Πρωτοσέλιδο Σημερινή των Σερρών:
Website

Recognized text:
2 ΕΛΤΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
KTH MA
5ο χλμ. Σερρών-Δράμας
Πεντάπολις Σερρών
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0,30
Τηλ.: 2321024387
ΕΤΟΣ 17ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4033
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Kiv.. 7 138138
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ανατολή 07:49 Δυ
17:18
Τα Τιάν
Ευθασiα
Σελίδες 16
HΧΙονόπτώση ήταν συνεχής και έντονη ντας προβλήματα στην κυκλοφορία
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
οχημάτων στο οδικό δίκτυο
με την κυκλοφορία στο
μεγαλύτερο μέρος
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
οδικού δικτύου να γίνεται με
αντιολισθητικών αλυσίδων
Στα άσπρα η Π.Ε Σερρών
Τεκπαιδευθείσα στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αkademska
στην Uppsala της Σουηδίας
στο τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολoγας
σήμερα αναμένεται
Ανατολικής Θράκης 2A (5ος όροφος)
Πλατεία Εμπορίου Σέρρες
Έντονη ήταν η χονόπτωση και χθες σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ενώ
Τηλ: 2321067297- Κιν: 6936768485
επικρατούσε παγετός και κυμάνθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες
enagrto@gmail.com
χιονόπτωση ήταν έντονη και χθες
(Τετάρτη) σε όλη την Περιφερειακή
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ενότητα Σερρών ενώ επικρατούσε παγετός
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
και κυμάνθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες. Η
χιονόπτωση ήταν συνεχής και έντονη δημ
ΚΟΥΤΟΥΡΛΗΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία
ατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος
των οχημάτων στο οδικό δίκτυο, με την
κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
κού δικτύου να γΜεται με την χρήση αντιοΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
λισθητικών αλύσίδων
ΟΟΡΜΟΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι υπηρεσίες των δήμων και της Περιφερε+
oΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ακής Ενότητας Σερρών, η Πυροσβεστική
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΠΥ
Υπηρεσία και ηΑστυνομική Διεύθυνση
ερρών, είναι επί ποδός ώστε να ανταποΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Σ 12 (ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑ)
κριθούν στα προβλήματα που προκύΤΗΛ: 2321029090 KIN: 6973731236
TTTOUN
Επισημαίνεται ότι σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης κηρύχθηκε στο σύνολό της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό να αντιμετωπιστούν ακόμη πι
αποτελεσματικά Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται τις τελευταίες ημέρες
Αναλυτικά στη σελίδα 5
εσύ μερακλής
όσους aΥaπάνε το καλό ταino
CENTRAL
23210.22.777
Εφόρων6EN.Nκολάου γωνία
πλησίον Πλατείας Εμπορίου στο Σέρρα
46566
4655855
τηλ.: 2321550477, mob: 5985 688 335
ο μεροκλίδικο, email:meraklidiko.ser@gmailcom
Ερμού 27 Σέρρες
Σορρεs T. 23210 51410
ne bar
Ελλήνων Ιεύσεις
ο εστιατόριον
PART OF YOUR FAMILY
Ακρόπολη Σερρών 23210 66188
22858
ap98808
Μακεδονομάχων 35, Σέρρες
www.ellinongeuseis.gr
info@ellinongeuseis.gr