Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
Κυκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Τύπος Χαλκιδικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 14- ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 210 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5168 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Η.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Ανακοίνωση για πλειοδότη από το ΤΑΙΠΕΔ
Ποιος πλειοδότησε
σε πώληση
για 4 ακίνητα
στη Χαλκιδική
Δεν έλαβαν αποφάσεις
s συνεχίζουν την προσπάθεια
Προγραμματισμός
Στις 18 Ιανουαρίου σε
Αναρτήσεων
επίπεδο τεχνοκρατών
NATIONS UNIS
η διάσκεψη
Δασικών Χαρτών
UNITED NATIONS
για την Κύπρο
Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
WWF: Η υπεραλίευση απειλεί 800 εκατ. ανθρώπου.
Διαβεβαιώσεις του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης ότι θα κινηθούν γρήγορα
οι διαδικασίες
Πως θα δοθούν
στους αγρότες
ΟΑΕΔ: Παράταση
οι αποζημιώσεις
για τις 10.000 θέσεις
για άνεργους 30-49 ετών
για την κακοκαιρια