Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Website

Recognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Ενας γρήγορος Πατρινός
Ο Θ. Σκουρτόπουλος μίλησε
στην αΠ»: Στόχοι και δυσκολίες
γκαζώνει για το «Ακρόπολιςp
521-28
Η NOVARTIS «Πέρασε»
Και από την Axon..
Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕ
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΟΜ,ΣΑΛΜΑΣ
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ
στην «Π» για
στnδωρολnψiα
Φαίνεται ότι σωστό cgiού0, που όμως παρατο σκάνδαλο
πρόσωπα
Και tά του. Συναντάται ΦωΕκτιμά ότι αμλέκοντα
που το σύστημα
Που υπηρέτ
αρνήθηκε ως τώρα τα νοσοκομεία
να αντιμετωπισει
της περιοχης
Λάβρος ο Μολυβάς απαντά
στον Φούρα για το 1997
σμό του Παγκοσμίου Πρωcαθλήμatος.
ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΕΝΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μαύρος ο απολογισμός
για τη λευκή επιδρομή
ζες να χρηματοδοτήσουν.
Δεν προλαβαίνουν να καταγράφουν
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «Π
Η ΑΝΑΠΗΡΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΨΗΝΕΤΑΙ
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Αγώνας για έναν έντιμο συμβlβασμό
Η ψευδής.
THΣΕΣΤlΑΣΗΣ:
διάψευση
oΔfiμος ακόμα tow γάντι.
βδομάδα, λέει ο αντιτων σχολείων, Απαντάμε
δήμαρχος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΑΣ
Οι συνοπτικές
therm
Service
διαδικασίες
στα 28 nατυxn
Βασιλική
ρώνονται
πετρέλαιο θέρμανσης
γρήγορα, υπεύθυνα οικονομικά!
ντ ξαφν
mpoοβοnς. στα 58 του.
Τηλέφωνο παραγγελίας: 2610 521.322