Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
1918-1979
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αρι0μ.euλ. 40253 ΙTuή 1.50 €(με το βιβλίο 4
Έτος 14
Ερημώνει το χέντρο
Τα ΜΜΕ στην
λογική τού «επιχειρώ
ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
τών Αθηνών
με χρήματα άλλων»
Ημεταστέγασις της Εθνικής Βιβλιοθηκης ατής Λυρικής
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γενναία εισήγησις
Η Εστία κάθε πρωί
στην πόρτα σας
ματα της έχδόσεως
Αναμέ
ατιοed ανάλογη παoις από τούς διnαστές
213 0170670
Σημερα
Κύριε Πρωθυπουργέ
Από έχπλη5η σε έχπληsη
στε τα άρθρα
Διαβά