Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Δηλώσεις ζημιάς από
εκινά το Διεθνές
ΑΕ Σπάρτη
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
παγετό στους Δ. Σπάρτης
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Πήρε λάπα, διαζύγιο
και Ευρώτα
σελ. 7
Πελοποννήσου σελ. 10
στις σελίδες 12613
με Φ. Αρσενίεβιτς σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 lΈτος 21ο I Αριθμός 5071ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081253 Fax: 2731081250
iLinfoOlak
kos.gr
lakonikos.g
Μετά την ανάκληση της απόφασης για το ΠΟΠ «Καλαμάτα»
Προφυλακίστηκε
η 23χρονη μητέρα
ε κίνδυνο οι εξαγωγές
Που ΚαΚΟΠΟinσε
το παιδί της!
ελιάς στη Λακωνία
Ελεύθερος με
περιοριστικούς όρους
Ο σύντροφος
Με τη σύμφωνnγνώμη Ανα
ριτή και Εισαγγελέα Σπόρ
της προφυλακιστέα κρίθηκε
n 23χρονη μητέρα που κακο
2,5 ετών παιδί
στη Σκάλα. Σύμφωνα με Πλη
ροφορίες
Τύπου», στη γυναίκα αναγνώρίστηκε το ελαφρυντικό ότι
Καιntδια είχε πέσει θύμα κα
κοποίησης από τον πατέρα
της, όταν ήταν
Παράληλα, ελεύθερος α
θηκε ο 54χρονος σύντροφος
της γυναίκας, ωστόσο τού
επιβλήθηκαν περιοριστικοί
Υπενθυμίζεται ότιτη σοκαρt
στική αποκάλυψη για το τρου
ματικό παρελθόν της μητέρας
Διαμαρτυρία των εξαγωγικών επιχειρήσεων του νομού στον πρωθυπουργό
έκανε χθες Τετάρτη, το αΧα
μόγελο του Παιδιού». Όπως
Την έντονη δυσαρέσκειά τους τον περασμένο Δεκέμβριο,
ημέρες αργότερα, ωστόσο η κληση που έγινε μόλςμετά από
ανέφερε οργάνωση αδυ
για την ανάκληση της απόφασης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ
απόφαση ανεκλήθη
από τον εργάσιμες ημέρες από την
στυχώς το
που αφορούσε την άρση των ξης, είχε εκδώσει απόφαση με
υπουργό Ευ. Αποστόλου κ
δημοσίευση της προαναφερό
τότε μ
εμποδίων στις εξαγωγές των
την Ποία στην ονομασία Πακ
επανήλθε το πρότερο καθε- μενης απόφασης». Βασικότερες
απομακρύνθηκε από το ακα
επιτραπέζιων ελι
λας ελιάς Καλαμ
εισήχθη στώς, γεγονός που ξεσή
θα επιφέρει
της Πο
επιπτώσεις.
ριβάλλον
Καλαμάτα kalamata
το συνώνυμο «Καλαμάτα». Με
θύελλα» αντιδράσεων
ανάκληση της απόφασης ε
ζούσε»
ενώ συμπλήρωνε
olives, εκφράζουν με επιστολή την απόφαση, αίρονταν τα εμπό
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της μείωση των εξαγωγών, τόσο σ
θα υπήρχε άραγε ίδια κα
τους στον πρωθυπουργό Αλ δια στις εξαγωγές του προόν
Λακωνίας κάνουνλόγο για «δυποσότητες, όσο και σε αξία
τάληξη αν τότε οι αρμόδιες
Τσίπρα, οι εξαγωγικές επιχ
τος, ικανοποιώντας έτσι τα
σάρεστη κατάσταση» που προ- αλλά και συνακόλουθη μείωση
αρχές, οι κρατικοί φορείς, ο
ρήσεις επιτραπέζιων ελιών της διαρκή
ήματα αγροτικών
δήματος.
άλεσε
του αγρ
Κοινωνικές υπηρεσίες
Λακωνίας. Υπενθυμίζεται ότι γανώσεων ανά τη χώρα. Λίγες τονίζουν ότι πρόκειται για αανάπρόνοια καθώς και κοινω
ία είχαν αγκαλιά
Αποκλειστικό ρεπορτάζ του
κακοποιημένο παιδ
Σύμφωνα με τις πληροφο
Hxnσε το πρώτο κουδούνι
ρίες, μητέρα θα οδnγnθεί
είτε σε σωφρονιστικό ίδρυμα
είτε για λόγους υγείας σε ε
στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης
δική κλινική στην περιοχή της
Θήβας.
Την δια στιγμή κατάσταση
Μεταστεγάστηκε στο υπερσύγχρονο κτίριο του Κλαδά
μικρού αγο
της υγείας
ριού. που βίωσε τον εφιάλτη
Η έλευση του νέου έτους και
τές και τους μαθητές να δηλώστα χέρια της ίδιας του
επανέναρξη τω
μαθημάτων
νουν ενθουσιασμένοι από το
μητέρας παραμένει σταθερή
ανάπαυλα για τις δ
νέο τους χώρο. Μετά τις
αλλά κρίσιμη, στη ΜΕΘ του
Κοπές των Χριστουγέννων κ
στερήσεις και τις συνεχείς ανα
ης Πρ
Νοσοκομείου
Παίδων
ρονιάς. Βρήκε εκ
βολές.
οι εγκαταστάσεις
Αγλαια Κυριακού
παιδευτικούς και μαθ
παραδόθηκαν στους «δικαιού
ς του
χους, έστω και ανεπίσημα
Μουσικού Σχολείου Σπάρτης
στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο
καθώς τελετή εγκαινίων ανα
Πα να βγούμε
στον Κλαδά Σπάρτης
μένετα
να πραγματοποιηθε
από την κρίση
Το πρ
εντός του προ
ςΦεβρο
ματικό κτίριο, που βρίσκετα
ρίου, όπως ανέφερε στο ελα
πρέπει να
Πλησίον
ου ΤΕΙ Σπάρτης.
Κωνικό Τύπο, ο διευθυντής
τα αλλάξουμε όλα
ήχησε την περασμένη Δευτέρα
του σχολείου κ. Διαμαντής Μα
γράφει ο Γάννης Μnτράκος
9 Ιανουαρίου, με τους καθηγη
νεσιώτης συνέχεια σελ 8
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα