Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Δύο θετικά νέαRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
erlSla.gr
ΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο
ΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΤΗ 10 Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΤΟΣ 70ό ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 204
30 ΕΥΡΩ
ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΟΙΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
Χαμηλές προσδοκίες για λύση στο Κυπριακό
Επικοινωνία Αλ. Τσίπρα-Τ. Ερντογάν πριν από τη Γενεύη
HUMANIT
Η στάση της τουρκικής πλευράς θα τεύσεωvγατoΚυπριακά Η πολυμε
ανοικτή παρά τις παρασκηνιακές χθες μεταξύ ΑλΤσίπρα και πολιτι
Κρίνει πορεία των διαπραγμαρης διάσκεψηστη Γενεύηπαραμένει διαβουλεύσεις. Συναινετικό κλίμα
κών αρχηγών σελ. 8-25
Σημάδια αισιοδοξίας για επιστροφή στην ανάπτυξη
Απόφαση της ΔΕΗ
Μπόνους 6%
Δυο θετικά νέα
με προπληρωμή
του ρεύματος
Θεαματική βελτίωσn τον οικονομικού
για έναν χρονο
κλίματος νέα aύξnon των εξαγωγών
Αμεσα ξεκινά το ευνοiΚόΠρόγραμμα
Εξαγωγές:
Ελλάδα: Δείκτης οικονομικού κλίματος
για τις μεγάλες επιχειρήσεις
Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη αύξηση
95,8 Μέσος όρος
Τον Μάρτιο για Vo/KoΚυρld, επα
810 803
19,3%
γελματίες και μικρές εταιρείες
14,2%
12396
Δεύτερη ευκαιρία στους καταναλωτές
μελnξπρό9,5%
2001-2015 2011
2012 2013
2014 2015
15,196
θεσμες οφειλέςδίνειnΔΕΗ.Παράλληλα,προωθεί
12,8%
πρόγραμμα έκπτωσης6%για όσουςπροπληρώσουν
Ανά μή
σελ.3
το ηλεκτρικό ρεύμα ενός χρόνου 100
93 916
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Αξία πέρυσι ΙΑΕα φέτος
σελ. 5
Φεβρουάριο και... βλέπουμε η αξιολόγηση της οικονομίας
ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
για τις εισφορές
Πολικό κλίμα στις οχεoεις παράταση
στα μπλοκάκια
στις δηλώσεις
μεταξύ Αθήνας-δανειστών σες»
Μισθωτός με μπλοκάκι θα πλη
ρώνει εξ ολοκλήρου το 26,95%
Ο Αναγκαία ηδjuηνη παρά
ρους επαγγελμα
Ανατροπές για όλους τους Ο Αγνωστο πότε επιστρέUει η τρόικα -Χάνεται
ταση, εξαιτίας της με
τίες κρύβει ο διπλός υπολογισμός των εισφορών.
γάλης γραφειοκρατίας
η ευκαιρία για λεfαμο της aξολόγησης τον Ιανουάριο
Toα εξάμηνο θα γίνεται μεβάσnταεισοδήματατου
2015 και το β' εξάμηνο με αυτά του 2016 σελ. 6
Πλήθος εγγράφων πρέπει
ο Στο τραπέζι ξανά πρόταση για μείωση του aΦορολόγη
να καταθέσουν υπόχρεο
του ορίου κάτω από τα 8636 ευρώ που είναι σήμερα
της δήλωσης, σελ.26
«Ασανσέρ» η τιμή του
Ελπίδες για άρση του αδιεξό. και το επόμενο Eurogroup
δου με αμοιβαίες υποχωρή
μετατίθεται n ολοκλήρωση
ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Kiνεzικό «μπλόκο»
σεις. Για τις 20 Φεβρουαρίου
της αξιολόγησης
Πανελλαδικές
στην εKρnΚτlΚn
Σε Παρίσι-Βρυξέλλες με περισσότερες
άνοδο του bitcoin
ώτος επιλογές σχολών
ο Ευκλ. Ο Πρώτα οι ενδοσχολικές
Απώλειες άνω του 10% μετά το ρεκόρ
εξετάσεις στα τέλη Maiou
Ο Ουπουργός θα συναντηθεfaύριο και
της προηγούμενης εβδομάδας
μετά οι Πανελλαδικές
την Πέμπτη μ
Μοσκοβlσfκαι Μ Σαπέν
ΤnvπερασμένηΠέμπτnτοbitcoinέφθασεστα 1.163
ΣΤμαντικές αλλαγές
δολάρια. Καταλύτης για την υπ
στα 888
Προσπάθεια για πολιτική θώνιοδιαβουλεύσεωνπριν
στο μηχανογραφικό των
δολ. ήταν οι ανησυχίες των κινεζικών αρχών για
λύση αναζητά ο υπουργός από το ΕWGmςΠέμπτης
υποψηφίων σελ. 26
τις συναλλαγές με τοψnφιακόνόμισμα σελ.7
στις Βρυξέλλες σελ. 4
Οικονομικών στον μαρα