Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3432O • ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Με επτά σηµαντικά έργα ξεκινά η νέα χρονιά στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου Ποιες οι παρεµβάσεις που θα γίνουν

«Γιατί
χρειάζονται 20
εκ. ευρώ για ένα
µόνο κλειστό;»
Ανακοίνωση της
περιφερειακής παράταξης
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
το γήπεδο της Αρτάκη
στη Νέα Σµύρνη

Ποδαρικό µε έργα

ΣΕΛ. 12

Γιορτάστηκαν µε
µεγαλοπρέπεια
Θεοφάνεια στο ∆ήµο
Παπάγου - Χολαργού
ΣΕΛ. 2

∆ωρεάν
εργαστήριο
δηµιουργίας
ταινίας µικρού
µήκους
Κινηµατογραφική
Λέσχη Πεύκης
ΣΕΛ. 3

Νέα διανοµή από
το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
∆ήµος Γλυφάδας

ΣΕΛI∆Α 8

Η

αλλαγή του χρόνου βρήκε
το ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου
σε έντονη δραστηριότητα,
στη διαρκή προσπάθειά του για
την εξέλιξη της πόλης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των κατοίκων της.
Η προσπάθεια αποτυπώνεται αυτή την περίοδο µε επτά σηµαντικά

έργα που δηµοπρατήθηκαν κατά
τις τελευταίες ηµέρες του 2016 ή
πρόκειται να δηµοπρατηθούν κατά τις πρώτες ηµέρες του 2017.
Τα έργα αυτά είναι:
Επεµβάσεις για την αναβάθµιση
και αναδιαµόρφωση πεζοδροµίων,
δρόµων ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.
• ∆ιαπλάτυνση πεζοδροµίων και

ΙΚΑ και αστυνοµία
την... έπεσαν στο
“Kids Festival”

βελτίωση φωτισµού στην οδό
Πριάµου.
• ∆ιαµόρφωση και αξιοποίηση χώρου µεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου – Αθ. ∆ιάκου.
• Όθωνος και Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος).
• Επιδιορθώσεις αύλειων χώρων
σε σχολεία του ∆ήµου.

• Εγκατάσταση συστηµάτων θέρµανσης – κλιµατισµού σε θεραπευτική και κολυµβητική δεξαµενή, στο ΕΕΕΕΚ.
• ∆ιαµόρφωση χώρων στάθµευσης κ.λπ.
• ∆ιεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισµού στην
οδό Κολοκοτρώνη.

«ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ»
∆ΗΜΟΣ

ΣΕΛ. 10

«Έφοδο», στην εκδήλωση του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης, “Kids Festival”, που πραγµατοποιείτο στο Πολιτιστικό
Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης", έκανε µετά από καταγγελία,
κλιµάκιο 6 ελεγκτών του ΙΚΑ µε 2 αστυνοµικούς!

ΣΕΛ. 9

Πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραµµα εκµάθησης και διάδοσης του σκακιού ξεκινάει στα σχολεία της Ηλιούπολης µετά την σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ
∆ήµου, Σκακιστικού Συλλόγου Ηλιούπολης και Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Σκακιού.

ΣΕΛ. 14



Τελευταία νέα από την εφημερίδα