Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
EΤΑΡΤΗ
ANOTΑΡΙο 20
Η ΕΛ.ΑΣ Α.Μ.Θ. συμβουλεύε
Διευκρινίσεις για
Φέρτε τα παιδιά χιονιού
στα χιόνια
Παγκόσμια Ημέρα ράμα.
Τι πρέπει να κάνουν
εργαζόμενους που
1933:Έκθετα μωρά
οδηγοί και πεζοί αδυνατούν να πάνε
προ των πυλών του
στην δουλειά
όταν υπάρχει παγετός
λόγω κακοκαιρίας
Δεσπότη Δράμας
στους δρόμους
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
πάγωσαν όλα στη δημόσι
Που χρειάζονται αλυσίδες στο οδικό δίκτυο Δράμας-Σερρών- Καβάλας
δευση
Διπλωματία
Αλυσίδες χρειάζονται
Κλειστά τα πάντα
στην Εκπαίδευση
και δύναμη
σε όλο το Νομό Δράμας
σε μεγάλο μέρος του οδικού
ΚΛΕΙΣΤΑ
EuάyyλουxΜαρινόπουλου
δικτύου της Π.Ε. Δράμας
Τούρκοι μας
σχολεία Πρ
ς, Δευπηραν τα εδάφη ολοτεροβάθμι
Διακοπή των Αστικών Συγκοινωνιών Δράμας κα
των δρομολογίων του
κληρηςαυτοκρατορίας
ίδευσης ΤΕΙ Δράμας
της Βυζαντινής, εξιοτικό Ωδείο ΚΤΕΛ Δράμας ΑντιδημαρχοςΚαθαριότητας: «Ριχνουμε αλάτια σε όλους
Παιδι
αμσαν με την βία
KΔAN.MEA
Χαμόγελό
κεντρικούς άξονες πόλης Ανοιχτά δημοτικά διαμερίσματα.
τους της τα εκατομμύρια Ελληνες,
αθλητ
Χώροι, παραμ
όσοι λους
δη κλε
πό τη Δε
αλλά χθες
tτί500 χρόνια και τελικάtώντωoανduυς
ιονόπτωση
Χριστιανοί (Αρμενί
Ελληνες)
eyναν κύριοι της Μικράς Ασίας Εξε
δίωξαν τους Ελληνες της Κωνσταντινο
λης,πκlμβpου τηςTενέδοι, κατέλαβαν
διαδρομ
Καβάλα, Αμμε τα όπλα
40% της Κύπρου και τώρα
χρειάζο
αλυσίδ
απειλούν πν Δυτική Θράκη
μιά τού
άλασσέςμας,Εκδηλώνουν
λισθητ
καθαρά τις προθέσεις τους μελόγια και με
πράξεις-Παραβαίνουν πολύ συχνά τοPIR
τη δι
Αθηνών και παραβιάζουν τον εθνικό εναθαλάσσιο χώρο μας χωρίς καμμιά
οδικό δικτυ
συστολή. Και παρά τις διαμαρτυρίες μας
Σιδηρ
ελεύθερα μόνο
μεγάλου
ρικού
ΣΚαλω
τις απειλές
μους της πόλης, ενώ στις περιφερειακές οδούς
ορά την πόλη της Δρ
με Εμείς χορεύουμε ut
ροστέθη
χώροι ιδ
μπέκικι με τον Τζιμ (Παπανδρέου),
δευσης,
μπάροι με
Ενδιαφέρον από Δραμινή επιχείρηση μαρμάρου για την εξαγορά της εταιρείας
(Καραμανλής και δηλώνουμε συμπα
γνωστό, τόσ
σφοδρή
Αγωνία για την τύχη
νόπτωση της χθεσινη
για το στρατιωτικό πραkικόπημα.Εκφρά
παγετός
όλη τη
ζουμε επίσης συμπάθειάμαςπρος τους
Ion, επιβάλλει μεγαλη προσοχής
στην κυκλοφορία
οχημάτων αλλά
200 εργαζομένων
φανατικούς ισλα
υς δρόμους της πόλης
δημοτικά διαμερίσματα
συμπεριφοράμαςαιτηντηνowομάtουμε
Δράμας
πλωματία! Απορία: Είναι διπλωματ
στα «Μάρμαρα Λαζαρίδη»
απειλεί συνquς
άλλη μια φορά,
είναιεκδηλισηυποταpς
μια Εκπαί
Πρωτο
Δημοτικό Περίπου 4 ώρες κράτησε η δίκη της εταιρείας «Μάρμαρα Λαζαρίδη» με τις τράπεζες
Σumouaκασpπfquoαντcoα
δευση,
Παιδικοί Σταθμ
λοιπος ο Μακεδών με
γειτονικούς
λό μας"
λαοίς,αλλάανδενγίνοντανφNoι
ματικές αθλητικές εγκατ
Πολυμέν
ενέτασσεστοβασί
ΕΡΠΟΥ4 ώρες κράτησε χθες
άσεις
αραμείλεω
Συνδύαa πάντοτε την yηλή δι
ρω μέχρ
εσημέρι, η δί
άρτη 11 Ιανουαρίου, εξαιτίας
Λαζαρίδ
ζες Π
ALPHA,
ίες στούν την
Κρατούν στη
ρμοκρ
χρηματ
μyας διπλωμάτη
δέποτε απε Μεύη
θεστώτος
σημαίνει τη
γειτόνων τοuΑυτην τινα πλη αρνη
ση τη
συνδυασμού αγενούς δπλωματίας
Κλειστά σχολεία γι
200 εργαζομένων της
της Δρ
γους,
μέσω σφοδρής χιονόπτωση
με ότι,
Δήμοι δε
ματοποιήθηκε η δίκη της Δραμνης εταιρείας
δρο και συνεuζουν να την αγνοοίν μapι
κάτι τέ
χουν επίση
"Μάρμαρα λαζα
σημαίνει ότι θα λε
σχολεία, καθώς πρό
για αποφάσεις
Πρωτοβάθμιας
Δευτεροβάθμιας
Τουρκ
Εκπαίδευσης Δρ
Δημοκρατίας, εισερΛίγα
και σταράτα
μέγαρο της Βου
Κέντρα Ξεν
στικά αγαβάτης πατρίδας μας,Fiμαλαν
ής πορείας
Επίσης, χθες το πρ
τόπο μας και σημερα αxίμαμολύνυνν εν
λής της Ε.Ε.
ξέλλες,
Συζήτηση για το Κυπριακό
Bημάτ
Διοικητικό Συμ
γνωρίζουμε ότι
γνώσει τους τα νερά των ποταμών μας,έρραγμα
Συλλογο
ιοκτητών Κέντρ
κίας για
ονται στην Ελλάδα
κλέβουν αυτοκίΔερμεντζόγλου
ιόδοξος
ις της Τουρκίας
Γλωσσών Ν. Δράμας
ητα, εισάγουν ναρκωτικά, κυκλοφορούν
την έκβαση
αφικό, οικονομικό, περι
ντας ότι
πλαστά χαρτονομίσματα ληστεύουνσπίτια
ντηση: "Θα ξέρω μετά
ό μέρους τη
μείνουν κλει
Κι εμείς δεν παίρνουμε
υτό απήντη
ματαίωση
κρατούν στη
νένα μέτρο αποτελεσματικό εναντίον
την αναβολή
υζητήo
ριοχή, για την προστασία και ασφάλεια
Τουρκ
ρη ανάλυση τη
Γνωστή
φυγή μετακινή
διπλή ανάγνωση. νίζε
ρία χρόνια τις
ντησης
χώρες
επιφέρουν
Για μεν
θετική την Ελλάδα.
τομμύρια
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα