Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σκληρό πόκερ για το Κυπριακό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
An φύλλου 294330 Ιδρυτής: ΓΑ. Βλάχος
ΣΗΜΕΡΑ
Σκληρό πόκερ για το Κυπριακό Εικόνες
ντροπής
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΡΟΥΠΑ
Η Αντιτρομοκρατι
Αγνωστο αν θα παραστούνToίπρας-Ερντογάν στη Γενεύη- Τηλεφωνική επικοινωνία χθες
στη Μόρια
συνέλαβε και δύο
επικίνδυνους ληστές
ρτiδα σκληρού πό
οφάAαντζl,
Ερν- πntούν
διάσκε σε χαμηλότερ
Αντίδραση Κομισιόν
πλεxόμενουs απαdκτεs ,περιλαμβανομένω
τογάνεtκαν xράτηλεφω
νωνία. Αν. Ο
εξελίξε
ολογίες Μουζάλ
ένοπλες ληστείες μέσα
προέδρου φότεροιεxpανίσθniον,συμφωνα με τinροφορίες,
πολιτικούς
θα έχει σημ
συνδέειn Ασφάλεια
ΤουρMας ΡετζέπΤαγίπΕρντογάν,εξεNσσεται διατεθειμένοι
αβούν στιΓενεύm μόνο εάν συνάντηση
όεδρο
Δημοκρατιας
νή από το Καζακστάν και54χροΚυπριακάxαθώsoxρόνοs μετράει αντστροφα διαπιστωθεί ότιn πρόοδος
στις συνομιλίες εtναι ΠροamΠανόπουλο,Σε δnbσειsτουoπρόεδρο6
πολυμερή δωσκεψ
Γε- τέτοια στε να &αμορφώνειπροσπτmεπιτευξns
τροπms προκάλεσαν
έρευνα της Αντπpομοκ
πόλnάρχισαν λσns. Ομ
διαφορές
ταγρό- λύση
Κυπριακού, αλλάμε ασαφείς όρουso
s θαμμένες στο Σaόνισαν
νές, όπου
διαμένουν πρόσφυγες
κακοποιούς με βαρύ ποrνικό
δεν αποκλείει
λογικές εγγυήσεων»
ρελθόν από
Κομισιόν Νατάσα Μπερτό
δραστηριοποιείκατάσταση ανεπαρκή,
ΧΙονζετη νύχτα στην Αθήνα Κλειστατα σχολεια
Επττροπεtvαιδιατεθειμένη
upήνων της Φωτιάς.
σφέρειβonθε
Το πρόβλημα εί
ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
διαθέπόρους. Από τα 509
Κατοικnσn 28 νησίδων
έχουν δοθεί
έτη 2014-2020
και βραχονησίδων
ούτε ευρώ, ενώ
Πρόγραμμα κατοίκησης 28 νησίδων
βρmovποiδων στο Αητioπροωθεί
295. Ειδικά
βέρνηση,σύμφ
όσα αποκάλυψε
βελτιώσεις
ός. Σκοπός είναι
hotspots. Βρήκαμε αντιδρασnαπό
νομικής ζωής σε αυτές τις νησίδες.
όγως θωράκιση
αρμόδιος υπουργός Μουζάλas.Στο
ταξύ,xθες υπήρξε πρόβλημα με
Κρίνεται nτύxn των «8»
απαγορευση εισόδου δημοσογράφων
hotspot
Μάρτιο. Τελικά,
μόνο δημοσιογράφοι από
άφεραν εισέλθουν
ζrmσεoπρδεέρος
Καθυστερεί
μεταβiβασn
οφειλές προς ΔΕΗ
του Ελληνικού
κές ρυθμίσεις οφενώναποφόσισε
oπρaξi
Βλέπεται επάγωμαo μέχρι το τέλος
λογαριασμούς εάν εξοφλανται εμπρόΚαθυστερdinoλοthρωση μεταβίβασης
νύχτα, κατά
έα επιδρομή
υψε ακόμη
ανελλαδικές, 6 Ιουνί
υδροδότηση Εξάλου,σεβαθεία κατάψυξη
άνθρωποι έχασαν τnζiιή
ολοκληρη
ξεκαθαρίσει ακόμη
Εξετάσεων
έργο. Επο Τραμπέδωσε Στα όριά του το ενεργειακό σύστημα
φέτος διευρύνονται
ούδιάφ
όπas το αμαξοστάστο
αστικών λευψηλή θέση
ωφορείων. Μεδεδομένε
Πορτοκαλί
μέτρα εξ
όμήσnς ρεύματος
φυσικού αερί
σίγκpιση με ό,
ίσχυε έως και πέρυσι
στον γαμπρό του
290.000 μεγαβατώρ
αερίου τέθηκε
τρόικα, το οποίο προβλέπε
ς Ρωσίας:
Απάντ
ανάλωση φυσικού αερίου
ηλε- θήκες ανqms δεν ξεπερνού
Με άγν
ες αρμοδιόmτες
ρικής ενέ
70.000. Η ζήτ
του Ακόμη
s,δοκιμάζοντας
μέτρα, όπως
σθημαr χαρακτήρισε
μβούλου
ανά- 9.000 μεγαβατώρε
λειτουργία μονάδωνnλε
τέλο6 Ιουν ουθεωρεi
παρόν αρμοδ
1ου άγγιξε
Ετσι, από
γής με quσικό αέριο.
