Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: "Κουβάρι" επικίνδυνων αντιθέσεων και ανταγωνισμών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυριακάτικος
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
ΚΚΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΓΕΝΑΡΗ 2017 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12623
Ευρώ 2,5
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡ
ΤΟΥ ΚΚΕ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Προετοιμάζουν τα μπλόκα στις 23 Γενάρη
Στο 105,4% το πανελλαδικο πλάνο
Με δηλώσεις τους στον «Ριζοσπάστη», συνδικαλιστές του οργανωμένου αγροτικού
πριν από το τελευταίο κλείσιμο» τη Δευτέρα
κινήματος μιλάνε για τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν και φέτος
ΣΕΛ. 13
ΣΕΛ. 7
206 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΑΤΟΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Δημόσιος
«Κουβάρι» επικίνδυνων
Προσυνεδριακός
Διάλογος
ΣΕΛ
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ ΕΓΧΩΡΙΟ
αντιθέσεων και ανταγωνισμών
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟ
Ποδαρικό» με
αντιλαϊκά μέτρα
χωρίς τέλος
ΣΕΛ. 4
Επικίνδυνα κλιμακώνονται οι εξελίξεις σε όλα τα α
ΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ
oxτά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπου ισχυρά μο
Η «βέλτιστη πρακτική»
νοπωλιακά συμφέροντα συγκρούονται για τον έλεγχο
για τα κέρδη
των δρόμων και των πηγών Ενέργειας
του κεφαλαίου
Οι διεργασίες, πολιτικές και στρατιωτικές, στο μέ
ΣΕΛ. 14
τόπο του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε Συρία-Ιράκ, ο
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
εξελίξεις στην Τουρκία, το σύνθετο πλέγμα των σχε
Τα κρίσιμα
σεων και των αντιθέσεων με τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ,
σταυροδρόμια»
το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτε
του κεφαλαίου
λούν κρίκους της αλυσίδας των ιμπεριαλιστικών αντα
και η κυβερνητική
γωνισμών και αντιθέσεων
Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, που παρουσιάζει τη βαθύτερη εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς
προπαγάνδα
σχεδιασμούς ως προυπόθεση για τη «σταθερότητα» στη χώρα, ανταγωνιστικά μάλιστα προς την Τουρκία
ΣΕΛ. 5
αυξάνει υπέρμετρα τους κινδύνους για τον ελληνικό και τους άλλους λαούς στην περιοχή
Ποια είναι η ουσία που
Τα διλήμματα και τα συμφέροντα της αστικής τάξης είναι ξένα προς τα συμφέροντα και τις ανάγκες
κρύβεται πίσω από
του λαού, που χρειάζεται να διαχωριστεί και να ακολουθήσει το δικό του σχέδιο, ενάντια στον ιμπερια
την αξιολόγηση σχολείων
λιστικό πόλεμο και την εξουσία του κεφαλαίου
και εκπαιδευτικών
ΣΕΛ. 3, 8
ΣΕΛ. 20
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΡΙΑ
Η κυβέρνηση
Οι εξελίξεις στον κλάδο και οι συνθήκες
Στο στόχαστρο
παρουσιάζει «μαγική
γαλέρας για τους εργαζόμενους
εικόνα» και στο χώρο
Κρατους
επ' ωφελεία
της Υγείας
Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα στοι
των εφοπλιστών
Χεια που αφορούν τις εξελίξεις στον κλά
ΣΕΛ
δο του εμπορίου και συζητά με εκπροσώ
Αποκαλυπτικά τα
πους του Συλλόγου Εμπορούπαλλήλων
στοιχεία για την πα
Προσφορές
Αθήνας για τα ατελεiωτaωράρια, τη δου
ρακολούθηση της
Οι Οργανώσεις ΕΜΠ του Κόμματος
και της ΚΝΕ το ποσό των 2.350 ευρώ στη μνήμη του σ
τρόφου
δράσης του ΚΚΕ
ειά τις Κυριακές, τις ελαστικές εργασιακές
όπως καταγράφοΚΚΕ
σχέσεις, την απλήρωτη εργασία, τις απο
ENI ΖΟΥΡΝΤΑ
νται στο Φάκελο
ΧΡΟΝΙΑ
Στη μνήμη του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ λύσεις και την απειλή της ανεργiας, πλευ
42619της Κρατικής
ΠΑΝΝΗmyυναίκα του και οι νοι του ρες από την καθημερινότητα που ζουν ο
προσφέρουν το ποσό των 1.500 ευρώ
ME TO AAO
Ασφάλειας για τον
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
για την ενίσχυση του ΚΚΕ, μέσω της
εμπορούπάλληλο
Αντώνη Αμπατιέλο
8ΩΡο 5ΘΗΜΕΡΟ
ΚΟ Ηρακλείου
ΑΛHAΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ. 16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα