Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ
36ο ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10765) 4165
ΟΙ ΠΡ00ΗΤΕΙΕΣ
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
Ετοιμος ο Πρέκας
ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ
για ένα νέο ΕΑΜ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ!
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΤ0:
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ
ΝΑΣΠΑΡΟΥΝ
ΑΥOΝΗΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
6824-28
Αρχ πράκτορας της CA: 0 Γ Παγκόσμιος Πόλεμος θα αρχσε την Τουρκά