Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
τόχος τέλος του 2017 η νέα
να βγαWει σε τρεις μήνες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4861 Τρίτη 10.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Der Spiegel:
Σταθάκης
Συμφωνία με
Οι εταίροι ανταμείβουν τους
Τομή ο ενιαίος φορέας
τράπεζες για
Έλληνες φοροφυγάδες
αναδιάρθρωση
για το κτηματολόγιο
δανεισμού
Γιατί δεν αναHόμπει
BOUTAR
μφωνα για την
διάρθρωση
του τρ
δανεισμού Κατέληξε η Μ
τάoης & Υιός Ανώνυμη Ε
ηHαταναλωτική ζήτηση
ομRoν, Ι. Μπουτάρη
Υιός ο
ητική ΑΕ.
στις 30/12/2016, βασίς
χειρηματικό σχέδ
αναδιάρθρωκής
σης εταιρίας
από την
συμβούλων
ημαντική άνοδο
& Touch
Αγνωστη θετικά σήματα από τις
ALPHA BANK
η ημερομηνια
αγορές ομολόγων
θεσμών
Η enouια αγορά μετοχών από τις
αρχές Ιουλίου τερο σημειώνει σταθΕλληνικών ομολόΧωρίς ξεzάθαφη ημερομηνία
πρόγραμμα της ποcoτυής
με την άνοδο
QE)της ΕΚΤ μεριστροφή
θεσμών στην Αθηνα, όπω
μπορεί
αλλάξουν προς
Δείκτη
οχύπτει από την ενημέριυψηλά
2016.
ροή προς το χειρότερο προcπτιση της Κομισιόν στις ΒguΕ
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης,
η στοιχείων, με τα πονταρίσματα
2017, η
eίναι
της οικονομίας
Η Κομισιόν παραμένει
στάση του ΔΝΤ η συμμετ
Το παράδοξο της στάσιμης ζήτησης παρά την ανάκαμήμη της
δεσμευμένη στην ολοxλpuχαταναλοτwaiς εμπιστοσύνης καταγράφει η τράπεζα. Αισιοση της αξιολόγησης.
δοξία για τη συνέχεια λόγο της αποπληρωμήςτονAnguτρ60μότερο δυνατόν. Αυτό
σμων οφεύων
δημοσίου
όμως, ό
ξαρτάται μόνο
Ξεκινά η κατασκευή του ενεργει
από εμάς αλλά από όλον
ακού έργου στην Γκάνα
ημερωση
Παρά την ανάκαμψη της
έτους, ο όγκος
Βρυξέλλες.
μπορίου ακολούθησε
Το Eurogroup της 26η
στοσύνης στο τρίτο τρίμηνο πτωτική πορεία, σύμφωνα με
ιδοποίηση να μετά την επmυξη του χρημαέτους, αύξηση τελευταία διαθέσιμα
του της
τα εκτιμήσουμε την ατάστα- προχωρήσει με ατασχan τοδοτιaού ειλισματος για το
απασχόλησης χαι την παρα- στοιχεία, επισημαίνει η
ση (take stock
τη θέση σε λειτουργία πς έργο
μονή της ιδ
Alpha Bank στο
μονάδας παραγωγής ενέργειταμίευσης σε αρνητνώ εδα- διαίο της δελτίο.
εgtτηση πότε επιστρέφας συνδυασμέ
ύκλου Σύμφωνα με σχετική
φος τά το πρώτο εξάμηνο
θεσμοί, απάντη
200MW στο Takoradi
στη wοίνωση της ΜΕΤΚΑ,
«δεν έχω παραπά
Ιλιάνα έλαβε η κοινοπgαξία wαταonευή του έργου θα
ΜΕΤΚΑ-General Electric, oλούηgοθεί σε 28 μηνες