Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

9oC, 12.00

10oC, 8.00 μ.μ.

8oC - Υγρασία 93%-95% - Άνεμοι: Α-ΝΔ 5 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:38 - Δύση ηλίου: 17:33

€0.60

ÐñÜóéíáëïãá

Τώρα που πιέζει η ανάγκη εφαρμογής χωροταξικών κανόνων ώστε να απελευθερωθεί γη και να δεχθεί
τις οχλούσες χρήσεις, όλο και συχνότερα αναφέρεται η αλήστου μνήμης, τέτοια μελέτη, που εκπονήθηκε προ δεκαετίας. Εκείνη η μελέτη, που είχε παραγγείλει ο νομάρχης Μαχειμάρης και εκπονήθηκε
επί νομάρχη Πουλημένου με την εντολή να διερευνηθεί και μια εναλλακτική του Τεμπλονιού χωροθέτηση της εγκατάστασης για τη διαχείριση
των σκουπιδιών. Είχε ήδη τιναχτεί στον αέρα ο περιφερειακός σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) με την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει τη χωροθέτηση
ΧΥΤΑ στον Βορρά ενώ βεβαίως και οι προϋποθέσεις επιτυχίας του Σχεδιασμού είχαν ελαχιστοποιηθεί εφόσον οι τρεις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις δεν λειτούργησαν, όπως προβλεπόταν, σχεδόν ταυτόχρονα (σ.σ. στην πραγματικότητα δεν λειτούργησαν ποτέ). 3 >>

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4332

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΑΝH-ΙΚΟΣ, ΣΤ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ ENIMEROSI.COM

Êåñêõñáßïé ôï 70% ôïõ ðñïóùðéêïý
+

z

Επιστολή
Áõôüò Þôáí ï ¢êçò Ãéïýñãáò, üðùò ôïí ãíþñéóá
στον δήμαρχο
Νικολούζο

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ.
Ο πρόεδρος
του Ομίλου
Σάνη-Ikos
Σταύρος
Ανδρεάδης,
δήλωσε ότι
«έρχονται
με τις καλύτερες προθέσεις» και ότι η προσφορά του εξοπλισμού των δύο ξενοδοχείων ήταν μια πρώτη κίνηση καλής θέλησης. Ο Σταύρος Ανδρεάδης δηλώνει διαχρονικός λάτρης της Κέρκυρας και μιλά για το σκεπτικό της
δωρεάς του εξοπλισμού των δύο
μονάδων στο Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα.
Σελίδα 5>>

Πέρασαν τα χρόνια και πρόσφατα ήρεμα στο καφενείο της Μιχαήλ Θεοτόκη, όπου σύχναζε, μούχε υποσχεθεί να θυμηθεί
τις ιστορίες στον Φωστήρα, το Πανιώνιο το διπλό του Ολύμπου στη Λειβαδειά κι άλλα πολλά. Ο Άκης ο μεγάλος μπαλαδόρος και ανιδιοτελής αγνός αγωνιστής, γνήσιο παιδί της κερκυραϊκής εργατιάς. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΘΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ,
ΣΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ, ΤΟΝ ΦΟΝΕΑ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ10&11 >>

Επικαιρότητα

Επικαιρότητα

Αθλητισμός

ÁãùíéóôéêÞ ÔåôÜñôç êáé
Áýñéï ç Ýãêñéóç ãéá ØÜ÷íïõí ôñüðï
ÐÝìðôç óå ðïëëÜ ìÝôùðá
ôçí áðïêáôÜóôáóç íá óõíôïìåýóåé ôï
ôñéþí êôçñßùí
ÊÝñêõñá-Çãïõìåíßôóá
ôïõ Ìïí-Ñåðü
ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνάντηση εργασί-

3 >>

ας μετά από πρωτοβουλία της
Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Κέρκυρας,
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΚΕ Σπύρο Στεφανίδη την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου.
4 >>

ÄÉÁÖÇÌÉÓÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÓÅ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏ ÅÍÔÕÐÏ ÔÏÕ ÏËÊÅ

14 >>
Σελίδα 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα