Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Website

Recognized text:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4919 ο ΤΙΜΗ 1CoΠΕΜΠΤΗ 12 lΑΝΟΥΑΡΟΥ2017 ο www.neakriti.gr
Ανοδικά κινούνται ο προκρατήσεις
Τουρισμός
Ψάχνουν οφονιά
του 39χρονου
Αισιοδοξία στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. για
τις έρευνες, που συνεχίζονται ΣΕΛ9
ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΣΕΛ 11
Το 2017
ο Μεγαλο
ΕκπληEnστιςσυνεργασίες
αφήνουνεκόςτη ΔΚΜ
ενδιαφέρον
από βόρεια
ΟΦΗ ΣΕΑ 21
πήγεστιvΕάνθηκaιπέρασε..
Δεν καικεντρική
Ευρώπη για
διακοπές
στην Κρήτη
ΣΕΛ 2
Κρήτη
ΣΕΛ 3
Ο τελευταίος απολογισμός
της Κακοκαιρίας-lloU
υπάρχουν κόμnπροβλήματa
Ιεράπετρα Σελ10
θαυμασμός
κεφαλή
τουρωμaiού
αγάλματος του