λns από
κής απόπειρας
ότι θα διοασμού των προεδρι
Τζάρεντ Κούολεγεις πρόεδ
Συνταγματική μεταρρύθμιση με δακρυγόνα στην Τουρκία
Πολιτειώ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Καρντάσι
OΚούσνε
ληψη 16 υπόΤραμπ,Ιβά
θα έπρεπε
να παραιτηθεί
στεία εις βάεξοντmστιxόέλεγχο από
ροπή Δεοντολογίας
ισχυρά νομικά
τροπή ότ
διαχείριση
διακόs νόμος
Ανάπτυξης αποoοπεί
γικού είναι απαράδεκτη. Η χώρα
προχώρησε γαλλική αστυνομία. Σελ. 9
xυβερνmxών στελεχών
διορίζονύση είναι nπροβ
θύνης, δεν ισχύε
κριμένων εικόν
Ο αρμόδ
Νεκρός Ρώσος πρόξενος:
στην περίπτωσή
του Ωστόσο, οδ
ργός θα έπρεπε να ήδη
έχει κτίσει το δικαuμαδιεκδίκησης διο
Κούσνερ δεν εξέπληξε
σεβόμενο
κού7,βρέ
πρόξενος Αντρέ
τεθεί υπόψ
ού-αλλά
Anματική
δημο ήφισμα
τόσο πάθος
εξουσία.
θολογικό αίτιο
Υποθηκοφυλα
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Χρυσές Σφαίρες στο «La La Land
ταφερθαντα υποθηκοφuλοκεία
χώρας, τα οποία ματ
Στην παγωμένη Ελλάδα της παγερής Ευρώπης
κτηματογράφησης θα δημ
ένα νέοενιαίο φορέα.
AWARDS
από μi
διεύθυνση
φυγες και αμετανάστε,δεκά- όταν
άδες άνθρωπο
σπεύδουμε αδιαβεβαώσοuμε επίσημα,
Αυστρία, τηΣλοβακία,
ταταχθοίν στα δικαστήρια.
όνειρό
ασφαλισμένους
όσον αφορά μετεγκατάσταση ΠροσφύΖίγκμο
Μπάουμ
όρεια Ευρώπη.
έφυγε χθες από τη ζωή
φιλόξενη, σεπραγματική
κότητα, φανερή
νός κοινωνιολόγος ΖhγκμουντΜπόouπραγματικά προβλήματα, ακονομικά,
εξίσου παγερή
στrνιακήοργάνωση ανέλαβεxθες
εξαιρετικά δυοo
συναρτημένημε εκλογ+
λότερη χωρίς ασφαλή στέγη πάνω
Μόριαςακόμα κές αγωνίες σε περιβάλλον εντεινόμενης
Κυριακή περίωρίς διαiτερες
ακροδεξιάς μισολλοδοξi
ΕμαΣτόο
δυνατότητες χωρίς πολλές ελευθερiες.
ερουσαλήμ, σκοτώνοντας
κόζειγάρι της χρονιάς, ποζάρουν πανευτυeεi
πρόσθετη ανακούφιση μπορεί
προσφυγικό, πορεύεται δbωςβαθύτερο
Χρυσές
δύοηθοποιοi είναι ο καθρέφ
θελοuμε άραγε πληγεί ηπερπροβληματικό συντονισμό
επτάΧρυoέςΣφ
Αδωνις: Πρόγευση της παθιασμένης
μιοitκαλήpθΕ στοπpοσκήνιο δυναμικά και μοντέρνα σπάζαν
έξαψη,ακόμα όμως
έχει σήμερα,
ένα ρεκόρ
προσανατολισμένη
κάμερες, βιάστηκε
κής εικόνας
εξίδοντειτική ρητορική,
Ιδρύματος Ωνάση,
επείγει από
ετήαπονομήςμετόσεςΧρυσέςΣempες. Το
στερήσει οπαγετός,δεινός
ΝτομεvΣαζέλ δημιούργησαν
θεςoσπουδαίος Αραβας
mτής Αδωνις,κατά τη συνάντησή
ένα δανικό κάδρο
ΤζόστrvΧέρναπς.
τούς μάλλον
Πρόσφυγες και μετανάστες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα