Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΤΑΡΙor 20
δρντη
Ιδιοκτη
Λογω ακραίων καιρικών
Συνδυασμός ολοήμερου και ΚΔΑΠ
Με απόφαση
Ράμα.
φαινομένων
Σχεδιασμός για
της ΕΠΣ Δράμας
1928 Η προεκλογική
Πώς θα
αποζημιωθούν
κέντρα δημιουργικής αναβάλλονται
κhηση στο Ροδολείβος
απασχόλησης στο
όλοι οι αγώνες του
οι αγρότες κα
Η λειτουργία της
οι κτηνοτρόφοι Χώρο των σχολείων
Σαββατοκύριακου
Νυκτερινής Σχολής
ελ. 3
σελ 3
σελ.7
Διακοπή ρεύματος Προβλήματα με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στην κίνηση λόγω χιονιά και παγετού
Ανοικτή η αγορά
των για οφειλές στη ΔΕΗ
Γεμάτη η Παθολογική με αποτέλεσμα της Δράμας την Κυριακή
1.000 ευρώ αγορά της Δράμα
Ανοικτή
να φιλοξενούνται περιστατικά κα
την προσεχή
μηνός
Την πολιτι
κάλυψη στη ΔΕΗ
00μ.μ.
ση-ενημέ
Εμπορστην Ουρολογική Κλινική
ές ρεύματος,
υλλόγου Δράμας.
Φελες από
κά αναφέρει
σε σχετικό δελ
Εμπορι
Συλλογ
Δράμα
Εντάσσεται 3ο ασθενοφόρο κάθε Τρίτη και Πέμπτη
27 άτομα στο Νοσοκομείο Δράμας από την Κοινωφελή Εργασία για 12 μηνες
19 περιστατικά με κατάγματα στην Ορθοπεδική του Νοσοκομείου
από τη
ρία έτσι κι αλλιώς σε όλους τους
Σύμφωνα
μοσιογραφικές πλη
όσιας Υγείας.
ροφορίες
φερε κορυφαίος
ίου λέγ
ράμας στην περιοχή
ίκηση της Επιχείρησης φυσικά
Σύμφω
χει την πολιτική στήριξη γι
προχω
πές ρεύμα
άκρα εξαιτίας
αγορά της πόλης μας θα εί
χαμηλότερα χρέη.
υπόψη
η 1η Κυρια
περιστατικά με
αραμένει
κής χειμερινή
Βολογικά αίτια
χει αποφασίσει
ότι τις προηγούμενες ημέρες,
αυτόχρονα, μεγάλα προβλή
ως ανέφερε
στέλεχο
ήταν ανύπαρκτη
ως ή άλλως διαθέτει
αίτητο
νηση ακόμ
ους δρο
OΕμπορικός Σύλλογος Δράμας
προστασία
σημείωμα
αναλωτώ
ού Δράμας.
μπολίτε
Είτε μέσ
Κοινωνικού
στηρίξο
είχαμε χθες
νουαρίου ήτα
Χθες ΠέΚΟΤ
ς ρχει πληθώρα
εμπορευματω
μείου Δράμας
άτση, μας είπε ότι περ
ικά με
έρι τουλά
άγωμα επί έναν χρόνο
τr ρύθμισης
με μεγάλ
άτω άκρων, είχαμε
ρούν σε ιώσεις
οφειλών ό
ική, ενώ
πό αυτά ήτα
Ανοίγουν οι δρόμοι σε όλο το οδικό δίκτυο
Διανομή τροφών στην άγρια πανίδα
Κλειστά σχολεία και
της περιοχής από τους κυνηγετικούς
Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Συλλόγους Δράμας και Προσοτσάνης
Το Σάββατο εκτάκτως η λαϊκή αγορά
Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας για την απαγόρευση θηρας
σε όλη τη χώρα: «Σε πιέσεις αντικυνηγών υποκύπτει ο υπουργός...»
είχαμε ηλιο pάνε
ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
φών για την πρ
πόλης, σχηματίστηκε πάγος
σία της άγριας
ίδας εξαιτίας
πεζούς
υνθηκών
χθες Πέμπτη
χθες, σήμερ
Κυνηγετικός Σύλλογος Δρά
σήμερα
ρωί τη
ργασία με
Κυνηγετικό
Σύλλογο Π
Χθες, η διανομή
φής όπως καλαμπόκι
στα σχο
άρι κυρίως, προχώρησε
ένα καταφύ
ξεκίνησε δρομολόγιο
γιο άγριας ωής στη
χή της Πετρου
Ευροκοπίου, ΠαραvΕστί
Προσοτσάνης)
υς πρόποδες
Επίση
ομού Αρά
ασκευή 13 Ιανουαρίου
για σήμερα
Σε δηλώσεις
μέσα ενημέρωσης,
ις το μεσημέ
δρομολό
της Πρ
γάλη προσοχή
ρόεδρος
Κυνηγετι
Συλλόγου Δρά
ατζάκη
τους πεζούς κυρίως λόγω της ολισθηρότητας
εξήγησε ότι η δι
ρώθηκε
κής ομ
έχει τη
ρηση της ά
βάθος ο διανομέας τpοφής γιο την όγpa πamb
και στο δας στην περιοχή, όπως τηςoρεινής
αγων. αγριόx
άλλων ζώω
με φόρου
Λίγα... και σταράτα
Κυνηγετικός
Ενω συγχρόνως αγ
σως, μετά λό
γνώσεως
Σύλλογος Δράμας έχ
προχωρήσει
εθελοντική ρήψη αλατιού
νομίζαμε
αλό μας
Δείρμεντζό
τις ημέρες, καθώς ανήκει ως μέλος στη
ως εμεί
ματεία Πολιτικής Π
ασίας
ίδιο ότη
αφεντικά
στην ιδέα ότι πρέπει ν'
Καραμπατζάκης, Δασολόγος,
ς. Λάθος! Από
πλέον τον ακριβή χρόνο
αρνηθούμε την
στημαας την
αγορά της Πέμπτης στην
ργάτης της Κυνηγ
ής Ομοείς ανήκουμε ως δούλοι
ατέρων μας
πλέον δεν είμαστε μόνο
εξαιτίας
ας Αν. Μ
ίας- Θ
με ό,
Εχουμε "απρόσκλητους»
χρήσιμα για φόρτωμα, κά
οίος σημείωσε ότι η Κυνηγετική Ομοζέψιμο
δουλειά ή
σφάξμο ακόμα.
γκάτοικους από
Αφρική
ότιο Αμερική
ία έχει
ιδοτήσε
Κυνηγι
έτσι μας
ά καιρούς ηγήτορες μας.
χρημάτων, ένα
έλος, παραμέ
Συλλόγους
ρό δηλ.
κατ ευφημισμόν
νης της με
μαύρων μεθένα για έργ
μας εδωρεοβελτίωση
αιτημάτων
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα