Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

www.enimerosi.com

10oC, 12.00

12oC, 6.00 μ.μ.

7oC - Υγρασία 51%-84%% - Άνεμοι: BΔ 4 - Β 2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:40 π.μ. - Δύση ηλίου: 17:28

Óáââáôïêýñéáêï 14&15 Éáíïõáñßïõ 2017

Ôï Ýëëåéììá çãåóßáò óôï ôñáðÝæé ôïõ Íôáâüò 2017

Áíáæçôþíôáò
... ÌùõóÞ
íá êáôåâÜóåé
ôéò äÝêá åíôïëÝò
Η αφρόκρεμα της παγκόσμιας σκέψης, που
πέρσι συζήτησε στο Νταβός για τον πολιτισμό
και τις επιπτώσεις της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης, τώρα αναζητάει τις προδιαγραφές
της ηγεσίας, παγκόσμιας και κατά τόπους, που
θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτόν τον πολιτισμό
και τις αντιθέσεις του. Διότι με αυτούς που
έχουμε σήμερα, ονόματα δε λέμε, είναι σα να
προσπαθεί να διαφεντέψει ένα υπερσύγχρονο
τάνκερ ο καπτά-Μήτσος απ’ τα ψαράδικα! 2&3 >>

Μια ελάχιστα γνωστή ιστορία
Οι Ιταλοί της Κέρκυρας:
Εγκατάσταση και εκδίωξη
(Μέρος 1ο) ÃÑÁÖÅÉ Ï ÓÐÕÑÏÓ ÉÙÍÁÓ 15 >>

€1

Áñ. Öýëëïõ 4330



Τελευταία νέα από την εφημερίδα