Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ Η ΠΟΛΗ
ECOMOBILITY ΚΑΙ FREE MOBILITY
Οι μαθητές δίνουν λύσεις
Παγετός-Θεσσαλονίκη
essa toniK
στα προβλήματα των πόλεων
Η Θεσσαλονίκη έζησε για λίγες μέρες υπό παγωμένη πολιορκία
Εκστρατείες ECOMOBILITY και FREE MOBILITY με στόχο την αλλαγή
ψη. ΣΕΑ 16
λαβωμένη
νησης στις πόλεις μας. ΣΕΑ3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15-1-2017 IAP. ΦΥΛΛΟΥ 6737 ΕΤΟΣ 23ο www.typosthes.gr
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ
Ποια σχολεία
Δωρεάν ιατρlΚες εξεΤασεις απο αυριο ΟΤη θεσσαλOVIKη θα ανοίξουν στη
Θεσσαλονίκη
ΨΑΧΝΟΥΝ ΜΙΑ «ΑΝΑΣΑ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΟ
Εκπτώσεις με
ανοιχτά μαγαζιά
σήμερα Κυριακή
ήμοι του Νομού της Θεσσαλονίκης
guενη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. Να Στισμonθεί πωςoΔήμος Θεσσαλονίκη
σει ποια θα ανοίΕpυν, μετά από ποτίμηση των ζημιωναντητιν Κυριακή ΣΕΛ3
ΣΕΛ 10
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ανοιχτ
μερα, Κυρ
Ερχεται το
καταστημα
ηλεκτρονικό
ς εξε
σε απόρους, ανέργους φάλι
και πο
Δωρεάν προλη
σεις θα πα
τες απο τις 16
εως τις 26 Ιαν
απο 30 δ
υς γιατρούς και θηγητές Ιατρικής του ΑΠΘ. Σ
περιουσιολόγιο
ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΏΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ελληνες επιστήμονες
Πόσο επικίνδυνη
είναι τελικά
η Nutella
έφτιαξαν υπερ-εγκέφαλοι
Μεγάλη
αναστάτωση προκλήθηκε πρό
μάρκετ Ιτα
τους το της δημομερικά από σούπερ λίας τα ράφια σφατα απέσυραν όταν φυλές άλειμμα σοκολάτας Nutella επειδή
περιεχει καρκινογόνα
συστατικά. ΣΕΛ 8
Μιμείται τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου
ΣΕΑ 6
ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕ
ραιότητα για κορυφαία ερευνη
Προσομοιωτή εγκεφαλικών ριο του Εθνικού και Καποδ
Barcode για
νευρώνων, που μιμείται θεμε
στριακού Πανεπιστημίου Αθη
τικά ιδρύματα σε όλον τον κό
λιώδεις λειτουργίες του ανθρώ
νών (ΕΚΠΑ). Η βαθύτερη κα
σμο. Η ανακάλυψη έτυχε ανα
Την κυκλοφορία
πινου εγκεφάλου, σε ταχύτητες τανόηση των λειτουργιών του γνώρισης σε παγκόσμιο επίπε
όμως μεγαλύτερες κατά πολλές εγκεφάλου, αλλά και οι δυνατό- δο, καθώς η έρευνα δημοσιεύ
τάξεις μεγέθους, δημιούργησαν τητες ανθρώπινης παρέμβασης 0ηκε στην επι0εώρηση «Scien
Ελληνες ερευνητές σε εργαστή
σ' αυτές συνιστά ύψιστη προτε
tific Reports». ΣΕΑ 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα