Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη
11.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5672
μεταβίβασε με δωρεά 25.500 μονές ονομαστιnές μετοχές
Πλαστιχά Κφήτης: Στο 3,279% το ποσοστό της Κ. Λεμπιδάχη
Γιατί το 2017 ενδέχεται να αποτελέσει έτος-Qεωρ
Ποδιονό με μαοίγες για τις διοτι%οπomσεις
Γιατί το 2017 ενδέχεται να αποτελέσει έτος-ρεκόρ Φραγχιαδάκής:
σε έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις Πρεμιέρα
Εντός του
με μαρίνες, παίρνουν σειρά αεροδρόμια και
έτους
ΟΛΘ. Οι μνηστήρες, τα ρίσκα χαι τα χρονοδια
πώληση της
γράμματα
Με διαγωνισμούς για παραχώρηση τουριστιxών Εθνικής Ασφαλιμένων που προγραμματί.
ονταν να ολοχληρωθ
λιστικής
ούν εδώ χρόνια εχινά το φετινό πρόγραμμα
Η Εθνική Τράπεζα αναμέν
σεων, καθώς την Πέμπτη υπο
ιδιωτιχοπο
προχωρήσ
ην πώληση
Ανοδο 4,2% εμφάνισαν
λονται οι δεσμευτικές προσφορές (αναμένεται
της Εθνικής Ασφαλιστικής της
εντός
έτους ενώ σχeδιάξe
στον μία) για τη μαρίνα Πύλου, ενώ στις 3
πωλήσεις
οι εξαγωγές
Φεβρουαρίου για τη μαρίνα Αλίμου Μπορεί το
πρόγραμμα να φαντάζει σε αποσύνθεση, λόγ
δήλωσε σήμερα
στο Reuters
CEO της τράπεζας,
των καθυστερήσεων στη λειτουργία του υπερταμείον (ΕΕΣΠΑΕ)
γνωστό ότι από
ηματικής σauτιάς, θα θέλαμε
να διατηρήσουμε την ασφπλι
στική. Ωστόσο,
λεί μέρος
της αναδιάρθρωσης
ΕΛΠΕ: Ανοιχτά
χεντρωθούμε
στην τήρηση
δεσμεύσεών μας. Εί
μαστε αx6μη
πρώιμο στάτα καταστήματα
Αυξημένες 4,2% εμφανίστη
Νοεμβρ
σημείωσε
λική τους να διαμορφών
με τη
στις 15 Ιανουαρίου
δισ. ευρώ, σύμφωνα μ
χεία της Ελληνικής Σ
ής Αgχής.
ερώτηση για
eφιtsτό ένα d
σημείωσε ότ
Ανοδο 2,9% εμφά
3.77 δισ.
ολοκλήρωση
πτώσεων δηλαδή στις 15
Την πρώτη Κυριακή
μπορικού ισοζυγιου να διαμ
ώλησης
δηλαδή στις 15 Ιανουαρίου
μπορικά
5 δισ.
ρώ, αυξημέ
ατά 1,2%
χωρίς
να εκταθεί περαιτέρω.
αρίου
βάση. Αναλπxά, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η
όλη την
λική αξία
ισαγωγών αφίe
όλη την
oράτeια από 11πμ έως 8μμ
Νοέμβριο 2016 ανήλθε
3.771,4
ότι η τράπεζα, με θυγατρικές
4.060,5
δολάρια)
3.663,4
Σερβία
Αλβανία,
Από 9 Ιανουαρίου έως Κατά τη διάρκεια των χειμε
3.921,5
δολάρια) κατά
ίδιο μηνα
Ρουμαν
Κύπρο, σχεδιάζε
28 Φεβρουαρίου θα ωσημα.
ρινών εεπτώ
λιανεμ2015 παρουσιάζοντας αξηση
thon, 2,9%. Η
εφαιτέο
ένδυση από
χειρή
ντίστοιχη μεταβολή χώρίς
πετοeλouοeιδή παρουσίατις διεθνείς αγορές
χειμερινές εκπτώσεις, γνωμεγάλη
προσφέρ
αύξηση κατά 320
Ευφω δηλαδή 1,2%.
τάφοι στην εγχώρια αγορά για
Σύνδεσμος
λια προϊόντω
την επιστροφή στην κερδοφοΕπιχειρή
χαμηλές τιμ
Λιανικής
άψογη
μπορώ
αναφερθώ
Πώλησης Ελλάδος.
εξυπηρέτηση
και σε
βασμό
συγxεχριμένες χώρες, αλλά
Την πgώτη Κυριακή
πάρχει ακόμη μέλλον
δια ένδυσης, ανέφeΦ