Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 36.226 ο Πα
ρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017
wwwtharrosnewsgr
ΠΡΩΙΝΗEO ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Trή1 ευρώ
Έτος 1180
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΗΓΩΝ ΚΟΥΜΠΕ»
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενοχοι απάτης
ΞΕΚΙΝΟΥΝ Σ' ΕΝΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
τα δύο αδέλφια
Σήμερα αναρτάται
και ο σύζυγος
Ένοχοι κρίθηκαν χθες πό
επίσημα ο Δασικός
μελές Εφετείο ΚαougΥημάτων
Καλαμάτας τα δύο αδέλφια
σύtvγος της γυναίκας
Χάρτης της Μεσσηνίας
goivταιΤα απάτη τετελεσμένη και
απόπειρα την ιδιοποιηση
της διονης έκτασης
Αφορά στους
Δήμους Καλαμάτας, Μεσσηνης, Δυτικής
ΤΡΙΦΥΛΙΑ
Μάνης, Oxαλίας Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας
Η δημόσια ανάρτηση των δασκών καήμερο μετά την ανάρτηση των
Επικίνδυνες
ΧαρτώντηςMeοσηνίας θα γνει Χαρτών και θα διαρκέσει δύο
χαμηλές
οι μερα στο ίντερνετ και στη Διεύ- μήνες (80 ημέρες γα τους κατοί
θερμοκρασίες για
θυνση Δασών, όπως ανακοινώ- κους εξωτερικού)
θηκε από το υπουργείο Περιβάλ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας
λοντος. Η σημερινή ανάρτηση υποβολής αντιρρήσεων ο
χάρτης τις καλλιέργειες
Επικίνδυνες
για τις αλλιέργειες
την αγροτική παραγωγή στην
Χαμηλές θερμοημερών
βουνά της
τούσε
Δίκτυο φθηνών
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
αφορά στους Δήμους Καλαμάτας, θα κυρωθεί στο υπόλοιπο μέρος
Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, ο
του. Οι δε αντιρρήσεις που θα
χαλίας, Πύλου-Νέστορος και
υποβληθούν, θα εξεταστούν αφού
Τριφυλίας
προσκομιστούν στις αρμόδιες
Προlοντών
Η υποβολή αντιρρήσεων από υπηρεσίες τα απαραίτητα δικαιοόσους πολίτες ενδιαφέροντα
δε λογητικά.
σελίδα 13
θα ξεκινήσει αμέσως, αλλά ένα δεΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ
Απόφαση
Παράταση προσφορών λόγω
του ποδαριού
εμφάνισης και άλλων επενδυτών η απαγόρευση
κυνηγι
Μία ακόμη παράταση
ματα δυνητικών επενδυ
σφορών για τη μαρίνα της
παράταση
έτσιηνέα προθε
προκαλέσει η απόφαση
Πύλου αναμενόταν να αποφασί.
σμα προοδιοgίζεται για τις 12
Yeίου Περιβάλλοντος να απαγοΧθες,
Διοικητικό Συμβού- Μαρτίου, σύμφωνα
με δημοgεύσε το anηγι σε ολόκληρη την
μα στην εφημερίδα "Καθη.
TAIΠΕΔ Η σχετική
διαγωνισμού για
μερινή". Ο
προθεσμία
συνθηκών, απόφαση που
σε εξέλιξη εδώ
της για 40 έτη
ισχύ για μια eβδομάδ.
πολύ καιρό
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ 300€ ΤΟ ΜΗΝΑ
Προχωρεί η εγκατάσταση
με 9,98 την ημέρα
Europcar
του νέου στεφανiογράφου
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Συνάντηση egγcιοίης eίχeXBeς οδιονητής του Νοσοκομeίου
Καλαμάτας, Engρος Μπέζος, για την έναρξη
γαμος Καλαμάτας
ότι ο νέος στεφανισηgάφος αποτελε δωρεά
Τηλ.: 27210-21136
27210-62006
140. Καλαμάτα
Καπετάν Βασίλη
Τnλ, 27210-21135
27210-27846
otech
OPEN DALY
021520
2:00-24:00
MAMAS
delivery: 27210 63003 &63007
KING FN TASTING
GASTRO BAR
όλο το 24ωρο