Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τι απαντά το Υπ. ΟιHονομίας για το Ηόστος εργασίας στο δημόσιο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ.4863 Πμπτη 12.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Βλέπει αξία
Κουβέιτ
Τουρισμός 2017:
στη Φουρλής
Οιπgongατήσεις δεννουν αύξηση των
Νέα συμφωνία της Intrasoft με το
η Wood
Υπουργείο οwoνομwών
αφίξεων
FOURLIS
Με σύσταση "buy"
την της
μετοχής της Φουρλής η
Wood, υποδηλώνοντας
όδου 29,4% για τη
συνολική απόό
μετοχή
ση 31,4%.
τον Περιφερειών από το ΠΔΕ
χρηματιστηριακή
την άνοδο
σημείων
τίτλου κατά 40%
Ωστόσο
ότι παρά
αξία, λόγω
νάχαμψης της αγοgaς
arply
Δομική Κρήτης: Νέα γενική διευθύντρια για
Νέο ομολογιακό Ελλάδα χαι Κύπρο
δάνειο 3,1 εκατ
σημαντικές διow- Όπως δήλωσε οΠαwης Δοξιgάς
πscές αλλαγές, για
Founder & CEO της Warply
Βασικός σκοπός μας eίναι
Σωτήρης Αλseόπουλος
of ρυθμούς ανάπτυξης (220%
al Busi
Μαρία Πατση λαμβάνει τη θέση θα eίναι για τη Warply μα χρονιά
"General Manager" για Ελλά- έντονης
τρατήγW marketing
Η Δομική Κρήτης γνωστογραφη στις
Υπερδιπλασιάζεται η συνολική χρηματοδότηση από το
5/1/2017 σύμβαση
Νέος διευθυντής marketing στην
Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τις 13 Περπράγματος εξασφαύuσμ
φέρειες της χώρας από το Υπουργείο Ο
και Ανά
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας
πτυξης
ύψους 3,1
Ομολογιούχο
η Alpha ToάπEα Α.Ε.
Η Εταιρεία Προήθειας Αeρου
Με απόφαση του Αναπληρ. χρηματοδότηση του Εθνwoύ
Alpha Bank Lond
Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ τηλεπικοινωνιών
της ενέρωτή Υπουργού μίας Προγράμματος Δημοσίων
ιcεχειρίστρια meτεtι η Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσ
γειας-Η Εταιρεία Προμήθειας
Αναπτυξης
Αλέξη Επενδύσεων (ΙΔΕ)
Alpha Τράπεζα Α.Ε.
σαλίας) άνω owώνει την ανάλ.
Αερίου Θεσσαλον
ικής Θ
ημη θηκόντων Διευθυντή σαλίας καλα σοats
Eco- Χαρίτση υπερδιπλασιά13 Περιφέρειες τη
χώρας.
Το δάνειο
ορταετούς Marketing & Επνοινωνίας από ρχουλάxο στην owογένειά της στηκε στο τέλος
του 2016
διάρκειας μ
σκοπό την
Μάνο ΕΕagχουλάxο.
μια πολύ
(αύξηση
ντχoηματοδότησης υφιστάΕξαexουλάxος διαθέτ
αποδοτική
πολυετή εμπειρία
στρατ- συνεργασία.
της Εκδότριας.
ηγιaό marketing
την Επwoι