Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 28
ο AP ΦΥΛΛΟΥ 1312
Αριστεράς
Ητρομοκρaria
Σύγκρουση
Το 4ο συν
συμφερόντων
στο Κυπριακό
τον Ερντογάν
Παρασκευή
Εξευτελισμός των ανέργον
με Κανονισμο-πρ0Klnση
τών 360 ευρώ!
ιrιται, δηλαδή, μια ακόμα προσπάθε
Ελλάς Ελλήνων
Οφειλετών
Κανονισμός αυτός είναι προκληδική στην Ελλάδα and tους
Διαγραφή από το Μnτρώο
εάν δεν δίνουν αναφορά
μamαipνουν μόλις 186.000 άνrpr
Ωστόσο, γιammω από τους μnoους.
και αρνηθούν μισθό πείνας
Ελληνες, το 2017 έpΧΕταoκupτώ.
Ενώ στον οupανό γύρω του απρόστο ίων
Τα στοιχεία που δημοoumiηoΕ η
δείχνουν
οφειλέτες του
18-19
τομμύpau το οφειλόμενο π
iφιέρωμα
Συνέντευξη
Η «Τέταρτη Επανάσταση» της τεχνολογίας
τα 12.62 δο.εpu ενώ τα
Ασύλληπτες δυνατότητ
Και τεράστους κινδύνους
αντιπροσωπεύουν οι νέες
(πάνω 6Ι.Β δlo)οφείλεται σε
τεχνολογίες ξανά επί
τάπητος το μεγάλο
της σχέσης του
με τα δημιουργήματα
ΒΑΣΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Δ.Αλεξiou,
A. Γεωργίου,
τους προσφυ ες
11-16