Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
Οι χάρτες καλύπτουν 33 περιοχές της χώρας
Χρέη 2,5 δισ. πλήρ
Eεχίνησε η ανάρτηση των δασιχων χαρτών
ωσε το Δημόσιο με
τις δόσεις του
δανείου
Σε εφαρμογή
Περιφερ
Ενότη
ά 900
Μειώθη
ψηφίστη
αναρτώνται Χάρτες
Μάιο, η Δ
ή Με τη
Evoτη
Αγίου Ανδρ
άρτηση
Νοεμβρ
λευθερούπολη
Ελευθερ
Λέσβου, Σάμ
θώς έχ
φής πλέον
Καβάλας, Νέας
ραιότη
ρακλείτσας
φειλές 2,3 δ
Νέας Περάμ
Τέλος, στις 10 Φεβρουαρ
α τηση
χάρτε.
καταβάλλει επιστροφές
λούν γε
ά δάση
τη Μεσση
αρτηθ
φόρων 254
η ΕΚΧΑ Α.Ε.
ρτώνται όλο
λική Αττική Τραμ ατιzo
χαρτώ
χάρτε
Βαρνάβας, Καπανδρ
παρέχει την τεχνική
ριοχών
ς οφειλές
Ταμεία,
χνογνωσί
φαρμόζο
αρτηθ
ρωθεί
Κέρκυρα, Μαγνησία,
μεία, ΟΤΑ.
ργείο Περ
διατάξεις της δ
ιδική
5,6 δ
ρώ διαμορ
βάλλοντο
ας τέλος στη
Στις 20
oτη0ας, αξ
οφειλές
ούν δ
Επιση
ήτηση
QUτερ
Κοζάνη
εξυπηρέτηση
ργων τας
ημέρωση
μα την απροσμοπτη υλοποίηση
φος όφελο
Πέλλα
διαφερόμ
Νοέμβριο καταγράφοντας
προβλέψ
ριβάλλοντο
Στις 2
Υποστήριξη
η μείωση κατά 900 εκατ
Ανάρτηση
ού Γαλατσι
(ΣΥΑΔΧ
ηση τη
χέση με
δαπάνης, η
ία δεν ξεπερ
Σήμερ
Αργολίδας, Αχαϊας, Δρά
ροηγού
τις 600.000
Περιφερ
χάρτε
Ενότητες
Καβάλα
Ροδόπη
Φλώρινας
θεσμικού πλα
λεχωθ
φταναν ή Μεσσηνίας
θα ξεπερν
Στις 3 Φεβ
δημοσιότητα
Πώς «διαβάζει
λιο, η κυβέρνηση έχ
ις ύψους 3,3
ις δόσεις
ηχυβέρνηση τον Σόιμπλε
ρογράμματος
έχει ήδη
αποπληρω
φειλές ύψους 2,3 δ
βάλλε
προγραμ.
ΔΝΤ, η
δομική
βερνητιχές πη
λόγο γι
μερα η
ροφές
ξιολόγηση
λόγω τη
δεύτερη
ψους 254
ΔΝΤ, σχολιάζου
ρώτη φορά, δημο
Ταμείου
χωρίς
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραδέχ
ηθεί μ
ESM, αφού
η Ευρ
νη έχ
Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Οι δηλώσεις
στηρίξει την Ελλά
Νοεμβρ
ερική πολι
Σόιμπλε αφορούν το τρίτο παχέτο ΔΝΤ». Αποψη
χωρίς τη
στηρίζει
ραμέν
ής Κυβέρνησης
πρόγραμ
χρινίσεις σχετνιά με τη
μμετοχή
δύο χρό
τώρα η Ελλάδα,
μφωνηθ
μειώθη
κατά 600
στήριξης της Ελλάδας δόθη
θιερωμένη
βερνητι
χίζει ότι
αντα δ
ξη Τύ
της γερμανικής κυβέρνηση
μετά από σχ
ρώτημα της Deutsche W
μείωμ
ρον προγραμμα θ
θα χρειαστού
Αφορμή στάθηκε η
παραχώρη
Βόλφγκανγκ
Γερμανίας στη
διαπραγ
διάστημα,
che Z
Σόιμπλε στην εφημερίδα Sudd
g, στην οποία
Σόιμπλε, δηλαδή
φημερίδ
εμείς
ροφες
ά για πρώτη φορά
δεχομ
ροχωράμ
προγράμματος χωρίς το ΔΝΤ
έχιση
ρογράμ
προγραμμ
Οι δηλώσεις
Γερμανού
στη Siddeutsch
λοποτη
μφωνη
g αφορού
«Αυτό θα μπορ
πρόγραμμα της
Ελλάδας
σε περέττωση που δεν
ESM -αφ
δεν γ
βαστώ από
Τις μεγαλ
οφειλές
ΔΝΤ, διενερ
βερνητmό μπρίφινγκ
ό τη Bund
δήλωσε χαρ
ότε θα χρ
ργείου Ο
ργκ Βάισγκερμπερ. T
μφανίζο
διαπραγμ
ύσεις
θα εξοuιολουθήσε
μετέχ
οτι θ
ιδράσ
Ασφαλιστ
Ταμεία,
τό θα το αποφασίσε
ΔΝΤ μετά την ολοκλιpω
λειπε
όμματό
2,37 δ
ση της δ
ρης αξιολογήση
τρέχοντος προγράμματος.
Σόιμπλε
μερινό πρόγραμμ
2.71 δισ
Το Βερολ
από την πλευρά
προσμένει ολλά
Δεν θ
φειλές
του ΕΟITYY
θέλει» τη μη
ΔΝΤ, το
μμετοχή
η πολιτική
ESM, μ
ρόλο τεχν
ανερ ζονται στα 34 δ
από αποφασί
μφωνηθ
ούλου. Με βάση
Aχολουθ
ρίτο πρόγραμμα, τότε τίθε
ρώτημα πώς θα
φειλές
την κατάσταση η ΕΕ.
η αντιδρ
γράφο
ε2ατ. ευρώ,
Σε 10
ράττωση, όμως, η μη
ΔΝΤ θα
όμματό
την παρ
του προγράμματος. Και τότε θ
ή αλλαγή
ΟΤΑ οφείλ
ESM αναλαμβά
«σημα
μμετέχ
ρωτηθεί η γερ
ή βουλή, προκειμέ
ΔΝΤ,» η απά
η Ευρ
ή Επιτροπή
ευρώ και τα λουτά
τη συγκατάθεσή της,
Βάισγκερμπερ. Οπως
πρόσθε
όμως γ
θετwo ερώτημ
ρική Σημ
παρόντος.
ντι δραση, γ
ΔΝΤ, η δεύτερη αξιολόγηση
Στην ερώτηση της Deutsche W
τηρηθ
χωρίς
ην ίδ
Β. Σόιμπλε στην επίμονη
στη Suddeutsch
έντευξή
ρα η αντίθεση
μφωνίε
g, όταν λέει ότι
ρέττωση
η ανάμε
εως Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) τότε θα πρ
ΔΝΤ ο Ευρ
ανέρχονται στα 1,44 δισ
θένα, ο Β
θεσμού
εφαρμόζονται αισθητά χαλίτερα
δεσμεύσεις»
Σόιμπλε
61 δισ
ναφέρ
Βάισγχερμπερ δεν θέλη
ρω εξηγήσεις.
Μνημών
θέτως μιλά γ
Οχτώβρ
τήρηση
μφωνηθ