Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Στόχοι Κυριάκος, Σαμαράς!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ
0.. σaδισμos
Kain μLZεριa
Omaήναςτης παρ ης ενός
ολοκληρωτικού χράτους δ
ατηρείται σε ισορροπία μ
eεια στη σελ.9
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚHΔΥΣΦΗΜΗΣΗ+ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΚΒlΑΣΗΣ
Συνελήφθησαν χθεs ο Κουρτάκns
Προsεππλαουs
Kai avonτous!
στενόs φiλοs του
ΔΕΝ ΗΤΑΝnΠρώτη φοράΠου οι συλληφθέντες «δημοσιογράφο» και τα μέσα
Μαρινάκη) Και το (δεξi του ΧέρD
τα οποία διευθύνουνή και επηρεάζουν
λασπολογούσανxυδαία,συχνάεεφαF
νοντας σενάρια επιστημονικής φαντασας,ε βάρος ανυπεράσπιστων συγγεστόχο να αποσύρειπςκαmγορίες γιαTακονδύλαnουsiανπάρειτααΠαραnολικά από το ΚΕΕΛΠΝΟ. 12
νικών προσώπων πάσης φύσεως «αντπόλων Σεδεκάδεςαγωγέςκαιμnύσεις
πουέχουν υποβληθεί απόnολικούς,
Παρακολουθούσαν τιs δηλώσειs Τσίπρα, Βενιzέλου,Παπαδήμου
χερηματίες,δικαστικούς,εσαγγελεςΚαι
άλλους εδηλώνεταιnΧυδαιότητα της
εύκολης συκοφαντίας.
εύματαδεσmλτεύοaτοφανόμενο εδώ
καιέναvχρόνο.oυπογράφων,
διειγνειστόχοςπερισσότερων από
λβελογραφημάτων και δεκάδων
συκοφαντκών ραδιοφωνικών αναφορώ επειδή ποφόσοεναμnσυμπορεύεται μεTους συλληφθέντες και τους εντ
μότατους φίλους τους..
εξηγούμαστε Αλλο δημοσιογραφική κρmκή Εστω και κακοποπ-και
άλλο στοχευμένη λασπολογία για
οτελές σκοπούς. Καλά Θα ήταν λοιπόν
όσοι έσπευσαν να...διατρανώσουν
αμέριστη υποστήριξή τους στην ελευθερία καιτην ανεEαρτησία (sic Toυ ΤύΠου να ξέρουν για ποιους ακυρίους
ΧΤΥΠΗΜΑΣTHΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ομιλούν Κανα είναι
Ο ανεξάρτητος εκδοτικός όμιλό
Ηθελαν νεκρό αστυνομικό
μας μετέσσερις εφημερίδες καιπεροσότερους από 200 επαγγελματίες δnμοσιογράφους, θα αποτελεί πάντα το
προπύργουπεράσπισης των δικακυμάτεμορφήκρατικής ήάλλουππουαυθαΗ.
ρεσίας. Ομως nεπίκλησnΤης ελευθερΕ
Σαμαράς
ας του Τύπου δενμπορεί νααποτελέσει
άλλοθιγαπνεκτέλεση διατεταγμένων
αποστολόνκαimεδολοφονίαxαρακτήρων» βάσει συμβολαίων
Ωραία nαντnολήευση εν γένει, αλ,
λά όχι Προς εξυπηρέτηση δόλιων σκοπών Και καλό είναι να γνωρίζουν όσο
όπτονταιγα την εύρυθμη λειτουργία
της δημοκρατίας μας ότι «όταν βάζεις
Συγκλονιστικά στοιχεία στιs σημειώσεs και στα
σε δαγκώσεp.
σχεδιαγράμματα που βρέθηκαν στο σπιτιτns Ρούπα
Χαράτσια, ωνnγnτό και
«Κόλαση» στη
ΚατασΧεσεLS για
ΧΙΟVlσμενn
ελεύθερουsεπαγγελματiεs
Πρόεδρος μεγάλης
ΠΑΕ έπαιξε 600.000
ΘεσσαλονiΚn
ευρώ σΤοxnμα σε
Η κυβέρνηση δεν τους αφήνει να πάρουν ανάσα
ματς-ντέρμπι του
ρά την υπερφορολόγηση (επί δικαίων και αδίκων)
τουρκικού πρωτα
Με ανεπαρκή δήμαρχο
και τις εγκληματικές ασφαλιστικές εισφορές
θλήματος 136
Πάγωσαν οι αλατιέρες και οι
υδροφόρες με θαλασσινό νερό.
To.. τρισ.
Τρέλανε τον κόρωτοφανής επέλαση του ΧιοΚΑΝΕΙ ΤΖΙΖ
σμο στην εκπο
ιά σε όλnτη βόρεια Ελλάδα.o20
εξαμαρτείν
μπήτoυθέμουγια
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
ομόλογα και κατα
γιaΣωρρa
HΚΑΚΟΚΑΙΡΙAΑΠΕΙΛEITHNΕΝΕΡΓΕΙΑΚHΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑTHΣΧΟΡΑΣ
πιστεύματα. 017
Τρεις μήνες τελικά nπαράταση στοαπολύτωs παρανοικό πλεκτρονικόαπόθεν έσχεs» Θ