Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Website

Recognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

3oC, 12.00

8oC, 8.00 μ.μ.

€0.60

7oC - Υγρασία 71%-81% - Άνεμοι: Β 1 - Α 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:40 - Δύση ηλίου: 17:26

Ï êáéñüò ãáñ åããýò!

Κάποιοι θα ζημιώσουν, προκειμένου να μπει μια τάξη στον χώρο και τις
χρήσεις γης. Δε γίνεται αλλιώς. Η περίπτωση της διαρροής αερίου στα Γουβιά, υπενθυμίζει μια ακόμα υποχρέωση, που την έχουμε σπρώξει κάτω από
το χαλάκι, να μη φαίνεται. Μύρισε όμως και υπενθύμισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Για την ιστορία υπενθυμίζεται η περίφημη Χωροταξική Μελέτη για τις οχλούσες χρήσεις, που παρήγγειλε η Νομαρχία Μαχειμάρη, μεγάλωσε για να χωρέσει και μια προσέγγιση για
τα σκουπίδια και κάπου εκεί χάθηκε, κάτω από τις κατάρες των δημάρχων των περιφερειακών Δήμων και προς δόξαν του κινήματος, που
χαρακτήριζε τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου ισοδύναμη με την εναπόθεση ραδιενεργών υλικών! Δεν ήθελε και πολύ; Η εφαρμογή της
διακόπηκε επί Νομαρχίας Πουλημένου, ουδέποτε επανήλθε στη διοικητική επικαιρότητα, με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα. 3 >>

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4328

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ÁíáêëÞèçêå ç Üäåéá ôùí äåîáìåíþí
z

Ôóïýêáò: Ðñïëçðôéêü ËåõêÞ óåëßäá óôçí éóôïñßá ôçò ÊÝñêõñáò
êáé ðñïóùñéíü ôï ìÝôñï

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά τη διαρροή υγραερίου από τις εγκαταστάσεις
της Πετρογκάζ στα Γουβιά κατά
τις βραδινές ώρες της 9ης Ιανουαρίου, η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της δεξαμενής.

Áíôßäñáóç óôçí áðáãüñåõóç óôÝãáóçò ÅËÌÅ êáé
ÓÅÐÅ óå ó÷ïëéêÜ êôßñéá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Οργισμένη αντίδραση έβγαλε η πλευρά της ΕΛΜΕ, στην απόφαση της Επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς, με την οποία απαγορεύεται η
στέγαση των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ σε
σχολικά κτίρια. Μια απόφαση που η
ΕΛΜΕ καταδικάζει και θεωρεί πως
καταστρατηγεί «ακόμη και την υφιστάμενη κουτσουρεμένη συνδικαλιστική νομοθεσία και οδηγεί σε ντε
φάκτο δίωξη του δικαιώμα9 >>
τος του συνδικαλισμού».

Σελίδα 3 >>

Επικαιρότητα

Óýëëïãïò Åñçìßôç:
ÁõôÞ ç åðÝíäõóç
äå èá ðñï÷ùñÞóåé

Επικαιρότητα

Óåëßäá óôï fb
«ìáñôõñÜåé»
åêåßíïõò ðïõ
ðáñêÜñïõí üðïõ
íÜíáé. ÁíôéäñÜóåéò
ôùí ïäçãþí
4 >>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνέντευξη Τύπου έδωσε χθες, ημέρα συζήτησης της προσφυγής στο ΣτΕ, ο Σύλλογος κατά
της ιδιωτικοποίησης του Ερημίτη.
Πεποίθηση του Συλλόγου είναι ότι
αυτό που δημοσιεύθηκε ως «ολοκλήρωση της επένδυσης» δεν ήταν άλλο
από ένα επικοινωνιακό τρικ καθώς υπήρξε πίεση από το Eurogroup προς
την κυβέρνηση να εμφανίσει μια πρόοδο στις αποκρατικοποιή3 >>
σεις μέσα στο 2016.

Τοπικά

ÕðåñêÜëõøç
ôïõ óôü÷ïõ ãéá
ôçí áðïññüöçóç
ðüñùí ÅÓÐÁ 20142020, áíáêïßíùóå
ç Ð.É.Í.
7 >>

Τοπικά

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρωί της Τετάρτης βρήκε το μεγαλύτερο μέρος του νησιού στα λευκά ενώ χιόνιζε όλο το βράδυ ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Το πρωί επεφύλασσε για όλους μια ευχάριστη (ή δυσάρεστη...) έκπληξη. Ωστόσο οι δυνάμεις της
Τροχαίας, της Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου και της Περιφέρειας κατέβαλαν
εργώδεις προσπάθειες παρεμβαίνοντας όπου χρειαζόταν με μηχανήματα και ανθρώπους. H ΦΩΤΟ ΟΠΟΥ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΟ ΚΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΡΑΒΗ ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

5 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα