών και γονέων
του Κοσμου
στη Δράμα
από την Κυριακή
ελ. 5
σελ.7
Εως 3
Χωρίς τρακτέρ στους δρόμους στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας-Θράκης Νέο πρόγραμμα από
Χορήγηση δελτίων
Διαφοροποιούν στάση την Ένωση Κυριών
δωρεάν μετακίνησης
τη τους
με τίτλο «Κοντά στο Παιδί
των ΑμεΑ Δράμας
απέναντι στις κινητοποιήσεις
ην Δε
έο πρόγραμμα ξεκίνη
τη χορηΔραμινοί κτηνοτρόφοι
ηση ή
ών Δράμας, με
ωρεάν μετακίνηση
ΑμεΑ με
ικά λεωφορεία
μειωμέ
Γ. Κιτσουκάκης: «Ο αγώνας πέρυσι πουλήθηκε... πήγαν δύο-τρεις
lδρύματ
όλες τις δι
Σταύρος
Υπεραστ
ΚΤΕΛ.
με τσίπουρα στο Μαξίμου που δεν εκπροσωπούσαν τους αγρότες
Οι δι
προγράμματος,
πρόγραμμα Κοντά
στη Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας
Θανάση
νας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμε αυστηρ
τήρια με στόχο την αγο
υγιεινών
έως τις
ζεστοί
έκδοση, ανανέωση
άρτας)
μηχανές τους
συνηθίζει
ηρέτησης Π
ότι στη Δρ
παράλλη
(ΚΕΠ)
μας (για
ραμμα
ριξη τό
στην ψυχο
κάρτας
ιδιών όσο
υς μέσ
μάδων ψυχολογικής στήριξης, ένταξης
κόσμος έχ
βγαίνει με
ικό φροντιστήριο της Ενωση
ρόεδρο
λλογοu Κτην
Κυριών.
σχόλησης
μάδες συμβουλευτικής εμψύχωσης γοΟργανο
μορφή αυτή
έχει παρεξ
ση εργ
Συνεδρίασε με αφορμή
εση με άλλες
ση ομιλιών σεμιναρίων, δω
κές ομάδες..
την πρόσφατη κακοκαιρία
Μέσα απ
ιξης.
μα υλοποι
κλειστική δωρεά
ερα ότι
Νιάρχος
όχι με την κλασική
δρόπρωτοβουλία του Δημάρχου
Δράμας, κ. Χρι
όγο αυτή
Εκλογές ΤΕΕ Α
πουργό, ενώ
ακριβώς επειδή
ηση αυτή
μέρες στους δρόμου
κόσμου
λήθηκε ο αγώνας
Πρόεδρος ο Δραμινός
έξω από
τελικά πουλήB
μηχανικός Δημ. Κυριαζίδης
όλη αυτή
οίηση. Ο
άκης.
παρεξηγημένο
ότε φέτος λέμε
άλλους τρόπους
πρόεδρος τη
ζυμώσεις ξο
δραση
Αν. Μ
ας περιοχή
τις επαφέ
συζητήθη
μου, μίλησαν για λογαριασμό
βγούμε στους δρόμους
ρακτέρ
ντιδράσουμε
Δημήμηχανικό
αλλά με άλλη μορφ
a από
διεξήχθη
Σε τρία στάδια η υποχρεωτική
Σε ειδική συνεδρίαση της νέας αντιπρ
προέκυψ
ές εκλογές
Προστασία
εγκατάσταση συσκευών POS
εκλέχθη
με τη
μβουλους.
προσέφεραν άοκ
νέα όργανα
μυστικών ψηφοφοριών.
Μ, δηλαδή τα μέλη
υπηρεσίες
Εως το τέλος Ιουνίου 2017 θα υποχρεωθούν να εγκαταστησουν
αθμό βά
δρείου
POS γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κά
Δήμος Δρ
ιμετωπίσ
εχει καλυφθεί
cβλήμ
εξαιτίας τη
ρεις φά
θα εφαρμο
της αγοράς
Πρόεδ
ιαζiδης Δημήτ
Myος μηχανικός
ουλος Μιχαήλ Αρχιτέκτονας μηχανικός
μματέας: Γουναρίδης Μαρίνο
Ο απολογισμός του
ολική χρήση
του πλαστικού χρη
ρολογητου δεν
επηρέαζε
ματος σε όλες τις
περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ
έλη: Λαζαρίδ
Σωτήρας Ηλεκτρολόγος
αυτή καθώς μπορεί
της υφυπουργου
λούρα Θεοδώρα, Χημικός μηχανικός
σημερινά
απολογισμό της
ή, Αρχιτ
διοίκηση
ρίου. Όπως εγκατά
μεγάλο
φραιμίδης A
σος, Πολιτικός μηχα
έσω πλαστικού χρη
ρεις φάσεις
ολόγητ
ματος
αλίδης Γεώργιος, Πολιτικός μηχ
ρώτη μέχρι
σχετική απόφαση
δρίαση
εξαμην
εύτερη έως
αχμουκιώτης Αθ
σος, πολιτικός μηχαπρώτου εξαμήνου
ότL μόνο
άση (έως το τέλος
2017)
ΔΕΗ δε
ελματικοί κλάδο
λοιπες οι οποίες ήδη
αλλαγές τους.
Πρόεδρ
Απολογισμός
αβατικότητας.
Επιτροπής της Πεμηχανικός
εστίασης
θα προσα
Αντιπρόεδρ
Κλεάνθης, Πολιτ
επίσης ότι όλες
άλος αριθμός
ατηγοριEς
επαγγελματιων
ός μηχανικός
ηλεκτρολόγοι
ηλεκτρονικής εΕόφλησης
ριληφθο
πληρωμές με
Χρήστος Μέτιος
ός μηχανικό
δο και υπηρεσίες
πρώτου εξα»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα