Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Για τις δημοσιευσεις σας
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 665,37 μονάδες
Ανοδος 0,45%
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σελ 5
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9132 ΕΤΟΣ 33
ΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
Το 28,2% ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΤΟ 29,2% ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ
Στο έλεος
του χιονιά σχεδόν
όλη η χώρα
Σελ 4
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
PA ΕΝ»
54 60 70
Η πρώτη χώρα που
Καταργεί τα
Σελ 3
Σελ 8
ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥΡ ΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
Δεύτερο όχι για
ή βοήθ
φους 481,9
Την εκδοση τους
ευρώ,
ής κρ
φυγικής
ό τις αρχές
Ελλάδ
οσό του 1,059 δ
Τελευταίο αντίο
δεσμευθεί έως
ο 2020. Παρόλα α
ρόσφυγες
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ Η ΔΕΗ
με δάκρυα
Να Κέντρα Προσφύγων ξεπαγιάz
Για το προσφυγικό χώρα δικαιούστα μάτια
ται 509 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο τ
Σελ 6
ρογραμμά
ετίας
2014-2020. Επιπλέον, από τις αρχές
2015 έλαβε έ
Βonθεια
ύψους 352
Ευρώ. Τόσο το ποσό
των εθνικών προγραμμάτων
ατο ευρώ), Οσο και το Ποσό τη
ς βοήθ
ς (352
«Ψαλίδι» σε όσους
διατίθενται μέσω τ
υ Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης TAME)
ρικής Ασφά
λειας (TEA). Οι δικαιο
είναι ελληνικές Αρ
κές (συνολικά 178 εκατ. έχουν ήδ
εγκριθεί σε υπουργεία, αστυνομία,
ακτοφυλακή, υπηρεσία πρώτης
δοχής), καθώς και διεθνείς
Στην Πειθαρχική
ΜΚΟ (συργ
από 1.000 €
επιτροπή οι αγώνες
νολικά 175 εκατ. έχουν ή
εγκριθ
Υπατη Αρμοστεία
σε Ξάνθη και Χανιά
ους Πρόσφυγες
Γραφείο Υποστήριξης Ασύλ
Σελ 7
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.