Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο νέος λογαριασμός για τους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Δωρεάν μεταπτυχιακά
TO NEO
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
για οικονομικά αδύναμοus
12-13
€ΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ 2017 .ΑΡ.etwowossa www.ethnos.gr
ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022
Ο νέος λογαριασμός
για TOUS αγροΤεS
Ποιοι
θα πληρώνουν την
ΜΗΝΙΑΙΣαoφαλιστικέsnoφορεs
κατώτατη εισφορά των 87
του ΟΓΑ. «Κλειδί» για τους
ευρω. Τι ισχύει για τι
tous μήνες το εioόδnμα του 2015
βάσει οι οποίου κάποιοι θα
οικογενειακές εκμεταλλεύσεts
ρώσουν nεριοσoτερα και κάnοιοι
Αναλυτικοί πίνακες για όλα
ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
τα εισοδήματα 15-20,29-34
με τιs επtβαρύνοEis tou 2016
ΡΩΤΟ ΦΩΣ
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
Η ζωή στον
λασπότοπο
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΏΝ
Παγκόσμιος σάλος
Tns Μαλακάσas
για Tis νύχτεs Tou
Τραμπ στη Μόσχα
ΣEΔΥΣΚΟΛΕΣ συνθήκε5 διaBlouν 300 άνθρωποι στον Καταυλισμό Προσφύγων Της Μαλακασos, 01ΓΙΟΤpolΤου Κόσμου Πα39
pαmpouv auξngn λοιμώξεων, Ενώ ο Πρόσφυγες περιγράφουν npoxειρές προβληματικές unοδομέSD 14.35