Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΠΡΩΙΝΟ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙor 20
Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρ
Το σύστημα βρίσκεται
Ανύπαρκτο
ράμα.
Θ. Μαργαρίτη
σε επίπεδο «συναγερμού 2
Η κύρια έξοδος
χαρακτηρίζει τον
Στα όρια
1928.Η προεκλογική
της Π.Ε. Δράμας προς κρατικό μηχανισμό
την Εγνατία οδό είναι
Το ενεργειακο
κίνηση των κομμάτων
απέναντι στο χιονια
η οδός Δράμας-Καβάλας
σύστημα
Θ. Μαργαρίτης:
"Θα περιμένουμε η Ελληνική Ομάδα
για την έναρξη
στη Δράμα
της χώρας μας
Διάσωσης
σχεθή
ελ. 3
σελ 8
σελ.5
ο χάρτης που κατάθεσε
Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Δεν θα γίνει αποκομιδή
η ελληνοκυπριακή πλευρά
των σκουπιδιών
στις συνομιλίες της Γενεύης
Σε κατάσταση εκτάκτου
σήμερα στη Δράμα
28,2% προτε
Σύμφωνα με απόφαση
Η ελληνοκυπριακή πλευρά
ανάγκης ο Νομός Δράμας
Χάρτη στις συνομιλίες της
ης με
Πέμπτη
οίο προ
μηνός, δεν
δυσμενών
αγορά της Δράμας, λόγ
εδαφών
Χωρις
μερες
ων συνθη
κρατούν στην
οστιαία μονά
μικρότερο
τοντάδες τόν
ς δρο
ς Χωρίς λαϊκή
ρά σημερ
η Δρα
με την ίδι
Παράλληλα, σύμφ
Ο Χάρτη
με πληροφορίες.
μεταξύ άλλων
ορριμματοφόρ
ριοχές
Μόρφου, Κυθρέα, Ασσια. Βατυλή.
Δήμου Δράμας, ενώ παρακαλού
συνεχίζονται
Κοντέα
ολίτες
δείξο
Υπάρχει επίσης πρόταση. 12ή5 χωριά
μην εκθέτουν προς
της Καρπασίας
ικο καθ
τα απορρίμματα το
ονοπτώσεις
όλη τη
διάστη
χή της Περιφερε
κές συνθ
Δράμα
lατηρηση
ριότητας τη
όλης.
άσταση έκτακτης ανάΣύλληψη 39χρονου
στη Δράμα για κατοχή
σταμάτησε όλα
ακατέργαστης κάνναβης
Για την Αμμόχωστο παρεμβάλλετ
θα παραμένει υπό
Συνελήφ
μεσημέρι της Τρίτη
υπριακή διοίκηση
ίδιο έκανε
Ιανουαρίου, στην Δράμα.
αριθμός
ανθρώπων
ύς της Ομάδας Δίωξης Ναρ
στις εστίες τους υπολογίζετ
Ασφάλειας Δράμας
της πρότασης, ότι
είναι περί
39χρονος ημεδαπός
θήκη, ιδιοκτησίας
σχολεία παραμέτην πλευρά
εργαστη κάνναβη, συνολικού
ήδη για πέμπτη
ιακή πλευ
Χάρτη με
σήμερα
αραμένει ακόμα άγ
ασχέθη
ό περιλαμβ
όχι η Μόρφου
Υπάρχει πρόοδ
εδαφικό.
καθώς εί
πρώτη φορά
ανταλλαγή Χαρτ
με βάση αυτά.
Αναστέλλονται δρομολόγια
δύο ηγ
αθητές.
ες", δήλωσε
βερνητικός
στη διαδρομή
ραμένουν
Αθήνα Θεσσαλονίκη
υλίδης
στά λόγω
Παράλληλα, ανάφερε ότι συζητετ
δρομολογ
βέρνησης
χει σημειωθεί πρόοδο
για σημε
ύνταγμ
ού Σιδηρόδρο.
μούς Κελσί
εκπρόσωπος χαρακτη
τις δι
καλορigέρ.Σημείωτέον καθημερινά, Θεσσαλονίκη
προχώ
φουλ τα μοδιότητας
υπάρξει λοΥπεραστικό ΚΤΕΛ Δράμας,
ζε- λόγω
προσοχή
μην δημιουργούν προβλή
υτή την κρίσιμη
Νομού Δράμας
σύσκεψη
δηροδρομική
δή κάποιες ενέργειες
μέρα χθες Τετάρτη, καθώς
λισθητικές αλυσίδες
δημιουργήπρόβλημα,
Από χθες και μέχρι νεωτέρας Εκτός επαγγέλματος σχεδόν το σύνολο
Απαγορεύεται η θήρα όλων
μηχανικών νέο Ασφαλιστικό
των θηραμάτων στην περιοχή
των με το Κυριαζίδης πρόεδρος ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας: «Το 80% των
ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας
Αναλυτικά
μηχανικών δεν μπορεί να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές...»
δρομολόγ
Με την αρ. 120
ική Αστυνομική Διάταξη (ΑΔΑ
μήμα Αθ
Δράμας
ΩΔKlΟ
αγγέλμ
θηραμά
τριχωτών
της χώρας
στην περιοχή
Δασαρχείου Δράμ
νέο Ασφα
ρομολόγια στις αμαξο
μέχρι νεωτέρας, λόγ
ιδιαίτερα
οσχέδιο, δεν
μένης χιο- ρεί
της παρα
Θεσσαλονίκη
νόπτωσης
Οι παραβάτες διώκονται
μφωνα με
τις δι
Δ. 86/
σήμερα, Πέμπτη
μήμα μετα
975. Η εφαρμογ
γγυοδοσίας
Λάρισας
eλονται όλα τα δρομολόγια.
γνωρισμέ
Κυριακίδης
ότερες πληροφορίες
εργαζόμενων με
υνηγετικών οργανωσεω
οίος αναφέ
της Ελληνικής Αστυνομίας
Εχνuκού Επιμελητηρ
Πρωινό
λόνομο
φιλοπρόοδο πολίτη
ρόεδρος
ραρτή
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα