Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Website

Recognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.224 ο Τετάρτη 11
Ιανουαρίου 2017
Έτος 1180
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τμή 1 cυρώ
www.tharrosnaws.
Παράταση για τα
αντιπλημμυρικά.
στη Νέα Είσοδο
Νέα παράταση
τητη φορά
Μάρτιο, δόθημε με αποφαση της Ο
μικής Επιτροπη
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
την ολοκλήρωση
αΑντιπλημιLρικά έργα στη Νέα
Είσοδο Καλαμάτας από
τον κόμ
της Διασποράς έως
Νέδοντα, ποoίπολογισμού
800.000 ευρώ
Πάγωμα οφειλών
προς ΔΕΗ
έως 500 ευρώ
ευνοικές gυBμίσεις για αποπληρωμή οφeύuiν άνω των 500
ιπλέι
έκπτωση 6%
γαριασμούς ρευματος ενός έτους
zαιτιπόν ληξιπρόθεσμες οφειλές,
νέκρινε προχθές
Συμβολα της ΔΕΗ.
Η Μεσσηνία κέντρο
60.000 επιδοτούμενες θέσεις πλή
του παγκόσμιου ελαιολάδου
ρους απασχόλησης
για την απασχόληση i
Yeλματυaή κατάρτιση περισσότε
Τη διοργάνωση του 2ουδεθνούςδαγωνομού
Τον περασμένο Μάρτιο, στην 1η του
ρων από 60.000 ανέργων αναμένε
διοργάνωση στην Αθήνα, ο διαγωνισμός
ελαιολάδου Athena International Olive Oil
υπουργείο Εργασίας, στην πλειοCompetition (ATHIOOC)ανακοίνωσε η ετα
γκέντρωσε 256 συμμετοχές από 10 χώρες
Διεθνής διαγωνισμός
Νία τους μέσω του ΟΑΕΔ, εντός
8 μετάλλια. Στόχος των
ρεία επικοινωνιας και οργάνωσης εκθέσεων
και απένειμε 1
τον ερχόμενο Μάρτιο,
των επόμενων μηνών. ΠρώHEιται
Vinetum. OATHOOC2017 θα διεξαχθεί από
διοργανωτών είναι ο διαγωνισμός αυτός να
για δράσεις επαγγελματικής
από 20 έως 22
20 έως 22Μαρτίου 2017 στο Navarino Dunes
καθιερωθεί διεθνώς και να συμβάλλει στην
τάρτισης, κάλπης μέρους
του μι
σmyCosta Navarino, μετησυμμετοχή20 κρστην Costa Navarino
αναγνωρισιμότητα του ελληνικού ελαιο
των διεθνούς εμβέλεaς από διάφορeςxώρες.
λάδου
σελίδα 13
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Οχι στην υπογραφή σύμβαΑριστομένους 95-TΘ. 35-24100 .ΚΑΛΑΜΑ
THA. FAX: 27210-904
σης με ΕΟΠΥΥ, Χωρίς ουσιαΑριθμός εγγραφής στο PMo Σωματείων Πρωτ.
CΙΟCCO LAT TO
18-12-1914
ική διαπραγμάτευση
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 9
Αριθμός
Πρωτ.: 2
Τηλ. 27210 23487
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του σωματείου μας ευχαριΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ 300€ ΤΟ ΜΗΝΑ
στεί τη Διοίκηση της Εταιρείας ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ
με 9,9 την ημέρα
Για τις γεwαιόδωρες παροχές, ύψους άνω των
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
3.000.000 ευρώ, προς
ργαζομένους της εταιρείας για μια ακόμη φορά
Κόστος service
2. Για τη δεύτερη εντός τριετίας αύξηση 100 ευρώ στη
μισθοδοσία εργαζομένων με καταβαλλόμενα μέχρι
2.500 ευρώ
γαμος Καλαμά
27210-21136
272 10-G2OOG
ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
140, Καλαμάτα
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τηλ. 27210-21135
27210-27846
Βάλτε μόνο τη βανη ΠΑΡΑΓΠΝΗΣ ΝΙΚ
ΛΑΓΏΝΙΚAΚΟΣΔΗΜ
otech
OPEN DALY
021520
2:00-24:00
MAMAS
KING FN TASTING
delivery: 27210 63003 & 63007
GASTRO BAR
όλο το 24ωρο