Πρωτοσέλιδο Ημερησία: SOS από Γ. ΣτουρνάραRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
wwwimerisiagr
130 ΕΥΡΟ
HE: ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕΛΥΣΗ, ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ θΑΥΜΑΤΑ -ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σκληρό πόκερ στη Γενεύη για το Κυπριακό
Χαραμάδα αισιο
δotίas για συμφωνία, όλα όμως είναι ανοικτά
Πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πνίγουν τη ρευστότητα των τραπεζών
SOS από Ι. Στουρνάρα
Λύστε τώρα τον γόρδο δεσμό με το «κόκκινα» δάνεια
Πλαστικό» χρημα
στόχος
ρόneζαςτης Ελλάδος.
NPL's κατά 40 διο. εuρω
όκανων» δανείων
Oi Ελληνες
Ο Τα xpen είναι ιροxοιιέ
έχουν 14,6 εκατ
οικονομο. τον
λόγο αυτό. of Στουρνάρας
συνιστά
σuvexaan των προσπαθειών
οικονομίας
Χρεωστικές και
ο Προ Εραlότnια ο εξω-,
moτωτικες κάρτες
ρογενούς αγοράς δανείων
To 2016 έγιναν 233 ουναλλαΒ Σόιμπλε Νέο σχέδιο, εάν αποχωρήσει το ΔΝΤ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΒ
Η αξIολόγnon αργεί
Μακρινό
Αποκρατικοποιήσεις
«Ονειρο
Αναznτειταi
τα 0εναρlα «φουντοVOUV» η αποταμίευση
λευκός imoτnς
στην Ελλάδα
για ΛΑΡΚΟ
σήμερα στις Βρυξέλλες αφήνουν πάλι το
τοπίο για τον χρόνο ολοκλήρωaης της
Στο προσκήνιο τα σχέδια για πωληση
στρατηγικού επενδιm
κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση
στην Εnxερηση> σελ. 10
14% και νέες μεtώoΕtς στις συντάεις
ψηφιακή αναβάθμιση
Ο ΟΤΕ κερδίζει
Επιμένει το ΔΝΤ
για νέα μέτρα
το μεγάλο
Ο Εάν εnλεγεfoσzdxος πλεόνασμα 35%.
στοlxnμα
τηθούν πρόσθετες παρεμβdowς
o Το δίκτυο νέας γενιάς σε σταθερή και
ndνω απd 2 εκατ πελάτες σελ.11